HOTĂRÂRE nr. 588 din 21 iunie 2001
privind stabilirea şi plata sumelor forfetare pentru cazarea persoanelor care ocupa unele funcţii de demnitate publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 30 iunie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţie publice centrale şi instituţiilor publice,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Ordonatorii principali de credite bugetare sunt autorizaţi sa aprobe plata din bugetul instituţiilor pe care le conduc a sumei forfetare de 6 milioane lei pe luna, fără a fi necesară decontarea acesteia, către persoanele care ocupa funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, pentru suportarea cheltuielilor de cazare în municipiul Bucureşti.
  (2) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) persoanele care au domiciliul în municipiul Bucureşti sau care deţin în proprietate imobile cu destinaţia de locuinta în municipiul Bucureşti şi nici persoanele cărora le sunt atribuite efectiv locuinţe de serviciu potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice.


  Articolul 2

  (1) Ordonatorii principali de credite bugetare sunt autorizaţi sa aprobe suportarea din bugetele instituţiilor publice pe care le conduc a cheltuielilor aferente cazarii, până în luna iunie 2001 inclusiv, la hotelurile din municipiul Bucureşti a persoanelor care ocupa funcţii de demnitate publică numite, precum şi a persoanelor care ocupa funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică în cadrul instituţiei, cărora nu li s-a putut asigura locuinţe în municipiul Bucureşti, în condiţiile legii.
  (2) Cheltuielile de cazare pentru persoanele prevăzute la alin. (1) se pot deconta în limita tarifelor efectiv plătite de acestea pentru o camera în hoteluri având categorii de până la 4 stele inclusiv.
  (3) Se pot deconta cheltuielile de cazare pentru persoanele prevăzute la alin. (1) şi în cazul în care acestea au ocupat apartamente în hoteluri din municipiul Bucureşti, iar tarifele pentru cazare în astfel de situaţii nu depăşesc tarifele percepute pentru o camera în hoteluri având categorii de până la 4 stele inclusiv.


  Articolul 3

  Prevederile prezentei hotărâri se aplică, cu excepţia prevederilor art. 2, începând cu data de 1 iulie 2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────
  Ministrul pentru coordonarea Secretariatului
  General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  ────────────────