LEGE nr. 104 din 13 aprilie 2023privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 13 aprilie 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 174 din 8 decembrie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 din 14 decembrie 2022, cu următoarele completări:1. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, pct. 6^1, cu următorul cuprins:6^1. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) A.S.F. analizează periodic posibilitatea elaborării de reglementări privind investirea activelor fondurilor de pensii administrate privat care să contribuie la flexibilizarea cadrului de investire, în scopul încurajării diversificării corespunzătoare a activelor fondurilor de pensii pentru a obține randamente investiționale echitabile ajustate în funcție de risc.2. La articolul II, după punctul 35 se introduce un nou punct, pct. 35^1, cu următorul cuprins: 35^1. După articolul 84 se introduce un nou articol, art. 84^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 84^1

  A.S.F. analizează periodic posibilitatea elaborării de reglementări privind investirea activelor fondurilor de pensii facultative care să contribuie la flexibilizarea cadrului de investire, în scopul încurajării diversificării corespunzătoare a activelor fondurilor de pensii pentru a obține randamente investiționale echitabile ajustate în funcție de risc.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  SORIN-MIHAI CÎMPEANU

  București, 13 aprilie 2023.
  Nr. 104.
  -----