ORDIN nr. 64 din 14 iulie 2014 (*actualizat*)
pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali
(actualizat la data de 6 august 2015*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • ----------
  Având în vedere prevederile art. 52, 53 şi 55-62 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. t) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
  preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Furnizorii de energie electrică, operatorii de reţea, operatorul de transport şi de sistem şi clienţii finali de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 4

  Prezentul ordin intră în vigoare la data abrogării Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 27 iulie 2004.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileţ
  Bucureşti, 14 iulie 2014.
  Nr. 64.

  Anexă

  REGULAMENT 14/07/2014