ORDONANŢA DE URGENTA nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (**republicată**)(*actualizată*)
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România***)
(actualizată până la data de 1 februarie 2014*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004; LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006; LEGEA nr. 82 din 2 aprilie 2007; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  -----------------
  **) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2003 pentru perfecţionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003.
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000, a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 13 mai 2002, şi ulterior a mai fost modificată prin:
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 109/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001;
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2000 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 14 iunie 2002, aprobată prin Legea nr. 590/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2002;
  - Ordonanţa Guvernului nr. 24/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 26 septembrie 2003.
  -----------------
  ***) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România.
  --------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  1.
  a) metale preţioase - aurul, argintul şi metalele platinice, sub orice formă; titlurile minime ale metalelor preţioase care sunt supuse regimului reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă sunt cele prevăzute în normele de aplicare a acesteia;
  ------------
  Litera a) a pct. 1 al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.
  b) metale platinice - platina, ruteniul, rhodiul, paladiul, osmiul şi iridiul;
  ------------
  Litera b) a pct. 1 al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.
  c) pietre preţioase - diamantele, rubinele, safirele, smaraldele; regimul pietrelor preţioase este aplicabil şi perlelor naturale şi de cultură, precum şi pietrelor naturale de calitate gemă, a căror listă va fi anexată la normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
  ------------
  Litera c) a pct. 1 al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.
  d) aur financiar - aurul achiziţionat de persoane fizice ori juridice în scopul realizării unor plasamente de valoare. Aurul financiar cuprinde aurul sub formă de bare, lingouri, plachete, având titlul minim de 995/1.000, precum şi sub formă de monede din aur având titlul mai mare sau egal cu 900/1.000, cotate pe una dintre pieţele Uniunii Europene. Operaţiunile cu aur financiar se realizează atât prin livrare fizică, cât şi prin operaţiuni în conturi de metal preţios sau hârtii de valoare exprimate în aur, deţinute la bănci;
  e) aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este deţinut cu titlu de rezerva oficială de Banca Naţională a României. Aurul monetar se prezintă de regulă sub formă de monede cu titlul minim de 900/1.000, lingouri, precum şi bare standard cu titlul minim de 995/1.000;
  ------------
  Litera f) a pct. 1 al art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.
  ------------
  Litera g) a pct. 1 al art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.
  ------------
  Litera h) a pct. 1 al art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.
  2. operaţiuni cu metale şi pietre preţioase - actele de comerţ şi faptele de comerţ cu metale preţioase şi pietre preţioase, care au ca obiect:
  a) producerea metalelor preţioase;
  b) prelucrarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;
  c) vânzarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;
  d) cumpărarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;
  e) păstrarea în depozit a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase pentru cauza de comerţ;
  f) introducerea în ţara a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;
  g) scoaterea din ţara a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;
  h) mijlocirea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase;
  i) transportul de metale preţioase şi pietre preţioase, cu excepţia transportului efectuat în tranzit vamal;
  j) prestări de servicii care au ca obiect metale preţioase şi pietre preţioase;
  k) marcarea metalelor preţioase;
  l) alte acte de comerţ şi fapte de comerţ care au ca obiect metale preţioase şi pietre preţioase;
  ------------
  Pct. 2 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.
  3. titlu - proporţia de metal preţios fin conţinută de un obiect, exprimată în miimi;
  ------------
  Pct. 3 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.
  4. autorizaţie - actul emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, care acordă dreptul de a desfăşura operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase;
  ------------
  Pct. 4 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.
  ------------
  Pct. 5 al art. 2 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.
  ------------
  Pct. 6 al art. 2 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.
  7. marcarea metalelor preţioase - operaţiunea de atestare a conţinutului de metal preţios fin, prin aplicarea mărcii de titlu, a mărcii de garanţie proprie a producătorului intern, a importatorului şi/sau a vânzătorului cu amănuntul ori, după caz, a mărcii de certificare;
  ------------
  Pct. 7 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.
  8. marca de garanţie proprie - semnul individual stabilit şi înregistrat la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase de către producătorul intern, importator sau vânzătorul cu amănuntul;
  ------------
  Pct. 8 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.
  9. marca titlului - semnul convenţional, diferit în funcţie de titlul metalului preţios, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase;
  ------------
  Pct. 9 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.
  10. marca de certificare - semnul convenţional care se aplică pe bijuterii şi pe obiectele din metale preţioase de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul în care producătorul intern, importatorul şi/sau vânzătorul nu sunt autorizaţi sau nu doresc să îşi aplice marca de garanţie proprie, la cererea acestora.
  ------------
  Pct. 10 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

  ------------
  Cap. II a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.
  ------------
  Art. 3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.


  Capitolul III Drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care dobândesc, deţin sau efectuează operaţiuni cu metale şi pietre preţioase

  ------------
  Art. 4 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.
  ------------
  Art. 5 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

  Articolul 6

  Persoanele fizice şi juridice pot efectua operaţiuni de vânzare, cumpărare şi tranzacţionare cu aur financiar numai prin intermediul băncilor autorizate de Banca Naţională a României sau, după caz, printr-o bancă autorizata pentru astfel de operaţiuni dintr-un stat membru al Uniunii Europene.
  ------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.


  Articolul 7

  Operaţiunile cu aur monetar se efectuează în exclusivitate de Banca Naţională a României, conform statutului sau de funcţionare.


  Capitolul IV

  Autorizarea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase
  ------------
  Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

  Articolul 8

  (1) Operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase, prevăzute la art. 2 pct. 2, se pot efectua de către persoanele fizice sau juridice numai în baza autorizaţiei eliberate de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pe perioada nedeterminată, vizată anual de către aceasta.
  ------------
  Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.
  (2) Nu sunt supuse regimului autorizării operaţiunile prevăzute la art. 2 pct. 2 dacă acestea se efectuează pentru nevoile proprii ale persoanei fizice sau juridice şi dacă nu se urmăreşte obţinerea unui profit.
  ------------
  Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.
  (3) Pentru eliberarea autorizaţiei se percepe taxa stabilită de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, iar condiţiile de autorizare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Capitolul V

  Evidenţa operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase
  ------------
  Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

  Articolul 9

  Persoanele fizice şi juridice autorizate să efectueze operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase au obligaţia să asigure evidenţa strictă a acestora, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
  ------------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.


  Articolul 10

  Persoanele fizice şi juridice menţionate la art. 9 au obligaţia să pună la dispoziţie organelor abilitate toate documentele şi evidenţele solicitate de acestea.

  ------------
  Art. 11 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.


  Capitolul VI

  Marcarea metalelor preţioase
  ------------
  Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

  Articolul 12

  (1) În vederea prevenirii unor acte de comerţ sau fapte de comerţ ilicite, metalele preţioase trebuie să fie marcate înainte de comercializare sau, după caz, înainte de expunerea spre comercializare.
  (2) Anterior marcării, metalele preţioase trebuie să fie supuse unei analize fizice sau chimice, în vederea stabilirii titlului acestora.
  (3) Procedurile de analiza şi marcare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  ------------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.


  Articolul 13

  Controlul marcării metalelor preţioase se va efectua de către personalul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor abilitat în acest sens, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
  ------------
  Art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.


  Capitolul VI^1

  Atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
  -------------
  Cap. VI^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

  Articolul 14

  În desfăşurarea activităţii sale Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este singura instituţie în măsura ca, pe teritoriul României:
  a) să emită norme interne de lucru şi să stabilească tarifele pentru activităţile de analiza, marcare şi expertizare pe care le efectuează;
  b) să stabilească mărcile utilizate pentru marcarea metalelor preţioase;
  -------------
  Litera b) a art. 14 a fost modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.
  c) să efectueze expertize ale metalelor preţioase şi ale pietrelor preţioase, dispuse de instanţele de judecată şi de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmărire penală, a organelor vamale sau a organelor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice;
  -------------
  Litera d) a art. 14 a fost abrogată de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.


  Articolul 15

  (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor îşi exercită drepturile şi obligaţiile specifice activităţilor de analiza, marcare, expertizare şi autorizare printr-o structura organizatorică ale carei organizare şi funcţionare se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Sursele de finanţare se vor asigura din venituri realizate din activitatea proprie.
  -------------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.


  Capitolul VII Sancţiuni


  Articolul 16

  Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea penală, contravenţională sau administrativă, după caz.
  -------------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.


  Articolul 17

  (1) Falsificarea în orice mod a mărcilor de titlu, a mărcilor de garanţie proprie sau a mărcilor de certificare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
  (2) Folosirea mărcilor de titlu, a mărcilor de garanţie proprie sau a mărcilor de certificare false ori folosirea unor mărci neînregistrate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.
  (3) Bunurile care au aplicată o marcă falsă sau falsificată se confiscă.
  -------------
  Art. 17 a fost modificat de art. 86 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 18

  Desfăşurarea fără autorizaţie a operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum şi cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contravenţiei.
  -------------
  Art. 18 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.


  Articolul 19

  Comercializarea sau expunerea spre comercializare a metalelor preţioase, fără ca acestea să fie marcate în prealabil potrivit prevederilor legale în vigoare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, precum şi cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contravenţiei.
  -------------
  Art. 19 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.


  Articolul 20

  Contravenţiile prevăzute la art. 18 şi 19 se constata şi se sancţionează de personalul împuternicit în acest sens, după caz, de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor Publice sau Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit atribuţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale.
  -------------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.


  Articolul 21

  Contravenţiilor prevăzute la art. 18 şi 19 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
  privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  -------------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.


  Articolul 22

  (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor poate suspenda, pe o perioadă cuprinsă între o luna şi 6 luni, autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) În cazul nerespectării ordinului sau a deciziei de suspendare, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor poate dispune retragerea autorizaţiei.
  (3) Situaţiile în care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizaţiei, precum şi procedura de reautorizare pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi cu pietre preţioase vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (4) Împotriva ordinului sau, după caz, a deciziei de suspendare ori de retragere a autorizaţiei se poate formula contestaţie, în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege.
  -------------
  Art. 22 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.


  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 23

  (1) În situaţia în care autorizaţia a fost retrasă, cel care o deţinea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la comunicare, să lichideze stocul de obiecte şi bijuterii din metale preţioase, precum şi stocul de pietre preţioase, existente la data retragerii autorizaţiei.
  (2) În cazul suspendării autorizaţiei cel care o deţinea nu mai are dreptul să efectueze operaţiuni cu metale preţioase sau cu pietre preţioase pentru care a fost autorizat.
  -------------
  Art. 23 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

  -------------
  Art. 24 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

  Articolul 25

  (1) Metalele preţioase şi pietrele preţioase considerate bunuri fără stăpân, precum şi cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege se depun la unităţile de trezorerie ale Ministerului Finanţelor Publice.
  (2) Procedura de manipulare şi depozitare a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase la unităţile de trezorerie ale Ministerului Finanţelor Publice se va stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  (3) Valorificarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase prevăzute la alin. (1) se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
  -------------
  Art. 25 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.


  Articolul 26

  (1) Persoanele fizice şi juridice ale căror obiecte din metale preţioase şi pietre preţioase de natura celor prevăzute la art. 4 au fost preluate abuziv de către stat pot solicita restituirea acestora judecătoriei în raza căreia domiciliază sau îşi au sediul, până la data de 31 decembrie 2009.
  --------------
  Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 82 din 2 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 4 aprilie 2007.
  (1^1) De prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază şi moştenitorii persoanelor fizice, respectiv succesorii de drept ai persoanelor juridice îndreptăţite*).
  --------------
  Alin. (1^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 20 decembrie 2004.
  (1^2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin preluare abuzivă se înţelege preluarea efectuată în baza următoarelor acte normative:
  a) Legea nr. 638/1946
  pentru controlul producţiei, prelucrării şi circulaţiei metalelor preţioase;
  b) Legea nr. 284/1947
  pentru cedarea către Banca Naţională a României a aurului, valutelor efective şi altor mijloace de plată străine;
  c) Decretul nr. 83/1949
  pentru completarea unor dispoziţiuni din Legea nr. 187/1945
  ;
  d) Decretul nr. 111/1951
  privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare;
  e) Decretul nr. 210/1960
  privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor preţioase şi pietrelor preţioase;
  f) Decretul nr. 302/1965
  privind unele măsuri referitoare la obiectele confecţionate din metale preţioase, la metalele şi pietrele preţioase;
  g) Decretul nr. 244/1978
  privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase.
  --------------
  Alin. (1^2) al art. 26 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 20 decembrie 2004.
  (2) În cazul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, fiind valorificate, se vor acorda despăgubiri în condiţiile şi în limitele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.
  (2^1) Banca Naţională a României recuperează de la Ministerul Finanţelor Publice sumele reprezentând contravaloarea obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase restituite în natura, despăgubirile acordate persoanelor îndreptăţite şi cheltuielile determinate de obţinerea şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  ---------------
  Alin. (2^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.
  (3) Cererile şi acţiunile în justiţie, legate de aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), sunt scutite de taxa de timbru.
  ---------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Art. II din LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 20 decembrie 2004 prevede:
  "ART. II
  Persoanele îndreptăţite în baza prevederilor art. 26 alin. (1) şi (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, cărora, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, li s-au respins acţiunile judecătoreşti definitive şi irevocabile, pot introduce acţiuni noi în baza prezentei legi, până la data de 31 decembrie 2006."


  Articolul 27

  Metalele preţioase şi pietrele preţioase aflate în inventarul Băncii Naţionale a României se valorifică, potrivit procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  ---------------
  Art. 27 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.


  Articolul 28

  (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I*).
  (2) Ministerul Finanţelor Publice va emite, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 29

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:
  a) prevederile referitoare la regimul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase din Decretul nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase;
  b) prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte metalele preţioase, aliajele acestora şi pietrele preţioase;
  c) orice alte dispoziţii contrare.
  ----------
  *) Termenul de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 a fost prorogat până la data de 1 ianuarie 2003, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2002, aprobată prin Legea nr. 590/2002.
  -------