LEGE nr. 488 din 11 iulie 2002pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminalisti
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 75 din 24 august 2000 privind autorizarea experților criminalisti, adoptată în temeiul art. 1 lit. O pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:
  ORDONANTA
  privind autorizarea experților criminalisti care pot fi recomandați de părți sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice
  2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Specialitatile în care se poate obține calitatea de expert criminalist autorizat sunt: expertiza grafica și tehnica a documentelor, expertiza dactiloscopica, expertiza traseologica, expertiza balistica judiciară, expertiza fizico-chimica a probelor materiale, expertiza criminalistica în accidentele de trafic terestru, aerian și maritim, expertiza criminalistica în explozii și incendii, expertiza vocii și vorbirii, expertiza fotografiilor și a înregistrărilor video, expertiza biologica, expertiza tehnicii de calcul, expertiza mijloacelor de telecomunicații, expertiza pentru detectia comportamentului simulat (poligraf).3. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Sumele încasate din taxa prevăzută la alin. (3) constituie venituri extrabugetare la dispoziția Ministerului Justiției. Cuantumul taxei se stabilește prin ordin al ministrului justiției și modul de utilizare a veniturilor extrabugetare se face potrivit legii.4. La articolul 4 alineatul (1), literele d) și f) vor avea următorul cuprins:
  d) a desfășurat o activitate de profil de cel puțin 4 ani și are studii de specialitate, dovedite cu diploma, în domeniul genului de expertiza criminalistica pentru care candidează;
  .....................................................................
  f) nu a suferit o condamnare definitivă pentru o infracțiune săvârșită în împrejurări legate de exercitarea profesiei sau alte infracțiuni săvârșite cu intenție, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 5 ani sau mai mare;
  5. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Partea din proces care solicită ca, pe lângă expertul oficial, sa participe la efectuarea expertizei și un expert autorizat recomandat de ea va achită acestuia un onorariu stabilit de comun acord, adus la cunoștința, în scris, autorității judiciare care îl numește pe expert.
  6. La articolul 9 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
  d) în urma condamnării definitive pentru comiterea unei infracțiuni săvârșite în împrejurări legate de exercitarea profesiei sau altor infracțiuni săvârșite cu intenție, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 5 ani sau mai mare.
  7. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În cadrul asociațiilor profesionale experții criminalisti autorizați pot să-și elaboreze statutul profesional, aprobat de ministrul justiției.

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ

  București, 11 iulie 2002.
  Nr. 488.
  -------------