ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 6 decembrie 2002
privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului de Interne şi a structurilor subordonate acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2002  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Unităţile aparatului central al Ministerului de Interne şi structurile subordonate acestuia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, se demilitarizeaza.


  Articolul 2

  (1) Personalul militar din unităţile şi din structurile cărora li se aplică prevederile art. 1 dobândeşte statutul de funcţionar public civil cu statut special, instituit prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului.
  (2) În situaţii temeinic justificate anumite funcţii pot fi ocupate şi de către cadre militare, potrivit reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului de interne.


  Articolul 3

  Personalul Ministerului de Interne beneficiază în continuare de drepturile dobândite anterior, precum şi de cele care vor fi stabilite pentru personalul din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala.


  Articolul 4

  Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 6 decembrie 2002.
  Nr. 179.


  Anexa 1
  UNITĂŢILE
  aparatului central al Ministerului de Interne şi structurile subordonate acestuia, care se demilitarizeaza începând cu data de 1 ianuarie 2003
  I. Aparat central:
  1. Conducerea Ministerului de Interne
  2. Grupul de control al ministrului de interne
  3. Secretariatul general
  4. Direcţia management resurse umane
  5. Direcţia organizare, mobilizare şi operaţii
  6. Direcţia juridică
  7. Direcţia de logistica
  8. Direcţia financiară şi contabilitate
  9. Direcţia audit intern
  10. Direcţia relaţii publice, traditii, educaţie şi sport
  11. Direcţia de integrare europeană şi relaţii internaţionale
  12. Direcţia comunicaţii şi informatica
  13. Direcţia medicală
  14. Regia Autonomă "Rami-Dacia"
  15. Cluburi sportive ("Dinamo" Bucureşti şi "Dinamo" Braşov)
  16. Punctul naţional focal
  17. Arhivele Naţionale
  II. Unităţi subordonate aparatului central:
  18. Direcţia audit intern (aparat teritorial)
  19. Direcţia de gospodărie
  20. Baza Centrala de Reparaţii Mijloace Tehnice şi Exploatare Auto
  21. Centrul de Informatica pentru Logistica
  22. Grupul de proiectare pentru construcţii
  23. Baza de Aprovizionare şi Depozitare Armament Geniu-Chimic
  24. Baza de Depozitare a Stocului de Mobilizare
  25. Tipografia Ministerului de Interne
  26. Baza Centrala de Logistica
  27. Spitalul Militar de Urgenta "Prof. dr. Dimitrie Gerota" Bucureşti
  28. Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu "N. Kretzulescu"
  29. Sanatoriul Antituberculos Busteni
  30. Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploiesti
  31. Centre medicale din municipiul Bucureşti
  32. Centrele medicale judeţene
  33. Centrul de Psihosociologie al Ministerului de Interne
  34. Grupul de Achiziţii, Investiţii şi Întreţinere pentru Comunicaţii şi Informatica
  35. Casa de Cultura a Ministerului de Interne
  36. Ansamblul Artistic "Ciocarlia" al Ministerului de Interne
  37. Grupul de presa
  38. Centrul de Studii Postuniversitare
  --------