ORDIN nr. 288 din 20 decembrie 2011pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Pașapoarte
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 bis din 5 ianuarie 2012
  Având în vedere prevederile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.319/2008 privind organizarea și funcționarea Centrului Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie, aprobată prin Legea nr. 249/2009,
  în temeiul art. 10 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale de Pașapoarte, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș

  București, 20 decembrie 2011.
  Nr. 288.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Direcției Generale de Pașapoarte