LEGE nr. 574 din 14 decembrie 2004 (*actualizată*)
privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri
(actualizată la data de 30 octombrie 2011*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă maiştrilor militari, subofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care au 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
  ----------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.


  Articolul 2

  (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul şi bareta.
  (2) Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale, pe care este redat conturul unei cruci de Malta. Marginal este stanţată o cunună deschisă formată din frunze de laur şi de stejar. Central, într-un medalion, sunt înscrise cu cifre romane numerele: «XV», «XX» sau «XXV».
  ----------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.


  Articolul 3

  Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, pentru fiecare categorie, precum şi modelul desenat al semnului onorific sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 4

  (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă prin ordin sau decizie, după caz, de către:
  a) ministrul apărării naţionale;
  b) ministrul administraţiei şi internelor;
  c) ministrul justiţiei;
  d) directorul Serviciului Român de Informaţii;
  e) directorul Serviciului de Informaţii Externe;
  f) directorul Serviciului de Protecţie şi Pază;
  g) directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
  h) conducătorii altor structuri militarizate sau încadrate cu funcţionari publici cu statut special.
  (2) Ordinul sau decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia anexelor care, potrivit legii, au caracter clasificat în funcţie de categoria de personal la care se referă.
  (3) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se trimit miniştrilor, respectiv conducătorilor instituţiilor centrale autonome prevăzute la art. 1 până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor ce vor fi decoraţi, până la data de 1 iunie a aceluiaşi an.
  ----------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.


  Articolul 5

  Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, se poate conferi în număr nelimitat.


  Articolul 6

  Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, se conferă pentru:
  a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
  b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
  c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.


  Articolul 7

  (1) Documentul însoţitor al Semnului onorific În Serviciul Patriei este atestatul.
  (2) Atestatele pentru Semnul onorific În Serviciul Patriei sunt validate prin semnătura sau parafa miniştrilor ori a conducătorilor instituţiilor centrale autonome ale statului care le conferă.
  ----------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.


  Articolul 8

  În cazul decesului unui titular al Semnului onorific În Serviciul Patriei, însemnul rămâne în posesia moştenitorilor legali.
  ----------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.


  Articolul 9

  Sumele necesare confecţionării însemnelor, panglicilor, baretelor, atestatelor şi cutiilor Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt asigurate, anual, printr-un capitol în bugetul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi al altor structuri militarizate sau încadrate cu funcţionari publici cu statut special.
  ----------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.


  Articolul 10

  Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, se instituie în locul vechiului Ordin Meritul Militar şi al Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiţeri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 29/2000.


  Articolul 11

  Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954 şi care s-a conferit maiştrilor militari şi subofiţerilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 29/2000, este substituit cu următoarele semne onorifice:
  a) Ordinul Meritul Militar clasa a III-a, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştrii militari şi subofiţerii care au 15 ani de activitate în armată, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştrii militari, subofiţerii şi pentru funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, care au 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, la data intrării în vigoare a prezentei legi;
  b) Ordinul Meritul Militar clasa a II-a, Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştrii militari şi subofiţerii care au 20 de ani de activitate în armată, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştrii militari, subofiţerii şi pentru funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, care au 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, la data intrării în vigoare a prezentei legi;
  c) Ordinul Meritul Militar clasa I, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştrii militari şi subofiţerii care au 25 de ani de activitate în armată, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştrii militari, subofiţerii şi pentru funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, care au 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 12

  Maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, decoraţi cu Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei şi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei, beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995
  privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.


  Articolul 13

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 105/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiţeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 651/2001, cu modificările ulterioare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 14 decembrie 2004.
  Nr. 574.

  Anexa 1

  REGULAMENT
  privind descrierea şi modul de acordare a
  Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari,
  subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special,
  cu grade profesionale echivalente
  cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri
  Art. 1. - Semnul onorific În Serviciul Patriei se acordă pe viaţă.
  Art. 2. - Semnul onorific În Serviciul Patriei se poate acorda maiştrilor militari, subofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, pentru:
  a) 15 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
  b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
  c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
  ----------
  Art. 2 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.
  Art. 3. - (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale, confecţionată din tombac, având înălţimea de 35 mm şi lăţimea de 30 mm, cu bordură uşor reliefată; marginal este stanţată, uşor în relief, o cunună deschisă formată din frunze de laur la dreapta şi frunze de stejar la stânga, late de 2 mm, legate în partea de jos cu o fundă.
  ----------
  Alin. (1) al art. 3 din anexa 1 a fost modificat de pct. 9 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.
  (2) Pe avers, suprapunând parţial cununa, este redată în partea de sus o cruce de Malta, cu braţele de 26 mm, având un medalion central cu diametrul de 13 mm; în medalion sunt aplicate cifrele romane, înalte de 9 mm, "XV", "XX" sau "XXV", reprezentând numărul anilor de activitate pentru care se acordă.
  (3) Pe revers, în partea de sus a piesei, este aplicată o acvilă, înaltă de 12 mm şi lată de 8 mm, ţinând în cioc o cruce ortodoxă, în gheara dreaptă o spadă, iar în gheara stângă un buzdugan şi având aplicat pe piept scutul mic al stemei României. În partea de jos a piesei este inscripţionat "ÎN/SERVICIUL/PATRIEI" cu litere în relief, înalte de 2 mm.
  (4) Însemnul este surmontat de un inel de la care porneşte o semicunună deschisă, formată din două ramuri de laur, având lăţimea de 31 mm şi înălţimea de 14 mm. Între braţele semicununii este fixată o bară.
  (5) Panglica, lată de 35 mm şi având înălţimea aparentă de 50 mm, este din rips moarat galben, străbătută de 6 benzi albastre, late de 1 mm. Pe spate are un sistem de prindere.
  (6) Abrogat.
  ----------
  Alin. (6) al art. 3 din anexa 1 a fost abrogat de pct. 18 al art. II din LEGEA nr. 233 din 6 iulie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007.
  (7) Bareta se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, aplicată pe un suport metalic, lată de 18 mm şi înaltă de 10 mm şi având dimensiunile benzilor colorate ale panglicilor reduse la 50%. Pe baretă este aplicat, cu cifre romane, înalte de 8 mm, numărul "XV", "XX" sau "XXV", confecţionat din tombac brunat. Pe spate are un sistem de prindere.
  Art. 4. - Diferenţa dintre categorii este următoarea:
  a) pentru 15 ani de activitate, însemnul este brunat;
  b) pentru 20 de ani de activitate, însemnul este argintat;
  c) pentru 25 de ani de activitate, însemnul este aurit.
  Art. 5. - (1) Cutia în care se păstrează însemnul este din carton, îmbrăcată la exterior în pergamoid albastru, are închizători metalice şi în interior este căptuşită cu mătase albastră.
  ----------
  Alin. (1) al art. 5 din anexa 1 a fost modificat de pct. 10 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.
  (2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, cu albastru, stema României, denumirea şi categoria semnului onorific.
  Art. 6. - (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se poartă, de regulă, cu prilejul Zilei Naţionale a României şi al celorlalte sărbători naţionale sau religioase şi în alte situaţii stabilite prin regulamente specifice.
  (2) Semnul onorific În Serviciul Patriei se poartă pe partea stângă a pieptului.
  ----------
  Alin. (2) al art. 6 din anexa 1 a fost modificat de pct. 11 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.
  (3) Bareta se poartă zilnic numai la uniformă, pe partea stângă a pieptului. La uniformă se poartă baretele tuturor decoraţiilor primite, în ordinea descrescătoare a acestora.
  Art. 7. - Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) să aibă o vechime în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale de 15, 20 sau 25 de ani de activitate;
  b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin «bun» în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei.
  ----------
  Art. 7 din anexa 1 a fost modificat de pct. 12 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.
  Art. 8. - Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei nu se iau în calcul:
  a) la vechimea în activitate, timpul în care maiştrii militari şi subofiţerii în activitate şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, au fost condamnaţi cu suspendare condiţionată a executării pedepsei ori au fost condamnaţi cu executarea acesteia, cu excepţia cazurilor în care, în urma rejudecării cauzei, instanţa competentă a pronunţat achitarea;
  b) anii din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, dacă în această perioadă cei în cauză au obţinut calificative anuale inferioare calificativului «bun».
  ----------
  Lit. b) a art. 8 din anexa 1 a fost modificată de pct. 13 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.
  Art. 9. - (1) Maiştrii militari sau subofiţerii sancţionaţi pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare ori de la alte dispoziţii legale în perioada de la ultima apreciere de serviciu şi până la data de 31 august a anului când se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei nu mai sunt propuşi, iar dacă abaterile au fost săvârşite în perioada 31 august-1 decembrie, miniştrii, respectiv conducătorii instituţiilor centrale autonome ale statului dispun radierea acestora din tabelele cu propuneri.
  ----------
  Alin. (1) al art. 9 din anexa 1 a fost modificată de pct. 14 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în situaţia în care abaterea gravă săvârşită ar avea ca urmare şi acordarea unui calificativ inferior calificativului "bun" în aprecierea de serviciu pentru anul în curs.
  Art. 10. - (1) Pentru maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, îndreptăţiţi să li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei, durata activităţii în armată se calculează până la data de 31 august a anului în care sunt propuşi să primească însemnul.
  (2) Fac obiectul propunerilor de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei inclusiv maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, care au îndeplinit condiţiile de primire a însemnului şi au fost trecuţi în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raportul de serviciu pentru motive neimputabile lor, până la data emiterii ordinului sau deciziei, după caz, prin care se acordă Semnul onorific În Serviciul Patriei.
  ----------
  Art. 10 din anexa 1 a fost modificată de pct. 15 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.
  Art. 11. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministerele şi instituţiile centrale autonome ale statului cu responsabilităţi în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale vor elabora reglementări specifice, aprobate prin ordine ale miniştrilor de resort şi ale conducătorilor instituţiilor centrale autonome ale statului, în care se vor detalia condiţiile în care se poate conferi Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri.


  Anexa 2

  MODELUL DESENAT
  al Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari,
  subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade
  profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri
  -------