ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 34 din 10 mai 2018pentru completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018
  Având în vedere faptul că România a efectuat demersuri susținute pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare în Europa (OCDE) cu ocazia celor două valuri anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 și noiembrie 2012,
  ținând cont de faptul că România se află în prezent într-o poziție avansată de dialog și cooperare cu OCDE datorată participării active la formatele de lucru ale organizației și a contribuției substanțiale din ultimii ani, precum și faptul că obiectivul aderării la OCDE a fost relansat în iunie 2016, devenind, la momentul actual, obiectiv strategic al României,
  luând în considerare că Programul de guvernare, adoptat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1 din 29 ianuarie 2018 pentru acordarea încrederii Guvernului, prevede explicit continuarea demersurilor pentru aderarea României la OCDE,
  având în vedere necesitatea asigurării unui temei legal pentru plata contribuțiilor voluntare pentru participarea la formatele de lucru ale OCDE pe durata desfășurării procesului de reflecție strategică cu privire la extinderea organizației, care se desfășoară până în iunie 2018, dar este deja într-un stadiu avansat,
  ținând cont că evaluarea României în vederea acordării statutului de stat membru OCDE urmărește inclusiv confirmarea capacității de respectare a obligațiilor financiare față de organizație, iar o evaluare nesatisfăcătoare a eforturilor României și a altor state potențial candidate poate genera chiar și o suspendare de lungă durată a procesului de extindere a organizației,
  se impune ca măsurile să fie adoptate în regim de urgență, cât mai devreme pe parcursul perioadei în care membrii OCDE evaluează situația țărilor potențial candidate.
  La nivel instituțional este necesară existența unui act normativ care să creeze baza legală la nivel primar pentru plata diferitelor tipuri de participări la formatele de lucru ale organizațiilor internaționale la care România nu deține calitatea de membru, dar se află în proces de preaderare,
  în considerarea faptului că elementele sus-menționate vizează interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  ARTICOL UNIC

  După alineatul (3) al articolului 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 30 iunie 2016, cu modificările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, cu avizele Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Finanțelor Publice, se aprobă plata contribuțiilor financiare voluntare ale părții române în vederea participării la formatele de lucru, proiectele și activitățile unor organizații internaționale cu care România colaborează în vederea aderării.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 10 mai 2018.
  Nr. 34.
  -----