LEGE nr. 106 din 7 aprilie 2004
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 aprilie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 37 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 31 ianuarie 2004.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DAN MIRCEA POPESCU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 7 aprilie 2004.
  Nr. 106.
  ------