ORDIN nr. 848 din 13 august 2020pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 19 august 2020
  Văzând Referatul de aprobare nr. DG 3.278/12.08.2020 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, se completează după cum urmează:1. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 1), după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:
  z) Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.
  2. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 5), după litera p) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:
  r) Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.
  3. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 7), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
  o) Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.
  4. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 10), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
  l) Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.
  5. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 12), după litera ț) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:
  u) S.C. Teo Health - S.A. - Spitalul Sf. Constantin Brașov.
  6. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 6), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
  k) Spitalul Județean de Urgență Reșița.
  7. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, după punctul 26) se introduce un nou punct, punctul 27), cu următorul cuprins:27) mucopolizaharidoză tip IVA (sindromul Morquio):– Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Louis Țurcanu» Timișoara;8. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, după punctul 27) se introduce un nou punct, punctul 28), cu următorul cuprins:28) boli rare - medicamente incluse condiționat utilizate în tratamentul spitalicesc pentru bolnavi deficit de tripeptidil peptidază-1 (TPP1):– Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Al. Obregia București9. La capitolul IX, titlul „Programul național de ortopedie“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 4), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
  g) S.C. Materna Care - S.R.L. - Timișoara.
  10. La capitolul IX, titlul „Programul național de ortopedie“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 6), după litera ad) se introduc două noi litere, literele ae) și af), cu următorul cuprins:
  ae) S.C. Materna Care - S.R.L. -Timișoara;
  af) S.C. Teo Health - S.A. - Spitalul Sf. Constantin Brașov.
  11. La capitolul IX, titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță - Subprogramul de radiologie intervențională“, la subtitlul „Unități care derulează programul“, după litera t) se introduce o nouă literă, litera ț), cu următorul cuprins:
  ț) Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea [activitățile a) și e)].


  Articolul II

  Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan

  București, 13 august 2020.
  Nr. 848.
  -----