HOTĂRÂRE nr. 199 din 27 februarie 2008
privind preluarea de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a competenţelor Secretariatului General al Guvernului, aferente contractului comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft, încheiat la data de 15 aprilie 2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 28 februarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă preluarea de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a competenţelor Secretariatului General al Guvernului, aferente contractului comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft, încheiat la data de 15 aprilie 2004, dintre Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited.


  Articolul 2

  (1) Obligaţiile de plată stabilite potrivit art. 4.1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 470/2004 pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft şi cele stabilite potrivit anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.778/2004 pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna extinderea contractului comercial de închiriere de licenţe, încheiat la 15 aprilie 2004, pentru produsele educaţionale Microsoft, se plătesc, pentru Guvernul României, din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual prin lege cu această destinaţie în bugetul Secretariatul General al Guvernului.
  (2) Obligaţiile de plată stabilite potrivit art. 1.2 din contractul comercial prevăzut la art. 1 se plătesc, pentru Guvernul României, din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual prin lege cu această destinaţie în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.


  Articolul 3

  (1) În vederea executării contractului comercial prevăzut la art. 1, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei coordonează activităţile de centralizare a necesarului anual de licenţe Microsoft şi distribuie licenţele către autorităţile şi instituţiile publice beneficiare.
  (2) Autorităţile şi instituţiile publice beneficiare au obligaţia de a transmite, până la data de 30 martie a fiecărui an, Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei numărul echipamentelor de tehnică de calcul instalate în cadrul instituţiei, numărul de licenţe existent şi numărul de licenţe necesar a fi închiriate, cu justificarea necesităţii, iar Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei are responsabilitatea de a centraliza şi corela aceste informaţii.
  (3) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei verifică modul de utilizare de către fiecare autoritate şi instituţie publică beneficiară a avantajelor şi serviciilor aferente contractului comercial de închiriere de licenţe Microsoft.


  Articolul 4

  (1) În cazul licenţelor educaţionale Microsoft suplimentar furnizate în baza contractului comercial prevăzut la art. 1, acestea vor fi transferate de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, fără plată, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, care, pe baza unor contracte de comodat, le va distribui către unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat beneficiare.
  (2) Unităţile şi instituţiile de învăţământ beneficiare au obligaţia de a transmite Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului numărul echipamentelor de tehnică de calcul instalate în cadrul acestora, numărul de licenţe existent şi numărul de licenţe necesar a fi închiriate, cu justificarea necesităţii, până la data de 1 martie a fiecărui an. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va centraliza aceste informaţii şi va comunică situaţiile întocmite Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei până la data de 30 martie a fiecărui an.
  (3) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu sprijinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, verifică modul de utilizare de către fiecare unitate şi instituţie de învăţământ beneficiară a avantajelor şi serviciilor aferente contractului comercial de închiriere de licenţe Microsoft.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ilie Gavril Bolojan
  Ministrul comunicaţiilor
  şi tehnologiei informaţiei,
  Karoly Borbely
  p. Ministrul educaţiei,
  cercetării şi tineretului,
  Remus Pricopie,
  secretar de stat
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 27 februarie 2008.
  Nr. 199.
  -----