LEGE nr. 111 din 25 aprilie 2007
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 5 mai 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiunile militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, cu următoarele modificări:
  1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Militarilor care au participat, cel puţin 12 luni neîntrerupt sau cumulativ, la acţiuni militare, li se conferă titlul onorific de «Militar Veteran», iar personalului civil, cel de «Veteran»."
  2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - Invalizii, militarii şi civilii veterani sunt invitaţi să participe la acţiunile comemorative dedicate zilei unităţilor, armelor şi sărbătorilor naţionale."
  3. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Menţinerea, încadrarea sau reîncadrarea în funcţii militare ori civile se face prin ordin al ministrului apărării, pe baza propunerii comandantului unităţii/detaşamentului, înaintată ierarhic, a concluziilor comisiilor speciale stabilite prin ordin al şefului Statului Major General, care vor cerceta condiţiile în care s-au produs evenimentele, şi a avizului comisiilor de expertiză medico-militară referitor la rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 25 aprilie 2007.
  Nr. 111.
  -----