LEGE nr. 383 din 10 decembrie 2009
pentru modificarea art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 14 decembrie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Articolul 6 alineatul (1) litera c) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  "c) valoarea exactă a sumelor ratelor lunare de leasing şi data exactă de plată a acestora;".
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  DANIELA POPA
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  TEODOR VIOREL MELEŞCANU
  Bucureşti, 10 decembrie 2009.
  Nr. 383.
  -------