ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 167 din 13 decembrie 2001
privind suspendarea aplicării prevederilor art. 35 din Legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 14 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Aplicarea prevederilor art. 35 din Legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, se suspenda pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  Ministrul justiţiei,
  Rodica Mihaela Stanoiu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu,
  secretar de stat
  -----------