HOTĂRÂRE nr. 1.251 din 13 septembrie 2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 septembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 150 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Mihai Constantin Şeitan,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Mihai Răzvan Ungureanu
  p. Ministrul integrării europene,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 13 septembrie 2006.
  Nr. 1.251.


  Anexă

  NORMA 13/09/2006