INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE din 29 iunie 2015
a fişelor de autoevaluare pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 23 iulie 2015
  Articolul 1

  (1) Pentru completarea formularului standard, aprobat prin anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu punctajul aferent standardelor minime de calitate, se acordă câte un punct pentru fiecare condiţie/criteriu care trebuie îndeplinit obligatoriu.
  (2) Punctajul minim obligatoriu pentru fiecare categorie de serviciu din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie este prevăzut în fişele de autoevaluare menţionate la art. 2-4.


  Articolul 2

  (1) Centrul pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie funcţionează în baza Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie.
  (2) Fişa de autoevaluare pentru centrul pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie care cuprinde punctajul minim obligatoriu este prevăzută în anexa nr. 1.
  (3) Pentru a obţine licenţa de funcţionare, centrul pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie trebuie să obţină un punctaj de 33 de puncte.


  Articolul 3

  (1) Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie funcţionează în baza Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 383/2004.
  (2) Fişa de autoevaluare pentru centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie care cuprinde punctajul minim obligatoriu este prevăzută în anexa nr. 2.
  (3) Pentru a obţine licenţa de funcţionare, centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie trebuie să obţină un punctaj de 28 de puncte.


  Articolul 4

  (1) Centrul de asistenţă destinat agresorilor funcţionează în baza Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 383/2004.
  (2) Fişa de autoevaluare pentru centrul de asistenţă destinat agresorilor care cuprinde punctajul minim obligatoriu este prevăzută în anexa nr. 3.
  (3) Pentru a obţine licenţa de funcţionare, centrul de asistenţă destinat agresorilor trebuie să obţină un punctaj de 24 de puncte.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.


  Anexa 1

  la instrucţiuni
  - Model -
  FIŞĂ DE AUTOEVALUARE
  pentru centrul pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie
  *Font 7*
                                                                   ┌────────────┬─────────────────────┬──────────┐
                                                                   │Punctaj │ Punctaj rezultat │Observaţii│
                                                                   │maxim al │în urma autoevaluării│ │
                                                                   │standardelor│ îndeplinirii │ │
                                                                   │minime de │standardelor minime │ │
                                                                   │calitate │ de calitate │ │
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │Standard 1 - Informare şi relaţii cu comunitatea │Total: 1 │Total: │ │
  │Adăpostul asigură informarea publicului larg, precum şi a │ │ │ │
  │specialiştilor cu privire la activităţile desfăşurate şi │ │ │ │
  │serviciile oferite Rezultate aşteptate: Prin campaniile de │ │ │ │
  │informare şi promovare derulate, publicul larg şi profesioniştii│ │ │ │
  │din autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor │ │ │ │
  │fi informaţi cu privire la activităţile desfăşurate şi │ │ │ │
  │serviciile oferite în adăpost în vederea combaterii violenţei în│ │ │ │
  │familie │ │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S1. Adăpostul colaborează cu autorităţile administraţiei publice│ │ │ │
  │centrale şi locale în campaniile de informare şi promovare a │ │ │ │
  │serviciilor oferite în vederea combaterii violenţei în familie, │ │ │ │
  │iar adăpostul privat poate avea propria campanie de promovare a │ │ │ │
  │serviciilor în domeniu │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │Standard 2 - Intervenţie în caz de urgenţă │Total: 13 │Total: │ │
  │Adăpostul asigură măsuri de protecţie beneficiarilor │ │ │ │
  │Rezultate aşteptate: Beneficiarii trăiesc într-un mediu │ │ │ │
  │securizant şi corespunzător nevoilor lor specifice de viaţă │ │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │ S2.1. Adăpostul asigură măsuri de securitate şi de siguranţă │ │ │ │
  │ beneficiarilor │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.2. Adăpostul încheie convenţii de colaborare cu spitalele sau│ │ │ │
  │cu unităţile sanitare │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.3. Adăpostul asigură asistenţa psihologică a victimelor │ │ │ │
  │violenţei în familie │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.4. Adăpostul încheie protocoale de colaborare cu organele de │ │ │ │
  │poliţie, după caz, cu comandamentele de jandarmi judeţene │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.5. Adăpostul încheie convenţii în vederea oferirii │ │ │ │
  │serviciilor de consultanţă juridică │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.6. Adăpostul asigură consultanţă juridică în mod gratuit │ │ │ │
  │beneficiarului │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.7. În cazurile sociale grave, primarul aprobă suportarea de │ │ │ │
  │la bugetul local a cheltuielilor pentru întocmirea actelor │ │ │ │
  │juridice │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.8. Locaţia adăpostului nu este cunoscută publicului larg │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.9. Adăpostul, în cazul în care constată acte de violenţă în │ │ │ │
  │familiile cu copii, sesizează serviciul public specializat │ │ │ │
  │pentru protecţia copilului de la nivel local, în vederea │ │ │ │
  │asigurării protecţiei acestora │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.10. Admiterea în adăpost se face cu aprobarea scrisă a │ │ │ │
  │directorului direcţiei generale de asistenţă şi protecţie a │ │ │ │
  │copilului/coordonatorului adăpostului │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.11. La cererea beneficiarului, adăpostul asigură protecţie │ │ │ │
  │împotriva agresorului, cu consimţământul scris al acestuia sau, │ │ │ │
  │după caz, al reprezentantului legal │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.12. Adăpostul încheie cu beneficiarii un contract de │ │ │ │
  │furnizare de servicii │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.13. Pentru minori, adăpostul încheie cu părintele însoţitor │ │ │ │
  │sau, după caz, cu reprezentantul legal un contract de furnizare │ │ │ │
  │servicii │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │Standard 3 - Consilierea victimelor │Total: 4 │Total: │ │
  │Adăpostul asigură derularea activităţii/servicii de consiliere │ │ │ │
  │beneficiarului în conformitate cu legislaţia în vigoare şi │ │ │ │
  │normele deontologice corespunzătoare │ │ │ │
  │Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar accesează serviciile │ │ │ │
  │necesare, în funcţie de nevoile individuale │ │ │ │
  │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S3.1. Adăpostul asigură asistenţă familială atât beneficiarului,│ │ │ │
  │cât şi minorilor aflaţi în îngrijirea acestuia, protecţie │ │ │ │
  │împotriva agresorului, asistenţă medicală şi îngrijire, hrană, │ │ │ │
  │cazare, consiliere psihologică şi consiliere juridică pentru │ │ │ │
  │depăşirea situaţiilor de criză │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S3.2. Convenţiile încheiate de adăpost respectă │ │ │ │
  │confidenţialitatea asupra identităţii persoanelor asistate │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S3.3. Beneficiarii sunt informaţi în legătură cu drepturile de │ │ │ │
  │care beneficiază prin oferirea de servicii de consultanţă │ │ │ │
  │juridică de specialitate │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S3.4. Convenţiile încheiate respectă confidenţialitatea asupra │ │ │ │
  │identităţii persoanelor asistate │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │Standard 4 - Resurse umane │Total: 8 │Total: │ │
  │Adăpostul dispune de o structură de personal capabil să asigure │ │ │ │
  │desfăşurarea activităţilor specifice domeniului │ │ │ │
  │Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar beneficiază de servicii │ │ │ │
  │de calitate oferite de personal suficient şi competent │ │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.1. Structura de personal a adăpostului corespunde din punctul│ │ │ │
  │de vedere al calificării cu serviciile acordate │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.2. Conducerea adăpostului respectă dispoziţiile legale │ │ │ │
  │privind angajarea personalului │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.3. Conducerea adăpostului întocmeşte fişa postului pentru │ │ │ │
  │fiecare persoană angajată, în care se stipulează obligativitatea│ │ │ │
  │păstrării confidenţialităţii asupra identităţii şi │ │ │ │
  │dificultăţilor persoanelor asistate │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.4. Numărul personalului respectă prevederile legislative în │ │ │ │
  │domeniu │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.5. Personalul adăpostului participă la programe de formare │ │ │ │
  │profesională continuă │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.6. Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în │ │ │ │
  │cadrul adăpostului este evaluat periodic, cel puţin o dată pe │ │ │ │
  │an, în condiţiile legii │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.7. Voluntarii din cadrul adăpostului participă, în limita │ │ │ │
  │resurselor financiare, la programe de formare profesională │ │ │ │
  │continuă │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.8. Voluntarii din cadrul adăpostului îşi desfăşoară │ │ │ │
  │activitatea în baza unor contracte care prevăd în mod │ │ │ │
  │obligatoriu păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii şi │ │ │ │
  │dificultăţilor persoanelor asistate, în acord cu legislaţia în │ │ │ │
  │vigoare │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │Standard 5 - Administrare şi management │Total: 7 │Total: │ │
  │Adăpostul dispune de un management şi o administrare eficiente, │ │ │ │
  │care îi asigură o funcţionare optimă în acord cu misiunea sa │ │ │ │
  │Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de │ │ │ │
  │calitate în raport cu nevoile lor │ │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S5.1. Adăpostul este înfiinţat cu respectarea prevederilor │ │ │ │
  │legislaţiei în vigoare │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S5.2. Adăpostul îşi stabileşte un regulament de organizare şi │ │ │ │
  │funcţionare din care rezultă că are ca obiect de activitate │ │ │ │
  │furnizarea de servicii sociale în scopul prevenirii şi │ │ │ │
  │combaterii violenţei în familie │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S5.3. Adăpostul funcţionează într-un spaţiu special amenajat, │ │ │ │
  │având autorizaţie sanitară de funcţionare valabilă, emisă de │ │ │ │
  │direcţia de sănătate publică │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S5.4. Conducerea adăpostului elaborează fişa postului pentru │ │ │ │
  │fiecare angajat, în care se stipulează atribuţiile acestuia şi │ │ │ │
  │obligativitatea păstrării confidenţialităţii │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S5.5. În regulamentul de organizare şi funcţionare al │ │ │ │
  │adăpostului sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, │ │ │ │
  │echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor de cazare │ │ │ │
  │şi hrană, precum şi a desfăşurării activităţilor specifice │ │ │ │
  │adăpostului │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S5.6. Conducerea adăpostului este responsabilă de transmiterea │ │ │ │
  │lunară a rapoartelor statistice privind activităţile desfăşurate│ │ │ │
  │şi categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru │ │ │ │
  │(numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, │ │ │ │
  │nivelul de instruire, ocupaţia, veniturile, starea civilă, │ │ │ │
  │numărul de copii aflaţi în întreţinerea lor, relaţia de rudenie │ │ │ │
  │cu agresorul, frecvenţa şi natura agresiunii) autorităţilor │ │ │ │
  │specializate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S5.7. Beneficiarii sunt găzduiţi în adăpost pe o perioadă │ │ │ │
  │determinată, cuprinsă între 7 şi 60 de zile │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │PUNCTAJ TOTAL: │ 33 │ │ │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┴──────────┘


  Anexa 2

  la instrucţiuni
  - Model -
  FIŞĂ DE AUTOEVALUARE
  pentru centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie
  *Font 7*
                                                                   ┌────────────┬─────────────────────┬──────────┐
                                                                   │Punctaj │ Punctaj rezultat │Observaţii│
                                                                   │maxim al │în urma autoevaluării│ │
                                                                   │standardelor│ îndeplinirii │ │
                                                                   │minime de │standardelor minime │ │
                                                                   │calitate │ de calitate │ │
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │Standard 1 - Informare şi relaţii cu comunitatea │Total: 2 │Total: │ │
  │Centrul de recuperare asigură informarea publicului larg, precum│ │ │ │
  │şi a specialiştilor cu privire la activităţile desfăşurate şi │ │ │ │
  │serviciile oferite Rezultate aşteptate: Prin campaniile de │ │ │ │
  │informare şi promovare derulate, publicul larg şi profesioniştii│ │ │ │
  │din autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor │ │ │ │
  │fi informaţi cu privire la activităţile desfăşurate şi │ │ │ │
  │serviciile oferite în centrul de recuperare în vederea │ │ │ │
  │combaterii violenţei în familie │ │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S1. Centrul de recuperare colaborează cu autorităţile │ │ │ │
  │administraţiei publice centrale şi locale în campaniile de │ │ │ │
  │informare şi promovare a serviciilor oferite în vederea │ │ │ │
  │combaterii violenţei în familie, iar centrul privat poate avea │ │ │ │
  │propria campanie de promovare a serviciilor în domeniu │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S1.2. Centrul de recuperare, în cazul în care constată acte de │ │ │ │
  │violenţă în familiile cu copii, sesizează serviciul public │ │ │ │
  │specializat pentru protecţia copilului de la nivel local, în │ │ │ │
  │vederea asigurării protecţiei acestora │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │Standard 2 - Reabilitare şi reinserţie socială │Total: 11 │Total: │ │
  │Rezultate aşteptate: Beneficiarii trăiesc într-un mediu │ │ │ │
  │securizant şi corespunzător nevoilor lor specifice de viaţă │ │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.1. Centrul de recuperare asigură colaborarea cu organele de │ │ │ │
  │poliţie sau, după caz, cu comandamentele de jandarmi judeţene, │ │ │ │
  │respectiv cu Comandamentul de Jandarmi al Municipiului │ │ │ │
  │Bucureşti, în situaţiile în care le sunt semnalate cazuri de │ │ │ │
  │comitere a actelor de violenţă în familie │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.2. Primirea sau asistarea în centrul de recuperare se │ │ │ │
  │realizează în baza evaluării cazului de către persoanele │ │ │ │
  │desemnate şi numai cu acordul scris al beneficiarilor │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.3. Centrul de recuperare asigură, prin consiliere juridică, │ │ │ │
  │sprijin în vederea adaptării la o viaţă activă, inserţia socială│ │ │ │
  │şi profesională a beneficiarilor │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.4. Centrele de recuperare asigură, prin consiliere │ │ │ │
  │psihologică, sprijin în vederea adaptării la o viaţă activă, │ │ │ │
  │inserţia socială şi profesională a beneficiarilor │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.5. Centrul de recuperare încheie convenţii în vederea │ │ │ │
  │oferirii serviciilor de consiliere juridică şi psihologică, cu │ │ │ │
  │respectarea confidenţialităţii asupra identităţii persoanelor │ │ │ │
  │asistate │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.6. Centrul de recuperare încheie convenţii cu agenţiile │ │ │ │
  │pentru ocuparea forţei de muncă judeţene în vederea acordării │ │ │ │
  │suportului pentru integrarea în muncă, readaptarea şi │ │ │ │
  │recalificarea profesională a persoanelor asistate │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.7. Centrul de recuperare asigură găzduirea, îngrijirea, │ │ │ │
  │consilierea juridică şi psihologică, sprijin în vederea │ │ │ │
  │adaptării la o viaţă activă, inserţia profesională a │ │ │ │
  │beneficiarilor, precum şi reabilitarea şi reinserţia socială a │ │ │ │
  │acestora │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.8. Izolarea de agresori a beneficiarilor se face cu │ │ │ │
  │consimţământul acestora sau, după caz, al reprezentantului legal│ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.9. Centrul de recuperare încheie o convenţie de colaborare cu│ │ │ │
  │un spital sau cu o altă unitate sanitară, care să asigure │ │ │ │
  │îngrijirea medicală şi psihiatrică │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.10. Centrul de recuperare încheie cu beneficiarii un contract│ │ │ │
  │de furnizare servicii │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.11. Pentru minori, centrul de recuperare încheie cu părintele│ │ │ │
  │însoţitor sau, după caz, cu reprezentantul legal un contract de │ │ │ │
  │furnizare servicii │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │Standard 3 - Resurse umane │Total: 8 │Total: │ │
  │Centrul de recuperare dispune de o structură de personal capabil│ │ │ │
  │să asigure desfăşurarea activităţilor specifice domeniului │ │ │ │
  │Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar beneficiază de servicii │ │ │ │
  │de calitate oferite de personal suficient şi competent │ │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S3.1. Structura de personal a centrului de recuperare corespunde│ │ │ │
  │din punctul de vedere al calificării cu serviciile acordate │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S3.2. Conducerea centrului de recuperare respectă dispoziţiile │ │ │ │
  │legale privind angajarea personalului │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S3.3. Conducerea centrului de recuperare întocmeşte fişa │ │ │ │
  │postului pentru fiecare persoană angajată, în care se stipulează│ │ │ │
  │obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra identităţii │ │ │ │
  │şi dificultăţilor persoanelor asistate │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S3.4. Numărul personalului respectă prevederile legislative în │ │ │ │
  │domeniu │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S3.5. Personalul centrului de recuperare participă la programe │ │ │ │
  │de formare profesională continuă │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S3.6. Voluntarii din cadrul centrului de recuperare participă, │ │ │ │
  │în limita resurselor financiare, la programe de formare │ │ │ │
  │profesională continuă │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S3.7. Voluntarii din cadrul centrului de recuperare îşi │ │ │ │
  │desfăşoară activitatea în baza unor contracte care prevăd în mod│ │ │ │
  │obligatoriu păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii şi │ │ │ │
  │dificultăţilor persoanelor asistate, în acord cu legislaţia în │ │ │ │
  │vigoare │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S3.8. Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în │ │ │ │
  │cadrul centrului de recuperare este evaluat periodic, cel puţin │ │ │ │
  │o dată pe an, în condiţiile legii │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │Standard 4 - Administrare şi management │Total: 7 │Total: │ │
  │Centrul de recuperare dispune de un management şi o administrare│ │ │ │
  │eficiente, care îi asigură o funcţionare optimă în acord cu │ │ │ │
  │misiunea sa Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la │ │ │ │
  │servicii de calitate în raport cu nevoile lor │ │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.1. Centrul de recuperare este înfiinţat cu respectarea │ │ │ │
  │prevederilor legislaţiei în vigoare │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.2. Centrul de recuperare îşi stabileşte un regulament de │ │ │ │
  │organizare şi funcţionare din care rezultă că are ca obiect de │ │ │ │
  │activitate furnizarea de servicii sociale în scopul prevenirii │ │ │ │
  │şi combaterii violenţei în familie │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.3. Centrul de recuperare deţine autorizaţie sanitară de │ │ │ │
  │funcţionare valabilă, emisă de direcţia de sănătate publică │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.4. Conducerea centrului de recuperare elaborează fişa │ │ │ │
  │postului pentru fiecare angajat, în care se stipulează │ │ │ │
  │atribuţiile acestuia şi obligativitatea păstrării │ │ │ │
  │confidenţialităţii │ │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.5. În regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului │ │ │ │
  │de recuperare sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, │ │ │ │
  │echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor de cazare │ │ │ │
  │şi hrană, precum şi a desfăşurării activităţilor specifice │ │ │ │
  │acestuia │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.6. Conducerea centrului de recuperare este responsabilă de │ │ │ │
  │transmiterea lunară a rapoartelor statistice privind │ │ │ │
  │activităţile desfăşurate şi categoriile de beneficiari ai │ │ │ │
  │serviciilor oferite de centru (numărul de beneficiari, vârsta, │ │ │ │
  │sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupaţia, │ │ │ │
  │veniturile, starea civilă, numărul de copii aflaţi în │ │ │ │
  │întreţinerea lor, relaţia de rudenie cu agresorul, frecvenţa şi │ │ │ │
  │natura agresiunii) autorităţilor specializate judeţene, │ │ │ │
  │respectiv a municipiului Bucureşti │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.7. Beneficiarii sunt găzduiţi în centrul de recuperare pe o │ │ │ │
  │perioadă determinată, de maximum 90 de zile, iar în situaţii │ │ │ │
  │excepţionale până la 180 de zile │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │PUNCTAJ TOTAL: │ 28 │ │ │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┴──────────┘


  Anexa 3

  la instrucţiuni
  - Model -
  FIŞĂ DE AUTOEVALUARE
  pentru centrul de asistenţă destinat agresorilor
  *Font 7*
                                                                   ┌────────────┬─────────────────────┬──────────┐
                                                                   │ Punctaj │ Punctaj rezultat │Observaţii│
                                                                   │ maxim al │în urma autoevaluării│ │
                                                                   │standardelor│ îndeplinirii │ │
                                                                   │ minime de │standardelor minime │ │
                                                                   │ calitate │ de calitate │ │
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │Standard 1 - Informare şi relaţii cu comunitatea │Total: 1 │Total: │ │
  │Centrul de asistenţă destinat agresorilor asigură informarea │ │ │ │
  │publicului larg, precum şi a specialiştilor cu privire la │ │ │ │
  │activităţile desfăşurate şi serviciile oferite │ │ │ │
  │Rezultate aşteptate: Prin campaniile de informare şi promovare │ │ │ │
  │derulate, publicul larg şi profesioniştii din autorităţile │ │ │ │
  │administraţiei publice centrale şi locale vor fi informaţi cu │ │ │ │
  │privire la activităţile desfăşurate şi serviciile oferite în │ │ │ │
  │centrul de asistenţă destinat agresorilor în vederea combaterii │ │ │ │
  │fenomenului violenţei în familie │ │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S1. Centrul de asistenţă destinat agresorilor colaborează cu │ │ │ │
  │autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în │ │ │ │
  │campaniile de informare şi promovare a serviciilor oferite în │ │ │ │
  │vederea combaterii fenomenului violenţei în familie, iar centrul│ │ │ │
  │privat poate avea propria campanie de promovare a serviciilor în│ │ │ │
  │domeniu │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │Standard 2 - Consilierea agresorilor │Total: 6 │Total: │ │
  │Centrul de asistenţă destinat agresorilor asigură derularea │ │ │ │
  │activităţii/servicii de consiliere beneficiarului în │ │ │ │
  │conformitate cu legislaţia în vigoare şi normele deontologice │ │ │ │
  │corespunzătoare Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la │ │ │ │
  │servicii de specialitate în vederea depăşirii situaţiilor de │ │ │ │
  │risc │ │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.1. Centrul de asistenţă destinat agresorilor asigură servicii│ │ │ │
  │de consiliere şi mediere a conflictului pentru părţile implicate│ │ │ │
  │în vederea depăşirii situaţiilor de risc │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.2. Centrul de asistenţă destinat agresorilor încheie │ │ │ │
  │convenţii în vederea oferirii serviciilor de consiliere şi │ │ │ │
  │mediere, cu respectarea confidenţialităţii asupra identităţii │ │ │ │
  │persoanelor asistate │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.3. Personalul centrului de asistenţă destinat agresorilor │ │ │ │
  │informează beneficiarii în legătură cu posibilitatea accesului │ │ │ │
  │la tratamentele psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau │ │ │ │
  │dezintoxicare, după caz │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.4. Centrul de asistenţă destinat agresorilor asigură şi │ │ │ │
  │facilitează accesul la tratamentul psihologic, psihiatric, de │ │ │ │
  │dezalcoolizare sau dezintoxicare al beneficiarului, conform │ │ │ │
  │convenţiilor de colaborare încheiate cu spitalele sau unităţile │ │ │ │
  │sanitare │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.5. Centrul de asistenţă destinat agresorilor asigură │ │ │ │
  │reabilitarea şi reinserţia socială a beneficiarilor, măsuri │ │ │ │
  │educative, precum şi servicii de consiliere şi mediere familială│ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S2.6. Centrul de asistenţă destinat agresorilor încheie cu │ │ │ │
  │beneficiarii un contract de furnizare servicii │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │Standard 3 - Resurse umane │Total: 8 │Total: │ │
  │Centrul de asistenţă destinat agresorilor dispune de o structură│ │ │ │
  │de personal capabil să asigure desfăşurarea activităţilor │ │ │ │
  │specifice domeniului │ │ │ │
  │Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar beneficiază de servicii │ │ │ │
  │de calitate oferite de personal suficient şi competent │ │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S3.1. Structura de personal a centrului de asistenţă destinat │ │ │ │
  │agresorilor corespunde din punctul de vedere al calificării cu │ │ │ │
  │serviciile acordate │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S3.2. Conducerea centrului de asistenţă destinat agresorilor │ │ │ │
  │respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S3.3. Conducerea centrului de asistenţă destinat agresorilor │ │ │ │
  │întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată, în │ │ │ │
  │care se stipulează obligativitatea păstrării confidenţialităţii │ │ │ │
  │asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor asistate │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S3.4. Numărul personalului respectă prevederile legislative în │ │ │ │
  │domeniu │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S3.5. Personalul centrului de asistenţă destinat agresorilor │ │ │ │
  │participă la programe de formare profesională continuă │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S3.6. Voluntarii din cadrul centrului de asistenţă destinat │ │ │ │
  │agresorilor participă, în limita resurselor financiare, la │ │ │ │
  │programe de formare profesională continuă │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S3.7. Voluntarii din cadrul centrului de asistenţă destinat │ │ │ │
  │agresorilor îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte │ │ │ │
  │care prevăd în mod obligatoriu păstrarea confidenţialităţii │ │ │ │
  │asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor asistate, în │ │ │ │
  │acord cu legislaţia în vigoare │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S3.8. Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în │ │ │ │
  │cadrul centrului de asistenţă destinat agresorilor este evaluat │ │ │ │
  │periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │Standard 4 - Administrare şi management │Total: 9 │Total: │ │
  │Centrul de asistenţă destinat agresorilor dispune de un │ │ │ │
  │management şi o administrare eficiente, care îi asigură o │ │ │ │
  │funcţionare optimă în acord cu misiunea sa │ │ │ │
  │Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de │ │ │ │
  │calitate în raport cu nevoile lor │ │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.1. Primirea sau asistarea în centrul de asistenţă destinat │ │ │ │
  │agresorilor se face pe baza evaluării cazului de către │ │ │ │
  │persoanele desemnate şi numai cu acordul scris al persoanelor │ │ │ │
  │asistate │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.2. Centrul de asistenţă destinat agresorilor colaborează cu │ │ │ │
  │organele de poliţie sau, după caz, cu comandamentele de jandarmi│ │ │ │
  │judeţene, respectiv Comandamentul de Jandarmi al Municipiului │ │ │ │
  │Bucureşti, în situaţiile în care constată existenţa comiterii │ │ │ │
  │actelor de violenţă în familie │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.3. Centrul de asistenţă destinat agresorilor colaborează cu │ │ │ │
  │serviciul de reintegrare socială a infractorilor şi de │ │ │ │
  │supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate │ │ │ │
  │de pe lângă tribunalele judeţene/sectoarelor municipiului │ │ │ │
  │Bucureşti │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.4. Centrul de asistenţă destinat agresorilor este înfiinţat │ │ │ │
  │cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.5. Centrul de asistenţă destinat agresorilor îşi stabileşte │ │ │ │
  │un regulament de organizare şi funcţionare din care rezultă că │ │ │ │
  │are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale în │ │ │ │
  │scopul prevenirii şi combaterii violenţei în familie │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.6. Centrul de asistenţă destinat agresorilor deţine │ │ │ │
  │autorizaţie sanitară de funcţionare valabilă, emisă de direcţia │ │ │ │
  │de sănătate publică │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.7. Conducerea centrului de asistenţă destinat agresorilor │ │ │ │
  │elaborează fişa postului pentru fiecare angajat, în care se │ │ │ │
  │stipulează atribuţiile acestuia şi obligativitatea păstrării │ │ │ │
  │confidenţialităţii │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.8. În regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului │ │ │ │
  │de asistenţă destinat agresorilor sunt prevăzute facilităţile │ │ │ │
  │necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea │ │ │ │
  │condiţiilor de cazare şi hrană, precum şi a desfăşurării │ │ │ │
  │activităţilor specifice centrului │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │S4.9. Conducerea centrului de asistenţă destinat agresorilor │ │ │ │
  │este responsabilă de transmiterea lunară a rapoartelor │ │ │ │
  │statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile de │ │ │ │
  │beneficiari ai serviciilor oferite de centru (numărul de │ │ │ │
  │beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de │ │ │ │
  │instruire, ocupaţia, veniturile, starea civilă, numărul de │ │ │ │
  │copii aflaţi în întreţinerea lor, relaţia de rudenie cu │ │ │ │
  │agresorul, frecvenţa şi natura agresiunii) autorităţilor │ │ │ │
  │specializate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti │ 1 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
  │PUNCTAJ TOTAL: │ 24 │ │ │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┴──────────┘

  ----