ORDONANTA Nr. 7 din 14 ianuarie 1994
privind asigurarea surselor de finanţare necesare pentru continuarea participării României la construirea Combinatului de produse cu conţinut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba şi a Termocentralei electrice de 3 x 12 MW de la Cao-Cun - Republica Populara Chineza
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 19 din 25 ianuarie 1994  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. i) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe,
  Guvernul României emite prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Se aprobă continuarea participării României la construirea Combinatului de produse cu conţinut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba, în condiţiile stabilite prin Memorandumul-Înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba cu privire la relaţiile economice bilaterale şi prin Protocolul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba pentru continuarea colaborării în crearea unor noi capacităţi de realizare de produse care conţin nichel şi cobalt, la complexul "Las Camariocas", semnate la Havana la 19 septembrie 1992, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 674/1992.
  Finanţarea cheltuielilor care se vor efectua în anii 1994 - 1995 pentru plata utilajelor, echipamentelor, pieselor de schimb, documentaţiei şi asistenţei tehnice livrate la export în Republica Cuba în cadrul obligaţiilor ce revin statului român pentru construirea Combinatului de produse cu conţinut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas, se asigura din fondurile prevăzute anual cu aceasta destinaţie în bugetul de stat, pe baza fundamentarii prezentate de Ministerul Industriilor.


  Articolul 2

  Pentru utilajele şi echipamentele energetice aferente Termocentralei electrice de 3 x 12 MW de la Cao-Cun - Republica Populara Chineza, care fac obiectul Convenţiei interguvernamentale româno-chineze din anul 1979, finanţarea cheltuielilor necesare plăţii acestora se asigura din fondurile prevăzute anual cu aceasta destinaţie în bugetul de stat, pe baza fundamentarii prezentate în Ministerul Industriilor.


  Articolul 3

  Veniturile provenite din valorificarea la intern sau la export a produselor cu conţinut de nichel plus cobalt şi a carbunelui cocsificabil, preluate din Republica Cuba şi Republica Populara Chineza, în contul creditelor externe acordate şi al dobinzilor aferente, conform convenţiilor bilaterale interguvernamentale, se vărsa în contul Ministerului Finanţelor pe măsura realizării lor, urmînd a fi utilizate pentru rambursarea creditelor bancare contractate la intern în vederea finanţării livrărilor de utilaje şi echipamente pentru construirea obiectivelor prevăzute la art. 1 şi 2, precum şi pentru plata dobinzilor, comisioanelor şi a altor speze aferente acestor credite bancare.
  Sumele rămase după restituirea creditelor bancare interne, după plata dobinzilor şi a comisioanelor prevăzute la alineatul precedent, se vărsa la bugetul de stat.


  Articolul 4

  Ministerul Finanţelor şi Ministerul Industriilor, în termen de 30 de zile de la emiterea prezentei ordonanţe, vor elabora norme metodologice privind modul de decontare a exporturilor efectuate şi de valorificarea şi decontare a produselor importate.


  Articolul 5

  Importul de produse cu conţinut de nichel plus cobalt şi de cărbune cocsificabil, preluate în contul rambursarii datoriei Republicii Cuba şi a Republicii Populare Chineze pentru realizarea Combinatului de produse cu conţinut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba şi a Termocentralei electrice de 3 x 12 MW de la Cao-Cun - Republica Populara Chineza, este scutit de plată taxelor vamale şi a taxei pe valoare adăugată.
  De asemenea, exporturile de utilaje, echipamente etc., pentru construirea Combinatului de produse cu conţinut de nichel plus cobalt şi de cărbune cocsificabil, preluate în contul rambursarii datoriei Republicii Cuba şi a Republicii Populare Chineza, precum şi importul de produse cu conţinut de nichel plus cobalt şi de cărbune cocsificabil, preluate în contul rambursarii datoriei Republicii Cuba şi a Republicii Populare Chineze pentru aceste obiective, sunt scutite de plată comisionului pentru prestarea serviciilor vamale, instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 387/1992.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministrul industriilor,
  Dumitru Popescu
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
  Teodor Viorel Melescanu
  Ministrul comerţului,
  Cristian Ionescu
  ------------------------