HOTĂRÂRE nr. 901 din 1 septembrie 2012
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2011 privind înfiinţarea Centrului de Traumatologie-Toxicologie "Sf. Ioan" Iaşi şi pentru abrogarea poziţiei nr. 47^1 a punctului II al literei A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 13 septembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 974/2011 privind înfiinţarea Centrului de Traumatologie-Toxicologie "Sf. Ioan" Iaşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 11 octombrie 2011.


  Articolul II

  Se abrogă poziţia nr. 47^1 a punctului II al literei A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul III

  Centrul de Traumatologie-Toxicologie "Sf. Ioan" Iaşi, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu sediul în municipiul Iaşi, str. General Berthelot nr. 2, îşi încetează existenţa. Structurile de profil prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 974/2011, împreună cu patrimoniul şi personalul aferent, rămân în structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Vasile Cepoi
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 1 septembrie 2012.
  Nr. 901.
  --------