ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2006
pentru completarea art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 17 februarie 2006  Prezenta reglementare are un caracter urgent, având în vedere disfuncţiile majore create în asigurarea serviciilor de transport public local de călători între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi necesitatea armonizării cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere.
  Segmentele de populaţie afectate sunt atât elevii şi studenţii, cât şi călătorii care beneficiază de bonificaţii pe transportul în comun, pensionari, persoane cu dizabilităţi, utilizatorii tradiţionali ai serviciilor Regiei Autonome de Transport Bucureşti.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  După alineatul (2) al articolului 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 284/2002, se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
  "(3) În cazul judeţului Ilfov, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de comun acord sau în asociere cu Consiliul Judeţean Ilfov, poate să înfiinţeze, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciului de transport public de călători desfăşurat între localităţile judeţului Ilfov şi municipiul Bucureşti.
  (4) Operatorii al căror obiect principal de activitate îl constituie realizarea transportului public local între localităţile limitrofe municipiului Bucureşti şi municipiul Bucureşti sunt consideraţi operatori de interes judeţean."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 13 februarie 2006.
  Nr. 6.
  -------