HOTĂRÂRE nr. 717 din 17 iunie 2009 (*actualizată*)
privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
(actualizată până la data de 28 iulie 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 18 iunie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 28 iulie 2009, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă",
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) În scopul facilitării accesului persoanelor fizice la achiziţia unei locuinţe prin contractarea de credite, se aprobă normele de implementare a programului "Prima casă", denumit în continuare programul, prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Programul, definit ca program guvernamental, are următoarele caracteristici:
  a) caracter naţional, determinat de aplicabilitatea acestuia pe întregul teritoriu al ţării;
  b) caracter social, reprezentat de intervenţia statului în procesul de garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru achiziţia de locuinţe.


  Articolul 2

  Beneficiarii pot achiziţiona în cadrul programului următoarele tipuri de locuinţe:
  a) locuinţă finalizată;
  b) locuinţă care urmează să se construiască;
  c) locuinţă aflată în faza de construcţie, denumită în continuare construcţie la roşu.


  Articolul 3

  Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează locuinţe prevăzute la art. 2 şi pentru finanţatori sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 4

  Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerul Administraţiei şi Internelor sunt împuternicite să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  p. Ministrul
  întreprinderilor mici şi mijlocii,
  comerţului şi mediului de afaceri,
  Marin Gheorghe,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul
  administraţiei şi internelor,
  Dan Nica
  Bucureşti, 17 iunie 2009.
  Nr. 717.


  Anexa 1

  NORMA 17/06/2009


  Anexa 2

  CRITERII 17/06/2009