ORDIN nr. 161 din 28 octombrie 2021pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 48/2021
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 3 noiembrie 2021
  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 48/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 1 aprilie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) În aplicarea art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020, teza «Misiunile și operațiile desfășurate în afara teritoriului statului român, începând cu anul 1990 și până la intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011, cu completările ulterioare, se asimilează prin ordin al ministrului apărării naționale cu tipurile de misiuni și operații prevăzute de aceasta», misiunile și operațiile desfășurate în teatre de operații/zone de misiune, astfel cum sunt definite în cuprinsul art. 2 lit. k) din Legea nr. 168/2020, la care a participat, în perioada 1990 și până la intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, personalul MAI care este îndreptățit să beneficieze de drepturile conferite de Legea nr. 168/2020 sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme de aplicare.(2) În aplicarea art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020, misiunile și operațiile desfășurate în teatre de operații/zone de misiune, astfel cum sunt definite în cuprinsul art. 2 lit. k) din Legea nr. 168/2020, la care a participat/participă, după intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011, personalul MAI care este îndreptățit să beneficieze de drepturile conferite de Legea nr. 168/2020 sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme de aplicare.
  2. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 18

  Deciziile medicale și certificatele-decizie medicală ale comisiilor de expertiză medico-militară, precum și deciziile medicale de încadrare în grad de invaliditate eliberate de medicii de expertiză a capacității de muncă sunt documentele specifice emise potrivit normelor privind constituirea, organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de expertiză medico-militară sau potrivit normelor privind sistemul unitar de pensii publice, după caz.
  3. La articolul 23 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) decizia medicală emisă de comisia de expertiză medico-militară sau decizia medicală de încadrare în grad de invaliditate emisă de medicul de expertiză a capacității de muncă, după caz;
  4. La articolul 23 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) cea mai recentă decizie medicală sau cel mai recent certificat-decizie medicală, emisă/emis de comisia de expertiză medico-militară, ori cea mai recentă decizie medicală de încadrare în grad de invaliditate, emisă de medicul de expertiză a capacității de muncă, după caz;
  5. La articolul 52, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) copia deciziei medicale/certificatului-decizie medicală de clasare apt limitat sau inapt, emisă/emis de către comisia de expertiză medico-militară, sau copia deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate, emisă de medicul de expertiză a capacității de muncă, după caz;
  6. Titlul anexei nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  MISIUNILE ȘI OPERAȚIILE
  desfășurate în teatre de operații/zone de misiune, astfel cum sunt definite în cuprinsul art. 2 lit. k) din Legea nr. 168/2020, la care a participat, în perioada 1990 și până la intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011, personalul MAI care este îndreptățit să beneficieze de drepturile conferite de Legea nr. 168/2020
  7. În anexa nr. 1, după punctul 8 se introduc opt noi puncte, punctele 9-16, cu următorul cuprins:9. Misiunea ONU din Bosnia și Herțegovina (UNMIBH), 1995*); 10. Misiunea multinațională de consiliere pe probleme de poliție din Albania (MAPE), 1997*); 11. Misiunea OSCE din Kosovo, 1999*); 12. Misiunea ONU din Timorul de Est (UNMIT), 1999*); 13. MINUSTAH - 2004*) - Misiunea Națiunilor Unite pentru stabilizare din Haiti; 14. Misiunea Uniunii Europene de asistență la frontieră în Rafah (EUBAM Rafah), 2005*); 15. Misiunea Uniunii Europene de poliție în Kinshasa (RDC), 2005*); 16. Misiunea Uniunii Europene privind statul de drept în Kosovo (EULEX), 2008-2011*).
  *) Anul se referă la momentul de debut al misiunii, și nu la perioada în care personalul MAI a participat efectiv la misiune.
  8. Titlul anexei nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  MISIUNILE ȘI OPERAȚIILE
  desfășurate în teatre de operații/zone de misiune, astfel cum sunt definite în cuprinsul art. 2 lit. k) din Legea nr. 168/2020, la care a participat/participă, după intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011, personalul MAI care este îndreptățit să beneficieze de drepturile conferite de Legea nr. 168/2020


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode

  București, 28 octombrie 2021.
  Nr. 161.
  ----