HOTĂRÂRE nr. 271 din 22 februarie 2001
privind înfiinţarea grupului de lucru "Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei în România"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 8 martie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Pentru crearea premiselor durabile ale implementarii societăţii informationale în România se constituie Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei în România.


  Articolul 2

  Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei în România are următoarele atribuţii principale:
  a) stabilirea direcţiilor strategice pentru trecerea la societatea informationala în România;
  b) aprobarea proiectelor directoare şi a bugetelor anuale aferente acestora, din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, ale instituţiilor publice, astfel cum sunt definite în Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, şi ale companiilor/societăţilor naţionale sau ale societăţilor comerciale la care statul este acţionar majoritar;
  c) aprobarea şi coordonarea proiectelor mai mari de 100.000 euro, din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, ale instituţiilor publice, astfel cum sunt definite în Legea nr. 72/1996;
  d) aprobarea proiectelor mai mari de 100.000 euro, din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, de care beneficiază companiile/societăţile naţionale sau societăţile comerciale la care statul este acţionar majoritar;
  e) aprobarea proiectelor din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei care necesita garanţii guvernamentale.


  Articolul 3

  Ordonatorii principali de credite vor aproba şi vor coordona proiectele mai mici de 100.000 euro din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei.


  Articolul 4

  Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei în România este alcătuit din:
  - primul-ministru - preşedinte;
  - ministrul finanţelor publice;
  - ministrul administraţiei publice;
  - ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului;
  - ministrul educaţiei şi cercetării;
  - ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei;
  - ministrul delegat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru activitatea de cercetare;
  - secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei - secretar.


  Articolul 5

  Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei în România poate delega unor persoane din afară grupului anumite competente referitoare la îndeplinirea obiectivelor şi la managementul proiectelor stabilite prin prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ─────────────
  Ministrul comunicaţiilor
  şi tehnologiei informatiei,
  Dan Nica
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  ────────────