HOTĂRÎRE nr. 83 din 15 martie 1997
privind actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute în Legea apelor nr. 107/1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 martie 1997  În temeiul art. 88 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 88 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996 se actualizează după cum urmează:
  a) 4.000.000 lei la 6.000.000 lei pentru persoane juridice şi 2.000.000 lei la 4.000.000 lei pentru persoane fizice, în cazul faptelor menţionate la art. 88 alin. (1) lit. a);
  b) 2.000.000 lei la 4.000.000 lei pentru persoane juridice şi 1.000.000 lei la 2.000.000 lei pentru persoane fizice, în cazul faptelor menţionate la art. 88 alin. (1) lit. b);
  c) 1.000.000 lei la 2.000.000 lei pentru persoane juridice şi 500.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoane fizice, în cazul faptelor menţionate la art. 88 alin. (1) lit. c).
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministrul apelor, pădurilor
  şi protecţiei mediului,
  Ioan Oltean
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara
  ---------------