ORDIN nr. 187 din 4 decembrie 2023privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 137/2018 pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice și bunuri materiale necesare Instituției Prefectului
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 8 decembrie 2023
  Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. c) pct. 8, art. 12 alin. (3) și ale art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 137/2018 pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice și bunuri materiale necesare Instituției Prefectului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1056 din 13 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Numărul curent 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  3.

  Autoturism de serviciu

  cpl.

  - câte 2 pentru fiecare S.P.C.P. județean;
  - câte 3 pentru S.P.C.P. al municipiului București și pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V. județean, cu excepția S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov și S.P.C.R.P.C.Î.V. Timiș;
  - 4 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. Timiș;
  - 5 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov;
  - câte 6 pentru fiecare prefectură;
  - 11 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. al municipiului București
  2. După numărul curent 68 se introduce un nou număr curent, numărul curent 69, cu următorul cuprins:

  69.

  Autoutilitară

  cpl.

  - 1 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. Bihor


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat

  București, 4 decembrie 2023.
  Nr. 187.
  -----