DECRET nr. 597 din 29 iunie 2017privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență "MIHAI VITEAZUL" al Județului Covasna
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 30 iunie 2017
  În temeiul prevederilor art. 92 și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unități și unităților militare,
  având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,
  Președintele României d e c r e t e a z ă:

  ARTICOL UNIC

  Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență „MIHAI VITEAZUL“ al Județului Covasna.

  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS

  București, 29 iunie 2017.
  Nr. 597.
  -----