ORDIN nr. 223 din 5 iunie 2014
privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 163/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 6 iunie 2014  Având în vedere Referatul înregistrat cu nr. 1/1.195 din 5 iunie 2014,
  în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,
  preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 163/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 8 mai 2014, se abrogă.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Protecţia Consumatorilor,
  Marius Alexandru Dunca
  Bucureşti, 5 iunie 2014.
  Nr. 223.
  -----