ORDIN nr. 19 din 7 ianuarie 2005 (*actualizat*)
privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază începând cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
(actualizat până la data de 26 ianuarie 2005*)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • -----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 26 ianuarie 2005, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 19 din 7 ianuarie 2005.
  În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 56 alin. (2) şi ale art. 45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare începând cu luna ianuarie 2005, stabilit potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) şi ale art. 45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004.


  Articolul 2

  Calculatorul desfăşurător pentru determinarea deducerilor personale lunare începând cu luna ianuarie 2005, prevăzut la art. 1, este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  La calculul deducerilor personale lunare degresive potrivit art. 1, în funcţie de venitul brut lunar din salarii şi de numărul de persoane aflate în întreţinerea contribuabilului, s-a utilizat următorul algoritm de calcul:
                                                                       - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                Deducerea personală lunară - stabilită pentru un contribuabil
                   în funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinere
               ───────────────────────────────────────────────────────────────────
  Venit brut fără cu o cu 2 cu 3 cu 4 sau
  lunar din persoane persoană persoane persoane mai multe
  salarii în în în în persoane în
  (VBL) întreţinere întreţinere întreţinere întreţinere întreţinere
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  până la
  10.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  10.000.001 2.500.000 x 3.500.000 x 4.500.000 x 5.500.000 x 6.500.000 x
     la [1-(VBL - [1-(VBL - [1-(VBL - 1-(VBL - [1-(VBL -
  30.000.000 10.000.000)/ 10.000.000)/ 10.000.000)/ 10.000.000)/ 10.000.000)/
              20.000.000] 20.000.000] 20.000.000] 20.000.000] 20.000.000]
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  peste
  30.000.000 0 0 0 0 0
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Articolul 4

  Sumele reprezentând deducerile personale potrivit art. 2 şi 3 pentru venitul brut lunar din salarii cuprins între 10.000.001 şi 30.000.000 lei sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei, în sensul că fracţiunile sub 100.000 lei se majorează la 100.000 lei.


  Articolul 5

  (1) Prin venituri realizate în anul 2005 se înţelege orice sumă primită sub formă de salarii începând cu data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia plăţilor reprezentând lichidarea pe luna decembrie 2004 sau venitul din salarii pentru luna decembrie 2004 care se plăteşte o singură dată pe lună în luna următoare şi care sunt considerate venituri realizate în anul 2004.
  (2) Baza de calcul a venitului supus impozitului se calculează prin rotunjire la 1.000 lei în favoarea contribuabilului.


  Articolul 6

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 7 ianuarie 2005.
  Nr. 19.


  Anexa
  CALCULATOR
  pentru determinarea deducerilor personale lunare
  începând cu luna ianuarie 2005
  1. Pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere
                                             - lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────
        Venitul brut lunar Deducere
           din salarii personala
  ──────────────────────────────────── lunara
     de la la
  ───────────────────────────────────────────────────────
        0 - 10.799.999 2.500.000
  10.800.000 - 11.599.999 2.400.000
  11.600.000 - 12.399.999 2.300.000
  12.400.000 - 13.199.999 2.200.000
  13.200.000 - 13.999.999 2.100.000
  14.000.000 - 14.799.999 2.000.000
  14.800.000 - 15.599.999 1.900.000
  15.600.000 - 16.399.999 1.800.000
  16.400.000 - 17.199.999 1.700.000
  17.200.000 - 17.999.999 1.600.000
  18.000.000 - 18.799.999 1.500.000
  18.800.000 - 19.599.999 1.400.000
  19.600.000 - 20.399.999 1.300.000
  20.400.000 - 21.199.999 1.200.000
  21.200.000 - 21.999.999 1.100.000
  22.000.000 - 22.799.999 1.000.000
  22.800.000 - 23.599.999 900.000
  23.600.000 - 24.399.999 800.000
  24.400.000 - 25.199.999 700.000
  25.200.000 - 25.999.999 600.000
  26.000.000 - 26.799.999 500.000
  26.800.000 - 27.599.999 400.000
  27.600.000 - 28.399.999 300.000
  28.400.000 - 29.199.999 200.000
  29.200.000 - 29.999.999 100.000
     peste 29.999.999 0
  ───────────────────────────────────────────────────────

  2. Pentru contribuabilii care au o singură persoană în întreţinere
                                             - lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────
   Venitul brut lunar Deducere
   din salarii personala
  ──────────────────────────────────── lunara
     de la la
  ───────────────────────────────────────────────────────
        0 - 10.571.428 3.500.000
  10.571.429 - 11.142.857 3.400.000
  11.142.858 - 11.714.285 3.300.000
  11.714.286 - 12.285.714 3.200.000
  12.285.715 - 12.857.142 3.100.000
  12.857.143 - 13.428.571 3.000.000
  13.428.572 - 13.999.999 2.900.000
  14.000.000 - 14.571.428 2.800.000
  14.571.429 - 15.142.857 2.700.000
  15.142.858 - 15.714.285 2.600.000
  15.714.286 - 16.285.714 2.500.000
  16.285.715 - 16.857.142 2.400.000
  16.857.143 - 17.428.571 2.300.000
  17.428.572 - 17.999.999 2.200.000
  18.000.000 - 18.571.428 2.100.000
  18.571.429 - 19.142.857 2.000.000
  19.142.858 - 19.714.285 1.900.000
  19.714.286 - 20.285.714 1.800.000
  20.285.715 - 20.857.142 1.700.000
  20.857.143 - 21.428.571 1.600.000
  21.428.572 - 21.999.999 1.500.000
  22.000.000 - 22.571.428 1.400.000
  22.571.429 - 23.142.857 1.300.000
  23.142.858 - 23.714.285 1.200.000
  23.714.286 - 24.285.714 1.100.000
  24.285.715 - 24.857.142 1.000.000
  24.857.143 - 25.428.571 900.000
  25.428.572 - 25.999.999 800.000
  26.000.000 - 26.571.428 700.000
  26.571.429 - 27.142.857 600.000
  27.142.858 - 27.714.285 500.000
  27.714.286 - 28.285.714 400.000
  28.285.715 - 28.857.142 300.000
  28.857.143 - 29.428.571 200.000
  29.428.572 - 29.999.999 100.000
    peste 29.999.999 0
  ─────────────────────────────────────────────────────────

  -------------
  Pct. 2 din anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 19 din 7 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 26 ianuarie 2005.
  3. Pentru contribuabilii care au 2 persoane în întreţinere
                                             - lei -
  ─────────────────────────────────────────────────────────
   Venitul brut lunar Deducere
   din salarii personala
  ───────────────────────────────────── lunara
     de la la
  ─────────────────────────────────────────────────────────
        0 - 10.444.444 4.500.000
  10.444.445 - 10.888.888 4.400.000
  10.888.889 - 11.333.333 4.300.000
  11.333.334 - 11.777.777 4.200.000
  11.777.778 - 12.222.222 4.100.000
  12.222.223 - 12.666.666 4.000.000
  12.666.667 - 13.111.111 3.900.000
  13.111.112 - 13.555.555 3.800.000
  13.555.556 - 13.999.999 3.700.000
  14.000.000 - 14.444.444 3.600.000
  14.444.445 - 14.888.888 3.500.000
  14.888.889 - 15.333.333 3.400.000
  15.333.334 - 15.777.777 3.300.000
  15.777.778 - 16.222.222 3.200.000
  16.222.223 - 16.666.666 3.100.000
  16.666.667 - 17.111.111 3.000.000
  17.111.112 - 17.555.555 2.900.000
  17.555.556 - 17.999.999 2.800.000
  18.000.000 - 18.444.444 2.700.000
  18.444.445 - 18.888.888 2.600.000
  18.888.889 - 19.333.333 2.500.000
  19.333.334 - 19.777.777 2.400.000
  19.777.778 - 20.222.222 2.300.000
  20.222.223 - 20.666.666 2.200.000
  20.666.667 - 21.111.111 2.100.000
  21.111.112 - 21.555.555 2.000.000
  21.555.556 - 21.999.999 1.900.000
  22.000.000 - 22.444.444 1.800.000
  22.444.445 - 22.888.888 1.700.000
  22.888.889 - 23.333.333 1.600.000
  23.333.334 - 23.777.777 1.500.000
  23.777.778 - 24.222.222 1.400.000
  24.222,223 - 24.666.666 1.300.000
  24.666.667 - 25.111.111 1.200.000
  25.111.112 - 25.555.555 1.100.000
  25.555.556 - 25.999.999 1.000.000
  26.000.000 - 26.444.444 900.000
  26.444.445 - 26.888.888 800.000
  26.888.889 - 27.333.333 700.000
  27.333.334 - 27.777.777 600.000
  27.777.778 - 28.222.222 500.000
  28.222.223 - 28.666.666 400.000
  28.666.667 - 29.111.111 300.000
  29.111.112 - 29.555.555 200.000
  29.555.556 - 29.999.999 100.000
      peste 29.999.999 0
  ─────────────────────────────────────────────────────────

  -------------
  Pct. 3 din anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 19 din 7 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 26 ianuarie 2005.
  4. Pentru contribuabilii care au 3 persoane în întreţinere
                                             - lei -
  ─────────────────────────────────────────────────────────
   Venitul brut lunar Deducere
   din salarii personala
  ───────────────────────────────────── lunara
     de la la
  ─────────────────────────────────────────────────────────
      0 - 10.363.636 5.500.000
  10.363.637 - 10.727.272 5.400.000
  10.727.273 - 11.090.909 5.300.000
  11.090.910 - 11.454.545 5.200.000
  11.454.546 - 11.818.181 5.100.000
  11.818.182 - 12.181.818 5.000.000
  12.181.819 - 12.545.454 4.900.000
  12.545.455 - 12.909.090 4.800.000
  12.909.091 - 13.272.727 4.700.000
  13.272.728 - 13.636.363 4.600.000
  13.636.364 - 13.999.999 4.500.000
  14.000.000 - 14.363.636 4.400.000
  14.363.637 - 14.727.272 4.300.000
  14.727.273 - 15.090.909 4.200.000
  15.090.910 - 15.454.545 4.100.000
  15.454.546 - 15.818.181 4.000.000
  15.818.182 - 16.181.818 3.900.000
  16.181.819 - 16.545.454 3.800.000
  16.545.455 - 16.909.090 3.700.000
  16.909.091 - 17.272.727 3.600.000
  17.272.728 - 17.636.363 3.500.000
  17.636.364 - 17.999.999 3.400.000
  18.000.000 - 18.363.636 3.300.000
  18.363.637 - 18.727.272 3.200.000
  18.727.273 - 19.090.909 3.100.000
  19.090.910 - 19.454.545 3.000.000
  19.454.546 - 19.818.181 2.900.000
  19.818.182 - 20.181.818 2.800.000
  20.181.819 - 20.545.454 2.700.000
  20.545.455 - 20.909.090 2.600.000
  20.909.091 - 21.272.727 2.500.000
  21.272.728 - 21.636.363 2.400.000
  21.636.364 - 21.999.999 2.300.000
  22.000.000 - 22.363.636 2.200.000
  22.363.637 - 22.727.272 2.100.000
  22.727.273 - 23.090.909 2.000.000
  23.090.910 - 23.454.545 1.900.000
  23.454.546 - 23.818.181 1.800.000
  23.818.182 - 24.181.818 1.700.000
  24.181.819 - 24.545.454 1.600.000
  24.545.455 - 24.909.090 1.500.000
  24.909.091 - 25.272.727 1.400.000
  25.272.728 - 25.636.363 1.300.000
  25.636.364 - 25.999.999 1.200.000
  26.000.000 - 26.363.636 1.100.000
  26.363.637 - 26.727.272 1.000.000
  26.727.273 - 27.090.909 900.000
  27.090.910 - 27.454.545 800.000
  27.454.546 - 27.818.181 700.000
  27.818.182 - 28.181.818 600.000
  28.181.819 - 28.545.454 500.000
  28.545.455 - 28.909.090 400.000
  28.909.091 - 29.272.727 300.000
  29.272.728 - 29.636.363 200.000
  29.636.364 - 29.999.999 100.000
    peste 29.999.999 0
  ─────────────────────────────────────────────────────────

  -------------
  Pct. 4 din anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 19 din 7 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 26 ianuarie 2005.
  5. Pentru contribuabilii care au 4 sau mai multe persoane în întreţinere
                                             - lei -
  ─────────────────────────────────────────────────────────
   Venitul brut lunar Deducere
   din salarii personala
  ───────────────────────────────────── lunara
     de la la
  ─────────────────────────────────────────────────────────
      0 - 10.307.692 6.500.000
  10.307.693 - 10.615.384 6.400.000
  10.615.385 - 10.923.076 6.300.000
  10.923.077 - 11.230.769 6.200.000
  11.230.770 - 11.538.461 6.100.000
  11.538.462 - 11.846.153 6.000.000
  11.846.154 - 12.153.846 5.900.000
  12.153.847 - 12.461.538 5.800.000
  12.461.539 - 12.769.230 5.700.000
  12.769.231 - 13.076.923 5.600.000
  13.076.924 - 13.384.615 5.500.000
  13.384.616 - 13.692.307 5.400.000
  13.692.308 - 13.999.999 5.300.000
  14.000.000 - 14.307.692 5.200.000
  14.307.693 - 14.615.384 5.100.000
  14.615.385 - 14.923.076 5.000.000
  14.923.077 - 15.230.769 4.900.000
  15.230.770 - 15.538.461 4.800.000
  15.538.462 - 15.846.153 4.700.000
  15.846.154 - 16.153.846 4.600.000
  16.153.847 - 16.461.538 4.500.000
  16.461.539 - 16.769.230 4.400.000
  16.769.231 - 17.076.923 4.300.000
  17.076.924 - 17.384.615 4.200.000
  17.384.616 - 17.692.307 4.100.000
  17.692.308 - 17.999.999 4.000.000
  18.000.000 - 18.307.692 3.900.000
  18.307.693 - 18.615.384 3.800.000
  18.615.385 - 18.923.076 3.700.000
  18.923.077 - 19.230.769 3.600.000
  19.230.770 - 19.538.461 3.500.000
  19.538.462 - 19.846.153 3.400.000
  19.846.154 - 20.153.846 3.300.000
  20.153.847 - 20.461.538 3.200.000
  20.461.539 - 20.769.230 3.100.000
  20.769.231 - 21.076.923 3.000.000
  21.076.924 - 21.384.615 2.900.000
  21.384.616 - 21.692.307 2.800.000
  21.692.308 - 21.999.999 2.700.000
  22.000.000 - 22.307.692 2.600.000
  22.307.693 - 22.615.384 2.500.000
  22.615.385 - 22.923.076 2.400.000
  22.923.077 - 23.230.769 2.300.000
  23.230.770 - 23.538.461 2.200.000
  23.538.462 - 23.846.153 2.100.000
  23.846.154 - 24.153.846 2.000.000
  24.153.847 - 24.461.538 1.900.000
  24.461.539 - 24.769.230 1.800.000
  24.769.231 - 25.076.923 1.700.000
  25.076.924 - 25.384.615 1.600.000
  25.384.616 - 25.692.307 1.500.000
  25.692.308 - 25.999.999 1.400.000
  26.000.000 - 26.307.692 1.300.000
  26.307.693 - 26.615.384 1.200.000
  26.615.385 - 26.923.076 1.100.000
  26.923.077 - 27.230.769 1.000.000
  27.230.770 - 27.538.461 900.000
  27.538.462 - 27.846.153 800.000
  27.846.154 - 28.153.846 700.000
  28.153.847 - 28.461.538 600.000
  28.461.539 - 28.769.230 500.000
  28.769.231 - 29.076.923 400.000
  29.076.924 - 29.384.615 300.000
  29.384.616 - 29.692.307 200.000
  29.692.308 - 29.999.999 100.000
     peste 29.999.999 0
  ─────────────────────────────────────────────────────────

  -------------
  Pct. 5 din anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 19 din 7 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 26 ianuarie 2005.
  -------