LEGE nr. 275 din 21 iunie 2004
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12 din 26 ianuarie 2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. În titlul ordonanţei de urgenţă şi în cuprinsul acesteia, sintagma "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie" se înlocuieşte cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului".
  2. Articolul 6 se abrogă.


  Articolul II

  Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul III

  (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2005.
  (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, atribuţiile în domeniul protecţiei copilului prin adopţie ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului se preiau de către Oficiul Român pentru Adopţii.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 21 iunie 2004.
  Nr. 275.
  ______________