HOTĂRÂRE nr. 86 din 23 ianuarie 2008
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, precum şi a Procedurilor de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Se aprobă Procedurile de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 2

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 751/2002 privind înfiinţarea Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic şi pentru aprobarea Normelor metodologice de atestare a impresarilor artistici şi de avizare pentru derularea activităţii de impresariat artistic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 23 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  p. Ministrul internelor şi
  reformei administrative,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 23 ianuarie 2008.
  Nr. 86.


  Anexa 1

  REGULAMENT 23/01/2008


  Anexa 2

  PROCEDURA 23/01/2008