HOTĂRÂRE nr. 7 din 23 august 2021pentru aprobarea condițiilor de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local din data de 26 septembrie 2021 din comuna Țintești, județul Buzău
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 24 august 2021
  Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Comunei Țintești nr. 25 din 14.07.2021 privind aprobarea Referendumului având ca obiect modificarea hotarelor unității administrativ-teritoriale comuna Țintești și unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău, în sensul unirii celor două entități administrative,
  observând prevederile art. 35 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, precum și modelul buletinului de vot pentru referendumul local prevăzut în anexa nr. 1B la aceeași lege,
  văzând Hotărârea Biroului Electoral de Circumscripție Țintești nr. 2 din 6.08.2021 privind stabilirea dimensiunilor buletinului de vot pentru referendumul local din 26.09.2021,
  ținând cont de necesitatea asigurării secretului votului alegătorilor care își vor exprima dreptul de vot la referendumul local din data de 26 septembrie 2021 din comuna Țintești, județul Buzău,
  luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) și w) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură aplicarea unitară a dispozițiilor legale referitoare la organizarea referendumurilor și veghează la respectarea legii privind organizarea și desfășurarea referendumurilor locale,
  având în vedere prevederile art. 62 prima teză din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora această lege se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora condițiile de tipărire a buletinelor de vot se stabilesc prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente,
  în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,
  Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă condițiile de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local din data de 26 septembrie 2021 din comuna Țintești, județul Buzău, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț


  București, 23 august 2021.
  Nr. 7.

  ANEXĂ

  Condițiile de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local
  din data de 26 septembrie 2021 din comuna Țintești, județul Buzău
  1. Buletinul de vot are 4 pagini, în format A5 (o foaie A4 pliată).2. Pe prima pagină a buletinului de vot (prima copertă) se imprimă stema României într-un spațiu grafic de 1,8 x 2,5 cm, sub care se înscriu următoarele mențiuni:2.1. „ROMÂNIA“;2.2. „BULETIN DE VOT pentru Referendumul local din data de 26 septembrie 2021 asupra modificării hotarelor unității administrativ-teritoriale comuna Țintești și unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău, în sensul unirii celor două entități administrative“.3. Mențiunile prevăzute pe prima pagină a buletinului de vot (prima copertă) se tipăresc cu litere corp 24, Times New Roman.4. A doua pagină a buletinului de vot (prima pagină interioară) va rămâne goală.5. Pe pagina a treia a buletinului de vot (a doua pagină interioară) se imprimă întrebarea „Sunteți de acord cu unirea comunei Țintești cu municipiul Buzău?“, precum și pătratele, cu latura de 4 cm, cuprinzând afirmația, respectiv negația.6. Literele care compun întrebarea înscrisă pe pagina a treia a buletinului de vot (a doua pagină interioară) se tipăresc cu litere corp 24, Times New Roman.7. Literele care cuprind afirmația și negația din pătratele înscrise pe pagina a treia a buletinului de vot (a doua pagină interioară) se tipăresc cu litere corp 48, Times New Roman, cu majuscule.8. Ultima pagină a buletinului de vot (coperta finală) va rămâne goală, pentru aplicarea ștampilei de control a secției de votare.9. La imprimarea buletinelor de vot se utilizează cerneală neagră.

  ----