LEGE nr. 141 din 21 mai 2007
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 22 mai 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48 din 28 iunie 2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2006.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 21 mai 2007.
  Nr. 141.
  ---------------