LEGE nr. 103 din 14 mai 2015
pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare naţională
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Ziua de 10 Mai va fi sărbătorită în fiecare an ca sărbătoare naţională.


  Articolul 2

  (1) Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul, celelalte autorităţi publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale organizează manifestări cultural-artistice prilejuite de sărbătorirea zilei prevăzute la art. 1.
  (2) Fondurile necesare pentru sărbătorirea diverselor evenimente prilejuite de Ziua de 10 Mai pot fi asigurate şi din bugetele locale sau din bugetul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita alocaţiilor bugetare aprobate.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 14 mai 2015.
  Nr. 103.
  -----