HOTĂRÂRE nr. 4 din 11 februarie 2015
pentru modificarea art. 109^2 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
EMITENT
 • ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 12 februarie 2015  În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Articolul 109^2 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  "Art. 109^2. - Prin derogare de la dispoziţiile art. 109^1 din prezentul regulament, dispoziţiile art. 103^8 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."


  Articolul II

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
  Livia Doina Stanciu
  Bucureşti, 11 februarie 2015.
  Nr. 4.
  -------