HOTĂRÂRE nr. 1.340 din 28 octombrie 2022privind aprobarea modelului de steag al județului Mureș
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1132 din 24 noiembrie 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC
  (1) Se aprobă modelul de steag al județului Mureș, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului de steag al județului Mureș sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat

  București, 28 octombrie 2022.
  Nr. 1.340.

  Anexa nr. 1*)

  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  MODELUL
  de steag al județului Mureș

  Față
  Verso


  Anexa nr. 2

  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale modelului de steag al județului Mureș

  Descrierea steagului
  Modelul de steag al județului Mureș reprezintă o pânză de formă dreptunghiulară, cu proporția dintre lățimea și lungimea steagului de 2/3, având fondul de culoare albă.
  În partea centrală, la mijloc, este amplasată stema județului Mureș.
  Ambele fețe ale steagului (față și verso) sunt identice.
  Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.

  Semnificațiile elementelor și ale culorilor steagului
  Descrierea stemei
  Stema județului Mureș se compune dintr-un scut sfertuit, cuprinzând, în primul cartier, pe fond roșu, o piesă istorică alcătuită dintr-un motiv central, de formă ovală, și din buline alungite din aur; în cartierul doi, pe câmp de azur, se află o construcție cu poarta închisă, cu șapte ferestre și două turnuri, cu acoperiș conic retezat, totul din argint; în cartierul trei, tot pe fond de azur, se află o balanță de aur, cu talgerele în echilibru.
  În ultimul cartier, pe fond roșu, se află trei brâuri ondulate de argint.

  Semnificația elementelor însumate– piesa metalică din primul cartier este cunoscută sub denumirea „Fibula de la Suseni“, izvor arheologic de inestimabilă valoare, aparținând fazei de început a epocii fierului. Ea reflectă nivelul de cultură materială și spirituală al locuitorilor de pe aceste meleaguri, al geto-dacilor, în ansamblu;– construcția evocă ctitoriile importante de pe aceste locuri, precum și sistemul de fortificații specific epocii feudale;– balanța, însemn heraldic care evocă justiția socială, face aluzie la echilibrul și cumpătarea locuitorilor, amintind, totodată, rolul activităților comerciale în progresul social;– brâurile argintii transpun în stemă bogăția hidrologică a județului și desemnează râurile Mureș, Târnava Mică și Niraj.
  Culoarea albă simbolizează aspirația spre pace, onestitate, valori pozitive. Aceste calități caracterizează județul și locuitorii săi.

  -----