LEGE nr. 330 din 28 iunie 2001
privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, precum şi a Legii locuinţei nr. 114/1996
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 4 iulie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se respinge Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, precum şi a Legii locuinţei nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 3 iulie 2000.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia româniei.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  VALENTIN-ZOLTAN PUSKAS
  ────────────────