RECTIFICARE nr. 1.334 din 14 decembrie 2000
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 6 iunie 2002
    În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.334/2000 pentru completarea anexei la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 27 decembrie 2000, se fac următoarele rectificari:
    - la nr. crt. 2, coloana 2, în loc de "...C.F. 2914" se va citi "...C.F. 2954";
    - la nr. crt. 7, coloana 2, în loc de "C.F. 867 transcris în C.F. 13871, nr. topo 2069, 2068/2, 2070/1, 3581/1, 3116/2" se va citi "C.F. 13871, nr. topo 3124/6".
    ────────────