ORDIN nr. 2.086 din 17 august 2011
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în sistemul comunitar de management de mediu şi audit - EMAS
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 5 septembrie 2011  În conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei,
  în temeiul art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011 şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de înregistrare în sistemul comunitar de management de mediu şi audit - EMAS, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Bucureşti, 17 august 2011.
  Nr. 2.086.


  Anexă

  PROCEDURA 17/08/2011