RECTIFICARE nr. 40 din 23 septembrie 2015
referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015    În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, se face următoarea rectificare:
    - la art. 29 alin. (3), în loc de: "... alin. (2) şi (3), ..." se va citi: "... alin. (1) şi (2), ...".
    -------