HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 3 decembrie 2014
pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 17 decembrie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) şi art. 12 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Vlad Ştefan Stoica
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  Bucureşti, 3 decembrie 2014.
  Nr. 1.076.

  Anexă

  STRATEGIE 03/12/2014