LEGE nr. 299 din 1 iulie 2003
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 7 iulie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4 din 13 februarie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 24 februarie 2003 cu următoarele modificări:
  1. Anexa nr. 1B.a) va avea următorul cuprins:
  "ANEXA nr. 1B.a)
  ────────────────
  Personalul din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor de cult recunoscute în România, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică
  Funcţiile, numărul maxim de posturi şi sprijinul salarial lunar (pentru perioada februarie - 30 septembrie 2003)
    Nr. crt.FuncţiaNumărul maxim de posturi*)Sprijinul salarial lunar - lei -
    1.Vicepreşedinte uniune, delegat, vicar independent, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal378.082.000
    2.Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial317.005.000
    3.Consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop, secretar la Cancelaria Sfântului Sinod5804.850.000
    4.Stareţ, superioară, egumen3803.637.000

  ────────── Notă *) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat"
  2. Anexa nr. 1B.b) va avea următorul cuprins:
  "ANEXA Nr. 1B.b)
  Personalul din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor de cult recunoscute în România, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică
  Funcţiile, numărul maxim de posturi şi sprijinul salarial lunar (pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003)
    Nr. crt.FuncţiaNumărul maxim de posturi*)Sprijinul salarial lunar - lei -
    1.Vicepreşedinte uniune, delegat, vicar independent, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal378.810.000
    2.Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial317.636.000
    3.Consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop, secretar la Cancelaria Sfântului Sinod5805.287.000
    4.Stareţ, superioară, egumen3803.965.000

  ──────────── Notă *) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat."
  3. Anexa nr. 2a) va avea următorul cuprins:
  "ANEXA Nr. 2a)
  ──────────────
  Personalul clerical angajat în unităţile care aparţin cultelor religioase recunoscute în România
  Funcţiile, gradele, numărul maxim de posturi şi sprijinul salarial lunar (pentru perioada 1 iunie - 30 septembrie 2003)
    Funcţia şi gradulNumărul maxim de posturi*)Sprijinul salarial lunar - lei -
    Preot, diacon, vestitor, pastor, imam13.800  
    1. Cu studii superioare:10.127  
    - gradul I1.5653.612.000
    - gradul II3.8603.027.000
    - definitiv2.1612.830.000
    - debutant2.5412.700.000
    2. Cu studii medii:3.673  
    - gradul I3152.630.000
    - gradul II7722.620.000
    - definitiv1.4452.610.000
    - debutant1.1412.500.000

  ──────────── Notă *) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat."
  4. Anexa nr. 2b) va avea următorul cuprins:
  "ANEXA Nr. 2b)
  Personalul clerical angajat în unităţile care aparţin cultelor religioase recunoscute în România
  Funcţiile, gradele, numărul maxim de posturi şi sprijinul salarial lunar (pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003)
    Funcţia şi gradulNumărul maxim de posturi*)Sprijinul salarial lunar - lei -
    Preot, diacon, vestitor, pastor, imam13.800  
    1. Cu studii superioare:10.127  
    - gradul I1.5653.937.080
    - gradul II3.8603.299.430
    - definitiv2.1613.084.700
    - debutant2.5412.943.000
    2. Cu studii medii:3.673  
    - gradul I3152.866.700
    - gradul II7722.855.800
    - definitiv1.4452.844.900
    - debutant1.1412.725.000

  ──────────── Notă *) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  Bucureşti, 1 iulie 2003.
  Nr. 299.
  ────────────────