HOTĂRÎRE nr. 586 din 17 mai 1990
privind unele măsuri de imbunatatire a activităţii de ocrotire, instruire şi recuperare a copiilor şi tinerilor handicapati şi a celor orfani
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 6 mai 1992  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Structura şi volumul activităţilor personalului din instituţiile de ocrotire a copiilor şi tinerilor şi din unităţile de învăţămînt special pentru aceştia sînt prevăzute în anexele nr. 1, 1 A şi 1 B.


  Articolul 2

  Alocaţiile zilnice de hrana pentru copiii şi ţinerii din instituţiile de ocrotire şi din cele de învăţămînt special sînt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  În vederea formării de specialişti pentru unităţile de ocrotire şi de învăţămînt special, la universităţile din Bucureşti, Cluj şi Iaşi se înfiinţează, începînd cu anul universitar 1990/1991, cîte o secţie de psihopedagogice specială şi asistenţa socială.
  În specialitatile prevăzute la alin. 1 se organizează cursuri postuniversitare cu durata de un an.


  Articolul 4

  Pe data prezentei hotărîri se înfiinţează, în subordinea Ministerului Învăţămîntului, Centrul Metodologic pentru Recuperarea Copiilor şi Tinerilor Handicapati, ca instituţie experimental-operationala şi de perfecţionare a personalului didactic din domeniul educaţiei speciale, avînd ca sarcini principale:
  a) evaluarea, optimizarea şi extinderea educaţiei speciale, pe baza principiilor şi cerinţelor moderne ale recuperării persoanelor handicapate;
  b) stabilirea metodologiei şi a conţinutului activităţii de readaptare a copiilor şi tinerilor deficienti sau inadaptati şcolar, social ori profesional;
  c) coordonarea sistemului de iniţiere, specializare şi perfecţionare a personalului încadrat în instituţiile de ocrotire şi de învăţămînt special.
  Centrul Metodologic pentru Recuperarea Copiilor şi Tinerilor Handicapati va funcţiona împreună cu o şcoala specială organizată ca statie pilot, avînd o administraţie comuna cu aceasta.
  În realizarea sarcinilor ce îi revin, Centrul Metodologic pentru Recuperarea Copiilor şi Tinerilor Handicapati va colabora cu Institutul de Ştiinţe Pedagogice, cu alte instituţii de cercetare şi de învăţămînt superior, cu instituţiile specializate ale Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale şi ale altor organe centrale interesate.
  Structura şi numărul posturilor Centrului Metodologic pentru Recuperarea Copiilor şi Tinerilor Handicapati sînt prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1, 1 A, 1 B, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN


  Anexa 1
  STRUCTURA ŞI VOLUMUL
  activităţilor personalului didactic, medical şi administrativ din casele de copii şi din unităţile de învăţămînt special
  I. Învăţămînt preşcolar
  1. Case de copii preşcolari
  A. Personal didactic:
  a) Personal de conducere:
  - director; se normeaza un post la casele de copii preşcolari care funcţionează de sine stătătoare.
  La casele de copii preşcolari care funcţionează împreună cu alta unitate de învăţămînt, conducerea se asigura de directorul unităţii de învăţămînt în subordinea căruia funcţionează.
  b) Personal didactic de predare:
  - educatoare - cîte un post de schimb pentru fiecare grupa;
  - profesor psihopedagog (pentru psihodiagnoza şi logopedie) cu norma didactica de 16 ore săptămînal, cîte un post la unităţile cu peste 100 de copii şi 1/2 norma la unităţile care au sub 100 de copii.
  B. Personal auxiliar:
  - supraveghetor de noapte - un post la 2 grupe de copii.
  C. Personal funcţional, operativ şi de servire:
  - bucatar, spalatoreasa, lenjereasa, muncitor bucatarie, muncitor calificat sau alte asemănătoare - un post la 7 copii în medie;
  - administrator, contabil, magaziner - un post la 50 de copii, 2 posturi la 51-100 copii, 3 posturi la peste 100 de copii;
  - îngrijitor - un post la 300 mp suprafaţa de curăţenie;
  - portar, paznic - un post pe tura la fiecare punct de paza stabilit de organele de poliţie;
  - muncitor calificat (fochist) - un post de tura la centrala termica sau la uzina de apa, inclusiv pentru lucrările de întreţinere.
  2. Grădiniţe speciale pentru copii cu deficiente; grădiniţe care funcţionează pe lîngă unităţi medicale
  A. Personal didactic:
  a) Personal de conducere:
  - director - se normeaza un post la unităţile de sine stătătoare, de regula profesor-defectolog; la grădiniţele care funcţionează împreună cu şcoli, conducerea se asigura de directorul şcolii.
  b) Personal de predare:
  - educatoare - cîte un post pe schimb pentru fiecare grupa de copii preşcolari;
  - profesor-defectolog - cîte un post pentru fiecare grupa de copii cu norma didactica de 16 ore săptămînal.
  B. Personal auxiliar:
  - supraveghetor de noapte - un post la 2 grupe de copii.
  C. Personal funcţional, operativ şi de servire:
  - bucatar, spalatoreasa, lenjereasa, muncitor bucatarie, muncitor calificat sau altele asemănătoare - un post la 7 copii, în medie;
  - administrator - contabil, magaziner - un post pînă la 50 de copii, 2 posturi la 51-100 copii, 3 posturi la peste 100 de copii;
  - îngrijitor - un post la 300 mp suprafaţa de curăţenie;
  - portar, paznic - un post pe tura la fiecare punct de paza stabilit de organele de poliţie;
  - muncitor calificat (fochist) - un post pe tura la centrala termica sau la uzina de apa, inclusiv pentru lucrările de întreţinere.
  II. Învăţămînt primar şi gimnazial
  1. Casele de copii şcolari
  A. Personal didactic:
  a) Personal de conducere:
  - director - cadru didactic - un post pentru fiecare unitate;
  - director adjunct - cadru didactic - un post la unităţile cu cel puţin 12 grupe de elevi; al doilea post de director adjunct se poate norma la unităţile cu peste 30 de grupe sau cel puţin 2 forme de ocrotire (casa de copii cu şcoala specială).
  b) Personal didactic:
  - invatator, profesor (educator) pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactico-educative în afară orelor de curs, potrivit programei, cu norma didactica de 24 de ore săptămînal - un post de fiecare grupa;
  - profesor psihopedagog pentru psihodiagnoza, orientare şcolară şi logopedie (clasele-I-IV), cu norma didactica de 16 ore - un post pe unitate;
  - profesor muzica - cîte un post la fiecare unitate cu cel puţin 150 copii şi 1/2 post la cele cu mai puţin de 150 copii, cu norma didactica de 16 ore săptămînal;
  - profesor de educaţie fizica - cîte un post la fiecare unitate cu cel puţin 150 de copii şi 1/2 post la unităţile cu mai puţin de 150 de copii, cu norma de 16 ore pe saptamina;
  - maistru-instructor - cîte un post la fiecare unitate cu cel puţin 150 de copii şi 1/2 post la cele cu mai puţin de 150 de copii, cu norma didactica de 24 de ore săptămînal.
  B. Personal auxiliar:
  - instructor pentru educaţie (cu pregătire medie) - un post la 2 grupe, pentru activităţile colective, organizarea şi îndrumarea timpului liber al minorilor;
  - supraveghetor de noapte - un post pentru fiecare 2 grupe de copii;
  - bibliotecar, tehnician sau altele asemănătoare - un post la 400 de copii, 1/2 post la 200 de copii în medie.
  C. Personal funcţional, operativ şi de servire:
  - bucatar, muncitor bucatarie - cofetar sau altele asemănătoare - un post la 60 mese servite în medie;
  - vizitiu, sofer - un post pentru fiecare vehicul cu tracţiune animala, respectiv autovehicul;
  - îngrijitor - un post la 500 mp suprafaţa de curăţenie;
  - muncitor calificat, spalatoreasa, lenjereasa sau altele asemănătoare - un post pentru fiecare 25 de elevi, în medie;
  - muncitor calificat (fochist) - un post pe tura la centrala termica sau la uzina de apa, inclusiv pentru lucrările de întreţinere;
  - portar, paznic - un post pe tura la fiecare punct de paza stabilit de organele de poliţie;
  - secretar şcoala, administrator, contabil, magaziner sau altele asemănătoare
  - un post la 55 de elevi, în medie;
  - personal pentru gospodăriile anexe - un post la 10-40 de porci, 2 la 41-80 şi 3 posturi la peste 80 de porci.
  2. Şcoli speciale pentru copii cu deficiente
  A. Personal didactic:
  a) Personal de conducere:
  - director, de regula un cadru didactic defectolog (profesor de pedagogie, psihologie, defectologie sau psihopedagogie specială) - cîte un post pe unitate;
  - director adjunct, de regula un cadru didactic defectolog - un post pentru cel puţin 12 clase de elevi interni şi cel puţin 15 clase la unităţile cu semiinternat; al doilea post se poate norma la unităţile cu peste 30 de clase de elevi sau cel puţin 2 forme de ocrotire.
  b) Personal de predare:
  - profesor - un post pentru predarea a 16 ore la clasele pregătitoare şi I-VIII;
  - profesor psihopedagog (cu norma didactica de 16 ore);
  - pentru activităţile specifice recuperatorii - cîte un post la 2 clase la şcolile pentru copii deficienti de vedere şi auz şi la 3 clase la şcolile pentru deficienti mintali;
  - pentru psihodiagnoza, orientare şcolară şi psihoterapie - un post pe unitate; la unităţile cu peste 300 de elevi se mai poate norma 1/2 post;
  - pentru profilaxia şi terapia tulburarilor de limbaj la centrele logopedice interşcolare. Aceasta activitate se desfăşoară atît în clasele constituite, cît şi în cabinete special amenajate. În funcţie de gravitatea tulburarilor, norma anuală a unui logoped este de 35-40 de minori cu tulburări de limbaj din grădiniţe şi şcoli generale;
  - profesor pentru cultura fizica medicală, kinoterapie şi educaţie psihomotrice cu norma didactica de 16 ore - un post pentru fiecare unitate;
  - profesor preparator (nevazator) - un post pentru fiecare clasa de elevi nevăzători;
  - invatator, profesor (educator) pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de terapie cognitiva, abilitare manuală şi terapie ocupationala, formarea autonomiei personale şi sociale, în afară orelor de curs, cu norma didactica de 24 de ore - un post de fiecare clasa sau grupa.
  B. Personal auxiliar:
  - instructor pentru educaţie (cu pregătire medie) - un post la 2 grupe, pentru activităţile colective, organizarea şi desfăşurarea timpului liber al minorilor din şcolile speciale cu internat;
  - supraveghetor de noapte - un post la fiecare 2 grupe de copii interni;
  - bibliotecar, tehnician sau altele asemănătoare - un post la 400 de copii, 1/2 post la 200 de copii în medie.
  C. Personal funcţional, operativ şi de servire:
  - bucatar, muncitor bucatarie - cofetar sau altele asemănătoare - un post la 60 de mese servite în medie;
  - vizitiu, sofer - un post pentru fiecare vehicul cu tracţiune animala, respectiv autovehicul;
  - îngrijitor - un post la 300 mp suprafaţa de curăţenie la şcolile speciale pentru deficienti de vedere şi la 500 mp la celelalte şcoli speciale;
  - muncitor calificat, spalatoreasa, lenjereasa sau altele asemănătoare - un post pentru fiecare 25 de elevi în medie;
  - muncitor calificat (fochist) - un post pe tura la centrala termica sau la uzina de apa, inclusiv pentru lucrările de întreţinere;
  - portar, paznic - un post pe tura la fiecare punct de paza stabilit de organele de poliţie;
  - secretar şcoala, administrator, contabil, magaziner sau altele asemănătoare
  - un post la 55 elevi în medie;
  - personal pentru gospodăriile anexe - un post la 10-40 de porci, 2 la 41-80 şi 3 posturi la peste 80 de porci.
  III. Personal medical şi de asistenţa socială
  1. Personal medical superior şi mediu:
  - medic - o norma la 100 de copii şi elevi din grădiniţe şi şcoli speciale şi case de copii : pediatru, medicina generală, stomatologie, şi, după caz, oftalmologie, O.R.L., neuropsihiatrie, neurologie, prin dirijare, detaşare sau transferare la unitatea de ocrotire şi învăţămînt special, cu modificarea corespunzătoare a prevederilor din anexa nr. 3 la Decretul nr. 398 din 3.11.1977 privind stabilirea normelor unitare, de structurat pentru unităţile sanitare, cap. I, punctul 10 şi cap. II, punctul 10;
  - sora (oficianta) medicală - un post la 100 elevi pe tura prin dirijare, detaşare sau transfer.
  2. Personal sanitar elementar:
  - infirmier - un post la 15 copii preşcolari (din grădiniţe speciale şi case de copii) şi la 75 de copii din şcolile speciale pentru deficienti senzoriali sau mintali;
  - asistent social - un post la 200 copii în medie la casele de copii şi şcolile pentru copii deficienti.
  IV. Efectivele de elevi pe clase (grupe) vor fi de cel mult 12, dar nu mai puţin de 8 la grădiniţe speciale, case de copii preşcolari la unităţile pentru deficienti senzoriali şi mintali şi de cel mult 15, dar nu mai puţin de 12 elevi la casele de copii. La casele de copii cu şcoli ajutatoare, efectivele de elevi pe clase vor fi cele prevăzute la unităţile pentru deficienti mintali (8-12).
  Pentru copiii cu deficiente asociate pot funcţiona clase (grupe) cu un număr redus de elevi, 4-8.
  Directorul desfăşoară activitate la clasa de 2-4 ore săptămînal, iar directorul adjunct de 4-6 ore.
  Directorii caselor de copii şi gradinitelor speciale nu au obligaţia de predare la clasa.
  Personalul nou încadrat pe posturi didactice şi didactice ajutatoare în primul an de activitate va urma un curs de specializare în domeniul psihopedagogiei speciale.
  Pe posturile de profesor-predare la clasele pregătitoare şi I-VIII vor fi încadraţi absolvenţi ai facultăţilor sau secţiilor de psihopedagogie specială, pedagogie, psihologie, cu prioritate, precum şi cei cu pregătire superioară de alte specialităţi care au urmat cursuri de specializare sau perfecţionare ori au obţinut definitivarea în învăţămînt sau gradele didactice în pregătirea de baza şi defectologie. Posturile de psihopedagog prevăzute pentru activităţile specifice recuperatorii din şcolile speciale, cele pentru psihodiagnoza şi logopedie din case de copii şi şcoli speciale, cele de la centrele logopedice interşcolare vor fi încadrate, de regula, cu profesori absolvenţi ai facultăţilor sau secţiilor de psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială (defectologie).
  Personalul care asigura supravegherea şi deservirea copiilor în zilele de odihnă şi nelucrătoare va primi drepturile respective, potrivit Codului muncii.


  Anexa 1 A
  CRITERII DE NORMARE
  pentru personalul de la căminele-şcoala, şcolile profesionale, liceele speciale şi centrele şcolare pentru deficienti şi minori cu tulburări de comportament
  I. Cămine-şcoala pentru deficienti parţial recuperabili
  A. Personal didactic:
  a) Personal de conducere:
  1. Director - un post pe unitate.
  2. Director adjunct - se normeaza un post la unităţile cu cel puţin 12 clase (grupe) de elevi, al doilea post se poate norma la căminele cu peste 30 de clase.
  b) Personal de predare:
  1. Educatoare grădiniţa - cîte un post pe schimb pentru fiecare grupa; la 6 posturi astfel normate se acordă cîte doua posturi de educatoare pentru asigurarea desfăşurării activităţii în zilele nelucrătoare şi în timpul concediilor.
  2. Invatator - un post de fiecare clasa I-IV cu activitate de predare potrivit numărului de ore săptămînal din planul de recuperare.
  3. Profesor la clasele V-VIII - cîte un post pentru predarea a 16 ore săptămînal.
  4. Educator - cîte un post pentru fiecare clasa (grupa) de elevi, efectuind 24 de ore de activitate directa cu copiii, săptămînal. La fiecare 6 posturi astfel normate se acordă un post pentru zilele nelucrătoare şi concedii.
  5. Profesor preparator (nevazator) - un post pentru fiecare clasa (grupa) de copii nevăzători.
  6. Profesor psihopedagog (defectolog) - cîte un post la 3 clase (grupe) pentru 16 ore săptămînal.
  7. Profesor pentru cultura fizica medicală, kinetoterapie şi educaţie psihomotorie - cîte un post pentru 150 de elevi cu deficiente neuromotorii şi pentru 250 elevi cu deficiente senzoriale sau mintale, cu activitate de 16 ore săptămînal.
  8. Maistru instructor - cîte un post pentru 24 de ore de instruire practica, săptămînal.
  c) Personal auxiliar de învăţămînt:
  1. Instructor (principal) pentru educaţie, cu pregătire medie - cîte un post pentru 50 de elevi interni, pentru activităţile colective, organizarea şi îndrumarea timpului liber al elevilor.
  2. Asistente sociale - cîte un post pentru 150 de elevi, în medie.
  3. Laborant sau bibliotecar - cîte un post pe unitate; al doilea post se poate acorda la unităţile cu peste 200 elevi.
  d) Personal de administraţie:
  1. Contabil-şef - un post pentru fiecare unitate.
  2. Secretar (principal) - un post la fiecare unitate.
  e) Personal de deservire:
  1. Îngrijitor - cîte un post la 300 mp suprafaţa de curăţenie.
  2. Muncitor calificat (fochist) - un post pe tura la centrala termica sau la uzina de apa, inclusiv pentru lucrările de întreţinere.
  3. Muncitor calificat întreţinere - un post la fiecare unitate şi al doilea la cele cu peste 200 de elevi pentru întreţinere imobile, instalaţii şi reparat material didactic.
  f) Personal pentru internate şi cantine - personal funcţional:
  1. Administrator - un post la fiecare unitate şcolară.
  2. Magaziner - un post la fiecare unitate şcolară.
  3. Contabil, funcţionar sau altele asemănătoare (inclusiv principali) - un post la 150 elevi, în medie pe toate unităţile.
  4. Monitor bucatarie - un post la 30 elevi interni şi la 50 de elevi semiinterni.
  5. Supraveghetor de noapte - un post la 35 de elevi interni.
  6. Infirmier sau brancardier - un post la 15 preşcolari şi la 75 elevi deficienti.
  7. Spalatoreasa, lenjereasa, frizer, cizmar, croitor, muncitor calificat, muncitor necalificat - un post la 25 de elevi, în medie, la toate unităţile.
  8. Portar, paznic - un post pe tura la fiecare punct de paza stabilit de organele de poliţie.
  9. Vizitiu, sofer - în post pentru fiecare vehicul cu tracţiune animala, respectiv autovehicul.
  10. Personal pentru gospodăriile anexe la cantina - un post la 10-40 porci, doua posturi la 41-80 de porci, 3 posturi la peste 80 de porci şi un post în plus pentru vite, oi, păsări, iepuri etc.
  II. Şcoli profesionale, licee şi şcoli postliceale speciale
  A. Personal didactic:
  a) Personal de conducere:
  1. Director - un post pentru cel puţin 12 clase de elevi interni şi peste 15 clase la unităţile cu semiinternat; al doilea post se poate norma la unităţile cu peste 30 de clase, sau cu cel puţin 2 forme de învăţămînt special.
  b) Personal de predare:
  1. Profesor - cîte un post pentru predarea a 16 ore săptămînal.
  2. Profesor psihopedagog (defectolog) - un post la 200 de elevi, în medie, pentru predarea a 16 ore săptămînal.
  3. Profesor pentru cultura fizica medicală, kinetoterapie şi educaţie psihomotorie, pentru 16 ore săptămînal - un post pentru 100 de elevi cu deficiente neuromotorii şi pentru 200 de elevi cu deficiente senzoriale sau mintale.
  4. Profesor preparator (nevazator) - un post pentru fiecare clasa de elevi nevăzători.
  5. Maistru instructor - un post pentru 24 de ore de instruire practica, săptămînal.
  c) Personal auxiliar de învăţămînt:
  1. Pedagog - un post la 25 de elevi interni şi cîte un post la 50 de elevi semiinterni.
  2. Asistent social - cîte un post pentru 200 de elevi, în medie.
  3. Laborant sau bibliotecar - cîte un post pentru 250 de elevi, în medie.
  d) Personal pentru atelierele şcolare:
  1. Şef atelier, instructor, tehnician, contabil, magaziner, funcţionar (inclusiv principal), muncitori calificaţi sau alte funcţii asemănătoare pentru practica productiva a elevilor - un post pentru 100.000 lei producţie anuală, în medie pe toate unităţile.
  e) Personal de administraţie:
  1. Contabil-şef - un post la fiecare unitate şcolară.
  2. Secretar (principal) - un post la fiecare unitate şcolară.
  f) Personal de deservire:
  1. Îngrijitor - un post la 300 mp suprafaţa de curăţenie pentru elevii deficienti de vedere şi un post la 500 mp la celelalte unităţi speciale de învăţămînt.
  2. Muncitor calificat (fochist) - un post pe tura la centrala termica sau la uzina de apa, inclusiv pentru lucrările de întreţinere.
  3. Muncitor calificat întreţinere - un post la fiecare unitate şi al doilea la cele cu peste 200 de elevi pentru întreţinere imobile, instalaţii şi reparat material didactic.
  g) Personal pentru internate şi cantine:
  1. Administrator - un post la fiecare unitate şcolară.
  2. Magaziner - un post la fiecare unitate şcolară.
  3. Contabil, funcţionar sau altele asemănătoare (inclusiv principal) - un post la 150 de elevi, în medie, pe toate unităţile.
  4. Muncitor bucatarie - un post la 30 de elevi intern şi 50 de elevi semiinterni.
  5. Supraveghetor de noapte - un post la 35 de elevi nevăzători interni şi la 50 de elevi la celelalte categorii de deficienti.
  6. Infirmier, brancardier - un post la 150 de elevi.
  7. Spalatoreasa, lenjereasa, frizer, cizmar, croitor, muncitor calificat, muncitor necalificat - un post la 35 de elevi.
  8. Portar, paznic - un post pe tura la fiecare punct de paza stabilit de organele de poliţie.
  9. Vizitiu, sofer - un post pentru fiecare vehicul cu tracţiune animala, respectiv autovehicul.
  10. Personal pentru gospodăriile anexe - un post pentru 10-40 porci, doua posturi pentru 41-80 de porci, trei posturi la peste 80 de porci şi un post în plus pentru alte animale (vite, oi, păsări, iepuri etc.).
  III. Şcoli speciale de reeducare
  A. Personal didactic:
  a) Personal de conducere:
  1. Director - un post pe unitate.
  2. Director adjunct - un post la şcolile cu peste 12 clase de elevi, al doilea post se poate norma la unităţile cu peste 20 de clase de elevi sau cu cel puţin 2 forme de învăţămînt special.
  b) Personal de predare:
  1. Invatator - un post pentru fiecare clasa I-IV cu activitate de predare potrivit planului de învăţămînt.
  2. Educator - un post pentru fiecare clasa (grupa) de elevi, efectuind 24 ore săptămînal activitate directa cu elevii.
  3. Profesor - cîte un post pentru predarea a 16 ore săptămînal.
  4. Profesor psihopedagog - cîte un post la 75 de elevi, pentru psihodiagnoza, orientare şcolar-profesională şi psihoterapie, pentru 16 ore săptămînal.
  c) Personal auxiliar de învăţămînt:
  1. Instructor (principal) pentru educaţie, cu pregătire medie - cîte un post la 30 de minori.
  2. Asistent social (principal) - un post la 150 de minori, în medie.
  3. Laborant sau bibliotecar - un post pentru 200 de elevi, în medie.
  d) Personal pentru atelierele şcolare:
  1. Şef atelier, instructor, tehnician, contabil, magaziner, funcţionar (inclusiv principal) muncitori calificaţi sau alte funcţii asemănătoare pentru practica productiva a elevilor - un post pentru 100.000 lei producţie anuală.
  e) Personal de administraţie:
  1. Contabil-şef - un post la fiecare şcoala.
  2. Secretar (principal) - un post la fiecare şcoala.
  f) Personal de deservire:
  1. Îngrijitor - un post pentru 500 mp suprafaţa de curăţenie.
  2. Muncitor calificat (fochist) - un post pe tura la centrala termica sau la uzina de apa, inclusiv pentru lucrările de întreţinere.
  3. Muncitor calificat întreţinere - un post la fiecare unitate şi al doilea la cele cu peste 200 elevi pentru întreţinerea imobilelor, instalaţiilor şi reparat material didactic.
  g) Personal pentru internate şi cantine:
  1. Administrator - un post la fiecare unitate şcolară.
  2. Magaziner - un post la fiecare unitate şcolară.
  3. Contabil, funcţionar sau altele asemănătoare (inclusiv principal) un post la 150 de elevi.
  4. Muncitor bucatarie - un post la 30 de elevi.
  5. Supraveghetor de noapte - un post la 35 de elevi.
  6. Infirmier, brancardier - un post la 100 de elevi.
  7. Spalatoreasa, lenjereasa, frizer, cizmar, croitor, muncitor necalificat - un post la 45 de elevi.
  8. Portar, paznic - un post pe tura la fiecare punct de paza stabilit de organele de poliţie.
  9. Vizitiu, sofer - un post pentru fiecare vehicul cu tracţiune animala, respectiv autovehicul.
  10. Personal pentru gospodăriile anexe la cantina - un post la 10-40 de porci, doua posturi de la 41-80 porci, trei posturi la peste 80 porci şi un post pentru alte animale (vite, oi, păsări, iepuri etc.)
  IV. Centre şcolare şi centre de calificare şi recalificare
  A. Personal didactic:
  a) Personal de conducere:
  1. Director - un post pe unitate.
  2. Director adjunct - un post la cel puţin 12 clase de elevi, al doilea post se poate norma la unităţile cu cel puţin 2 forme de ocrotire ori de învăţămînt special.
  b) Personal de predare:
  1. Educatoare grădiniţa - un post pe tura pentru fiecare grupa de preşcolari.
  2. Invatator - un post de fiecare clasa I-IV cu activitate de predare potrivit numărului săptămînal de ore din planul de învăţămînt (recuperare).
  3. Profesor - un post pentru predarea a 16 ore săptămînal.
  4. Profesor psihopedagog (defectolog) - un post la 200 de elevi pentru activităţi recuperatorii la centrele pentru deficienti şi la 75 elevi la şcolile speciale de reeducare, pentru psihodiagnoza, orientare şcolară, psihoterapie etc., cu obligaţie de predare de 16 ore săptămînal.
  5. Profesor pentru cultura fizica medicală, kinetoterapie şi educaţie psihomotorie, pentru 16 ore săptămînal - un post pentru 100 de elevi cu deficiente neuromotorii şi pentru 200 de elevi cu deficiente senzoriale sau mintale.
  6. Profesor-preparator (nevazator) - un post pentru fiecare clasa de elevi nevăzători.
  7. Educator - un post pentru fiecare clasa (grupa) de elevi, efectuind 24 de ore săptămînal activitate directa cu elevii din cămine-şcoala şi şcoli de reeducare.
  8. Maistru-instructor - un post pentru 24 de ore săptămînal de instruire practica.
  c) Personal auxiliar de învăţămînt:
  1. Pedagog - un post pentru 25 de elevi interni şi cîte un post la 50 de elevi semiinterni pentru elevii cuprinşi în şcoli profesionale, licee speciale, şcolile postliceale şi cursurile de calificare - recalificare a invalizilor.
  2. Instructor (principal) pentru educaţie, cu pregătire medie - un post la 50 de elevi interni pentru activităţile colective, organizarea şi îndrumarea timpului liber al elevilor din secţiile de cămin-şcoala şi la 30 minori la şcolile speciale de reeducare.
  3. Asistent social (principal) - în post la 200 de elevi la şcolile pentru deficienti şi pentru 150 de elevi la şcolile speciale de reeducare, în medie.
  4. Laborant sau bibliotecar - un post pentru 200 elevi, în medie.
  d) Personalul pentru ateliere şcolare: şef atelier, instructor, tehnician, contabil, magaziner, funcţionar (inclusiv principal), muncitori calificaţi sau alte funcţii asemănătoare pentru practica productiva a elevilor. Un post pentru 100.000 lei producţie anuală.
  e) Personal de administraţie:
  1. Contabil-şef - un post la fiecare unitate şcolară.
  2. Secretar - un post la fiecare unitate şcolară.
  f) Personal de deservire:
  1. Îngrijitor - un post la 300 mp suprafaţa de curăţenie, în medie, la unităţile pentru elevi deficienti de vedere şi pentru preşcolari şi un post la 500 mp la celelalte unităţi speciale de învăţămînt.
  2. Muncitor calificat (fochist) - un post pe tura la centrala termica sau la uzina de apa, inclusiv pentru lucrările de întreţinere.
  3. Muncitor calificat întreţinere - un post la fiecare unitate şi al doilea la cele cu peste 200 elevi pentru întreţinerea imobilelor, instalaţiilor şi repararea materialului didactic.
  g) Personal pentru internate şi cantine:
  1. Administrator - un post la fiecare unitate şcolară.
  2. Magaziner - un post la fiecare unitate şcolară.
  3. Contabil, funcţionar sau altele asemănătoare (inclusiv principal) - un post la 150, în medie, pe toate unităţile.
  4. Muncitor bucatarie - un post la 30 elevi interni şi la 50 elevi semiinterni.
  5. Supraveghetor de noapte - un post la 50 elevi interni la şcolile profesionale, liceele şi şcolile postliceale pentru deficienti şi un post la 35 elevi nevăzători, la şcolile speciale de reeducare şi căminele-şcoala.
  6. Infirmier sau brancardier - un post la 15 preşcolari, la 75 copii deficienti din secţiile de cămin-şcoala sau la 100 elevi de la celelalte forme de învăţămînt special, în medie pentru toate unităţile.
  7. Portar, paznic - un post pe tura la fiecare punct de paza stabilit de organele de poliţie.
  8. Spalatoreasa, lenjereasa, frizer, cizmar, croitor, muncitor calificat, muncitor necalificat - un post la 35 de elevi deficienti sau la 45 minori din şcolile de reeducare, în medie, la toate unităţile.
  9. Vizitiu, sofer - un post pentru fiecare vehicul cu tracţiune animala, respectiv autovehicul.
  10. Personal pentru gospodăriile anexa la cantina - un post la 10-40 de porci, doua posturi de la 41 la 80 porci, trei posturi la peste 80 de porci şi un post în plus pentru alte animale (vite, oi, păsări, iepuri etc.).
  V. Personal medical:
  Personal medical superior şi mediu:
  1. Medic - o norma la 100 de copii şi elevi din căminele-şcoala, şcolile profesionale, liceele, şcolile postliceale speciale şi şcolile de reeducare, pediatru, medicina generală, stomatologie şi după caz, oftalmologie, O.R.L., neuropsihiatrie, neurologie, dirijat, detaşat sau transferat la unitatea de ocrotire şi învăţămînt special, cu modificarea corespunzătoare a prevederilor din anexa nr. 3 la Decretul nr. 398 din 3.11.1977, privind stabilirea normelor unitare, de structura pentru unităţile sanitare, cap. I, punctul 10 şi cap. II punctul X.
  2. Sora (oficiant) medicală - un post la 100 elevi pe tura prin dirijare, detaşare sau transfer.
  VI. Efectiv de elevi pe clase (grupe) vor fi de cel mult 12, dar nu mai puţin de 8, la unităţile pentru deficienti senzoriali şi la căminele-şcoala şi de cel mult 15 elevi, dar nu mai puţin de 10, la unităţile pentru deficienti mintali şi motorii recuperabili şi la şcolile speciale de reeducare.
  Pentru copiii cu deficiente asociate pot funcţiona clase (grupe) cu un număr mai redus de elevi.
  Directorul desfăşoară activitate la clasa de 2-4 ore săptămînal, iar directorul adjunct de 4-6 ore.
  Pe posturile de profesor-psihopedagog (defectolog) pot fi încadraţi absolvenţi ai facultăţilor sau secţiilor de psihopedagogie specială, pedagogie, psihologie, cu prioritate, precum şi cei cu pregătire superioară de alte specialităţi care au urmat cursuri de specializare sau perfecţionare, ori au obţinut definitivarea în învăţămînt sau gradele didactice în pregătirea de baza şi defectologie.
  Unităţile care funcţionează cu cel puţin două forme de învăţămînt se pot organiza în centre şcolare cu conducere şi administraţie unica.
  Personalul care asigura supravegherea şi deservirea copiilor în zilele de odihnă şi nelucrătoare va fi salarizat, corespunzător prevederilor legislaţiei în vigoare.


  Anexa 1 B
  PROPUNERI
  de normare privind leaganele de copii
         
    Categoria de personalCriterii de normare
    propuneri
    1.Medici1/40
    2.Cadre medii  
      - asistent la paturi1/20 pat/tură
      - posturi fixe1/40 pat/tură
      - laboratoare1/unitate
    3.Alt personal superior  
      - pentru laboratoare1/unitate
      - psiholog-logoped1/80 pat
    4.Instructor de educaţie1/20 pat
    5.Asistente sociale1/unitate
    6.Jurişti1/300 - 600 paturi
    7.Infirmiere1/10 pat/tură
    8.Îngrijitori curăţenie1/250 mp


  Anexa 2
  ALOCAŢIA ZILNICA DE HRANA
         
    1.Copii întreţinuţi în case de copii preşcolari şi grădiniţe speciale28 lei/zi
    2.Elevi şi tineri din casele de copii, din unităţile de ocrotire şi învăţămînt special pentru deficienţi recuperabili şi parţial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienţilor şi invalizilor şi din şcolile speciale de reeducare30 lei/zi
    3.Copii şi tineri ocrotiţi şi deficienţi din colonii, tabere şi excursii şcolare.40 lei/zi


  Anexa 3
  CENTRUL METODOLOGIC PENTRU RECUPERAREA HANDICAPAŢILOR
  ┌─────────────┐
  │ 65-75 │
  │ posturi │
  ┌──────────────┬─┐ └─────────────┘
  ┌─────────────────────────────────────────────┤ Director │1│
  │ └───────┬──────┴─┘
  │ ┌────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┐
  │ ┌──────────────┴─────────────┬─┐ │ ┌───────┴────┬─┐
  │ │Director adjunct ştiinţific │1│ │ │Contabil-şef│1│
  │ └────────────────────────────┴─┘ │ └───────┬────┴─┘
  │ ┌─────────────┬───────────────┬──────────┬──────┴───┬────────────┬──────────┬─────┐ │
  │┌────┴─────┐┌──────┴─────────┐┌────┴────┐┌────┴────┐┌────┴─────┐┌─────┴────┐┌────┴────┐│ │
  ││ ││ Tulburări ││ ││ ││ ││Inadaptare││ ││ │
  ││Inadaptare││ psiho-somatice ││Tulburări││Tulburări││Deficienţe││ socio- ││Tulburări││ │
  ││ şcolară ││ şi de ││de limbaj││ de auz ││ mintale ││ afectivă ││de vedere││ │
  ││ ││psihomotricitate││ ││ ││ ││ ││ ││ │
  │├──────────┤├────────────────┤├─────────┤├─────────┤├──────────┤├──────────┤├─────────┤│ │
  ││ 3 ││ 3 ││ 2-3 ││ 4 ││ 5-6 ││ 2-3 ││ 2 ││ │
  │└────┬─────┘└──────┬─────────┘└────┬────┘└────┬────┘└────┬─────┘└─────┬────┘└────┬────┘│ │
  │ └─────────────┴───────────────┴──────────┼──────────┴────────────┴──────────┘ │ │
  │ ┌──────────────────────────────────┴──────────────────────────────┬───┐ │ │
  └───────────┤ CURSURI ŞI STRATEGII PENTRU INIŢIEREA, SPECIALIZAREA ŞI │6-9│ │ │
  │PERFECŢIONAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN DOMENIILE EDUCAŢIEI SPECIALE│ │ │ │
  └──────────────────────────────────┬──────────────────────────────┴───┘ │ │
  ┌──────────────────────────────────────────────┘ │ │
  │ ┌────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┬────────────┴──┬─────────────┼─────────────┐
  │┌─────┴──────┐┌────┴────┐┌─────┴──────┐┌─────┴─────┐┌──────┴──────┐┌──────┴─────┐ ┌──────┴──────┐┌─────┴─────┐┌──────┴──────┐
  ││ ││ ││ ││ ││Modernizarea ││ │ │ ││ ││ │
  ││ Selecţie, ││ ││Consilierea ││ Curriculum││structurilor,││ Informare, │ │ ││ ││ │
  ││ orientare ││Pregătire││ şi ││educaţional││ organizarea ││documentare,│ │ ││Salarizare,││ │
  ││şi integrare││ pentru ││psihoterapia││ - planuri,││şi conducerea││ sinteze, │ │ Financiar, ││organizare,││Secretariat- │
  ││ şcolară- ││viaţa de ││ părinţilor ││ programe, ││ unităţilor ││ studii şi │ │contabilitate││ personal ││administrativ│
  ││profesională││ familie ││ ││ manuale - ││ pentru ││ publicaţii │ │ ││ ││ │
  ││ ││ ││ ││ ││ deficienţi ││ │ │ ││ ││ │
  │├────────────┤├─────────┤├────────────┤├───────────┤├─────────────┤├────────────┤ ├─────────────┤├───────────┤├─────────────┤
  ││ 4-5 ││ 2 ││ 2 ││ 8-9 ││ 2 ││ 5 │ │ 3 ││ 3 ││ 6-8 │
  │└─────┬──────┘└────┬────┘└─────┬──────┘└─────┬─────┘└──────┬──────┘└──────┬─────┘ └─────────────┘└───────────┘└─────────────┘
  └──────┴────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┘

  ---------------