HOTĂRÎRE Nr. 216 din 18 mai 1994
privind finanţarea caselor de cultura studenţeşti şi a complexelor cultural-sportive studenţeşti
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 1 iunie 1994  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Casele de cultura studenţeşti şi complexele cultural-sportive studenţeşti, asigura organizarea şi desfăşurarea acţiunilor culturale, artistice, distractive, turistice, sportive, precum şi alte servicii pentru studenţi, elevi şi cadre didactice. În cadrul caselor de cultura studenţeşti şi al complexelor cultural-sportive studenţeşti pot funcţiona cercuri de cercetare-proiectare interdisciplinare, care îşi desfăşoară activitatea pe bază de contracte încheiate cu alte unităţi.


  Articolul 2

  Casele de cultura studenţeşti şi complexele cultural-sportive studenţeşti, instituţii publice cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Învăţământului, îşi acoperă cheltuielile de personal, în limita numărului maxim de 350 posturi, precum şi unele cheltuieli de capital din subvenţii de la bugetul de stat.


  Articolul 3

  Repartizarea pe unităţi a numărului de posturi stabilit la art. 2 se aproba prin ordin al ministrului învăţământului.


  Articolul 4

  Casele de cultura studenţeşti şi complexele cultural-sportive studenţeşti, pe baza unor programe de manifestări culturale, ştiinţifice şi sportive, naţionale şi internaţionale, efectuate pentru studenţi şi elevi, aprobate prin ordin al ministrului învăţământului, în urma analizarii propunerilor formulate de către acestea, pot încheia convenţii cu Ministerul Învăţământului pentru subvenţionarea diferenţelor dintre cheltuielile ocazionale de realizarea programelor şi veniturilor încasate.
  p. PRIM-MINISTRU
  DAN MIRCEA POPESCU,
  ministru de stat, ministrul
  muncii şi protecţiei sociale
  Contrasemnează:
  -----------------
  p. Ministrul învăţământului,
  Sorin Ionescu,
  secretar de stat
  p. Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Dan Mogos,
  secretar de stat
  ---------------------------