HOTĂRÂRE nr. 257 din 15 aprilie 2015privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 27 aprilie 2015
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 54 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Programele de gestionare a calității aerului și programele integrate pentru gestionarea calității aerului, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului și gospodării apelor nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare și punere în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului, rămân în vigoare pe toată perioada de valabilitate a acestora.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului mediului și gospodării apelor nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare și punere în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 24 ianuarie 2007.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul economiei, comerțului și turismului,
  Mihai Tudose
  p. Ministrul transporturilor,
  Virgil Dragoș Titea,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Nicolae Bănicioiu

  București, 15 aprilie 2015.
  Nr. 257.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE
  de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt
  și a planurilor de menținere a calității aerului