ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 23 ianuarie 2003
  În temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice,
  având în vedere prevederile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și ale art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,
  ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcția contabilității publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat

  București, 24 decembrie 2002.
  Nr. 1.792.

  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,
  precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale