LEGE Nr. 20 din 8 aprilie 1996
privind unele măsuri necesare pentru desfăşurarea campaniei agricole din primavara anului 1996, ca urmare a stării de urgenta din agricultura
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 8 aprilie 1996  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Pentru finanţarea cheltuielilor de producţie agricolă aferente campaniei agricole de primavara şi lucrărilor de recoltat din anul 1996, cît şi pentru asigurarea stocurilor de furaje necesare zootehniei până la noua recolta, Banca Naţionala a României va asigura linii de credit de 1.100 miliarde lei în termen de 10 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României.
  Nivelul dobinzii perceput de Banca Naţionala a României şi de băncile comerciale va fi mai mare cu până la 5% pe an peste indicele inflaţiei. Dobinda va fi subventionata din alocaţiile prevăzute în bugetul de stat pe anul 1997, astfel încât beneficiarii de credite sa nu suporte o dobinda mai mare de 15% pe an.


  Articolul 2

  Creditele vor fi acordate cu termene de rambursare eşalonate în funcţie de valorificarea şi de încasarea contravalorii produselor agricole, dar nu mai tirziu de 31 decembrie 1996. Dobinda maxima de 15% se va incasa de către băncile comerciale şi de către Banca Naţionala a României pe măsura valorificării produselor potrivit graficelor de valorificare a acestora.
  Dobinda la liniile de credite acordate de Banca Naţionala a României băncilor comerciale pentru creditarea agriculturii va fi achitată o dată cu încasarea creditelor şi a dobinzilor de către băncile comerciale.


  Articolul 3

  Creditele prevăzute la art. 1 se vor acorda producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, inclusiv societăţilor comerciale prelucratoare de produse agricole cu terenuri agricole în exploatare, institutelor şi staţiunilor de cercetare agricolă şi horticola şi societăţilor comerciale prestatoare de servicii în agricultura, indiferent de forma de proprietate şi de exploatare a terenului agricol, pentru: repararea tractoarelor, maşinilor agricole, utilajelor de recoltat şi transportat, executarea lucrărilor agricole de arat, pregătirea terenului, semanat şi întreţinerea culturilor, achiziţionarea de seminţe, îngrăşăminte chimice, erbicide, fungicide, combustibili şi carburanţi, fertilizari şi tratamente fitosanitare, tăieri în plantaţiile de vie, pomi şi hamei, lucrările de sezon în legumicultura din cimp şi spaţii protejate, precum şi pentru culturile furajere şi completarea stocurilor de furaje necesare sectorului zootehnic până la noua recolta.


  Articolul 4

  Producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, şi societăţile comerciale prestatoare de servicii în agricultura, care au datorii ca urmare a pagubelor produse de calamitati naturale, credite restante şi dobinzi neachitate din anii anteriori, pot angaja credite.
  Prevederile alin. 1 se aplică şi societăţilor comerciale din sectorul de prelucrare a sfeclei de zahăr, inului, cinepei, legumelor şi fructelor din cimp şi din sere.
  Creditele restante şi dobinzile neachitate la data de 31 martie 1996 ale beneficiarilor de credite potrivit prezentei legi se reesaloneaza la plata în anii 1997 şi 1998. În mod corespunzător, Banca Naţionala a României va reesalona liniile corespunzătoare de credite acordate băncilor comerciale, la nivelul dobinzii de referinţa.


  Articolul 5

  Creditele angajate potrivit prezentei legi vor putea fi garantate, luindu-se în calcul şi contravaloarea produselor prevăzute în programul pe acest an.


  Articolul 6

  Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei împreună cu băncile comerciale şi cu Banca Naţionala a României vor elabora, în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, norme metodologice de aplicare.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  ION SOLCANU
  --------------------