ORDIN nr. 2.524 din 7 decembrie 2018pentru aprobarea Metodologiei privind modalitatea de participare la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de către serviciile de specialitate publice sau private
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2019
  Având în vedere:– prevederile art. 22 alin. (4) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 3.536/DPCVF din 19 octombrie 2018, elaborat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați,
  în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind modalitatea de participare la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de către serviciile de specialitate publice sau private, prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi

  București, 7 decembrie 2018.
  Nr. 2.524.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE
  privind modalitatea de participare la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de către serviciile de specialitate publice sau private