ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 21 aprilie 2008
privind autorizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acţiuni prioritare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 1 mai 2008  Luând în considerare modificarea cadrului legal privind datoria publică, ce a condus la abrogarea implicită a actelor normative subsecvente prin care se asigură finanţarea unor acţiuni prioritare de înzestrare, respectiv achiziţia de elicoptere, modernizarea tehnologică a bazelor de date existente în cadrul Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar pentru cooperarea optimă cu sistemul informatic Schengen, dotarea cu aparatură medicală şi cu autospeciale de intervenţie în situaţii de urgenţă,
  având în vedere că activităţile curente ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative presupun executarea unor misiuni cu grad mare de complexitate - cum ar fi intervenţiile la dezastre ori pentru stingerea incendiilor, al căror scop îl constituie salvarea de vieţi omeneşti ori a bunurilor persoanelor, misiunile privind supravegherea frontierei de stat a României sau altele asemenea -, pericolul pe care îl comportă executarea acestor misiuni cu echipamente aflate în stare avansată de uzură fizică atât pentru personalul care le deserveşte, pentru populaţie, cât şi pentru activităţile specifice ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi riscul întârzierii la intervenţie a structurilor de urgenţă profesioniste ori chiar al neexecutării misiunilor prin menţinerea unui deficit al dotărilor care asigură operativitatea acţiunilor,
  ţinând seama de:
  - necesitatea finalizării implementării, pe întreg teritoriul naţional, a proiectului privind dezvoltarea şi modernizarea reţelelor de comunicaţii şi informatică proprii ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prin extinderea acestora la nivel de oraşe şi comune, astfel încât să fie posibilă funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări - instrument care concură la cooperarea europeană în domeniul afacerilor interne, în general, şi în domeniul Schengen, în special;
  - importanţa informatizării cazierului judiciar, al cărui rol este esenţial în activitatea instituţiilor publice din sistemul naţional de ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie;
  - necesitatea modernizării aparaturii medicale existente în reţeaua sanitară a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în vederea asigurării stării de operativitate a personalului prin menţinerea şi refacerea stării de sănătate a efectivelor,
  având în vedere termenele pe care le presupun procedurile de achiziţie, precum şi faptul că amânarea adoptării cadrului legal necesar demarării achiziţiilor de tehnică are consecinţe asupra întârzierii îndeplinirii obiectivelor de cooperare europeană, în principal pe domeniul Schengen, asupra condiţiilor de realizare a sarcinilor ce revin instituţiilor statului ori în privinţa modului de gestionare a resurselor bugetare, prin menţinerea unor cheltuieli legate de asigurarea mentenanţei tehnicii uzate din dotare,
  întrucât toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările ulterioare, se autorizează în anul 2008 Ministerul Internelor şi Reformei Administrative să încheie angajamente legale peste limita creditelor bugetare aprobate prin buget, până la nivelul maxim al creditelor de angajament, conform anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 2

  Se autorizează Ministerul Internelor şi Reformei Administrative ca, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu şi să comunice Ministerului Economiei şi Finanţelor modificările aduse.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Liviu Radu,
  secretar de stat
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 21 aprilie 2008.
  Nr. 54.


  Anexa
  SITUAŢIE
  privind unele acţiuni prioritare ale
  Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

  *Font 8*
                                                                                             - mii lei -
  ───┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
  Nr.│ Obiectiv/Acţiune │ │ │
  crt│ de investiţii │ Eşalonare anuală │ Total │
  ───┼────────────────────────┼─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │
     │ │ 2008 │ 2009│ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │
  ───┼────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┤
    1│Achiziţionare elicoptere │
     ├────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┤
     │Credite de angajament │1.087.541│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │1.087.541│
     ├────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
     │Credite bugetare │ 0 │112.277│244.366│184.926│184.926│180.523│180.523│ 0 │1.087.541│
  ───┼────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┤
    2│Sistemul Naţional │
     │de Evidenţă Informatică │
     │a Cazierului Judiciar │
     ├────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┤
     │Credite de angajament │ 37.425│ 37.426│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 74.851│
     ├────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
     │Credite bugetare │ 0 │ 7.485│ 14.970│ 14.970│ 14.970│ 14.970│ 7.486│ 0 │ 74.851│
  ───┼────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┤
    3│Aparatură medicală │
     ├────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┤
     │Credite de angajament │ 27.445│ 27.445│ 27.446│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 82.336│
     ├────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
     │Credite bugetare │ 0 │ 6.861│ 13.722│ 20.583│ 20.584│ 13.723│ 6.863│ 0 │ 82.336│
  ───┼────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┤
    4│Etapa a IV-a de dezvoltare │
     │a reţelelor voce-date │
     │ale Ministerului Internelor │
     │şi Reformei Administrative │
     ├────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┤
     │Credite de angajament │ 29.353│ 29.353│ 29.354│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 88.060│
     ├────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
     │Credite bugetare │ 0 │ 7.338│ 14.676│ 22.014│ 22.015│ 14.678│ 7.339│ 0 │ 88.060│
  ───┼────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┤
    5│Autospeciale │
     │de intervenţie │
     │în situaţii de urgenţă │
     ├────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┤
     │Credite de angajament │ 518.826│518.826│518.826│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │1.556.478│
     ├────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
     │Credite bugetare │ 0 │103.765│207.530│311.295│311.295│311.296│207.531│103.766│1.556.478│
  ───┼────────────────────────┼─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┤
     │ TOTAL GENERAL │ │
     ├────────────────────────┼─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┤
     │Credite de angajament │1.700.590│613.050│575.626│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │2.889.266│
     ├────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
     │Credite bugetare │ 0 │237.726│495.264│553.788│553.790│535.190│409.742│103.766│2.889.266│
  ───┴────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┘

  NOTĂ: Sumele includ TVA.
  ---------------