HOTĂRÂRE nr. 1.071 din 26 noiembrie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum și aprobarea titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 și 2013-2014
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 5 decembrie 2014
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum și aprobarea titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 și 2013-2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 16 iulie 2014, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 2, punctul 3 "UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM «ION MINCU» DIN BUCUREȘTI", numărul curent 1 "Facultatea de Arhitectură" va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  1

  Facultatea de
  Arhitectură

  Arhitectură

  Arhitectură 1)

  A

  IF

  360

  320

  Arhitectură (în limba
  engleză) 1)

  AP

  IF

  360

  50

  Conservare și restaurare
  de arhitectură (la Sibiu)

  A

  IF

  180

  25
  2. La anexa nr. 2, punctul 5 "UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI", numărul curent 13 "Facultatea de Matematică și Informatică" și numărul curent 15 "Facultatea de Psihologie și Științele Educației" vor avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  "13

  Facultatea de
  Matematică și
  Informatică

  Calculatoare și
  tehnologia
  informației

  Tehnologia informației

  A

  IF

  240

  100

  Informatică

  Informatică

  A

  IF

  180

  300

  Informatică

  A

  ID

  180

  75

  Matematică

  Matematică

  A

  IF

  180

  150

  Matematică informatică

  A

  IF

  180

  75

  Matematici aplicate

  A

  IF

  180

  75

  .......................................................................................................................................

  15

  Facultatea de
  Psihologie și
  Științele
  Educației

  Psihologie

  Psihologie

  A

  IF

  180

  300

  Științe ale
  educației

  Pedagogia învățământului
  primar și preșcolar

  A

  IF

  180

  120

  Pedagogia învățământului
  primar și preșcolar

  A

  ID

  180

  125

  Pedagogia învățământului
  primar și preșcolar
  (la Buzău)

  A

  IF

  180

  50

  Pedagogia învățământului
  primar și preșcolar
  (la Focșani)

  A

  IF

  180

  50

  Pedagogie

  A

  IF

  180

  70

  Pedagogie (în limba
  engleză)*)

  AP

  IF

  180

  30

  Psihopedagogie specială

  A

  IF

  180

  90"
  3. La anexa nr. 2, punctul 8 "UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI" va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  1

  Facultatea de
  Interpretare
  Muzicală

  Muzică

  Interpretare muzicală –
  canto

  A

  IF

  240

  25

  Interpretare muzicală –
  instrumente

  A

  IF

  240

  90

  2

  Facultatea de
  Compoziție,
  Muzicologie și
  Pedagogie
  Muzicală

  Muzică

  Compoziție muzicală

  A

  IF

  240

  35

  Dirijat

  A

  IF

  240

  10

  Muzică religioasă

  A

  IF

  180

  12

  Muzicologie

  A

  IF

  240

  10

  Pedagogie muzicală

  A

  IF

  180

  50
  4. La anexa nr. 2, punctul 12 "ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI", numărul curent 1 "Facultatea de Administrație Publică", numărul curent 2 "Facultatea de Științe Politice" și numărul curent 3 "Facultatea de Comunicare și Relații Publice" vor avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  "1

  Facultatea de
  Administrație
  Publică

  Științe administrative

  Administrație europeană

  A

  IF

  180

  150

  Administrație publică

  A

  IF

  180

  200

  Administrație publică

  A

  ID

  180

  100

  2

  Facultatea de
  Științe Politice

  Psihologie

  Psihologie

  A

  IF

  180

  50

  Relații internaționale și
  studii europene

  Relații internaționale și
  studii europene

  A

  IF

  180

  50

  Sociologie

  Sociologie

  A

  IF

  180

  50

  Științe politice

  Științe politice

  A

  IF

  180

  200

  Științe politice

  A

  ID

  180

  100

  3

  Facultatea de
  Comunicare și
  Relații Publice

  Științe ale comunicării

  Comunicare și relații
  publice

  A

  IF

  180

  350

  Publicitate

  A

  IF

  180

  150"
  5. La anexa nr. 2, punctul 13 "UNIVERSITATEA «1 DECEMBRIE 1918» DIN ALBA IULIA", numărul curent 3 "Facultatea de Științe Exacte și Inginerești" va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  "3

  Facultatea de
  Științe Exacte și
  Inginerești

  Informatică

  Informatică

  A

  IF

  180

  100

  Informatică (în limba
  engleză)

  AP

  IF

  180

  75

  Ingineria mediului

  Ingineria mediului

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie
  electronică și
  telecomunicații

  Electronică aplicată

  AP

  IF

  240

  50

  Inginerie
  geodezică

  Măsurători terestre și
  cadastru

  A

  IF

  240

  60"
  6. La anexa nr. 2, punctul 15 "UNIVERSITATEA «VASILE ALECSANDRI» DIN BACĂU", numărul curent 1 "Facultatea de Inginerie" și numărul curent 2 "Facultatea de Litere" vor avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea de
  Inginerie

  Calculatoare și
  tehnologia
  informației

  Tehnologia informației

  A

  IF

  240

  50

  Ingineria mediului

  Ingineria și protecția
  mediului în industrie

  A

  IF

  240

  100

  Ingineria dezvoltării rurale
  durabile

  AP

  IF

  240

  100

  Ingineria
  produselor
  alimentare

  Ingineria produselor
  alimentare

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie chimică

  Controlul și securitatea
  produselor alimentare

  AP

  IF

  240

  50

  Inginerie biochimică

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie
  energetică

  Energetică industrială

  A

  IF

  240

  50

  Inginerie
  industrială

  Design industrial

  A

  IF

  240

  30

  Ingineria și managementul
  calității

  A

  IF

  240

  75

  Tehnologia construcțiilor de
  mașini

  A

  IF

  240

  75

  Inginerie mecanică

  Echipamente pentru
  procese industriale

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie și
  management

  Inginerie economică în
  domeniul mecanic

  A

  IF

  240

  70

  Mecatronică și
  robotică

  Mecatronică

  A

  IF

  240

  60

  2

  Facultatea de
  Litere

  Limbă și literatură

  Limba și literatura
  engleză - Limba și
  literatura franceză

  A

  IF

  180

  50

  Limba și literatura
  română - O limbă
  și literatură modernă
  (engleză, franceză)

  A

  IF

  180

  50

  O limbă și literatură
  modernă (engleză,
  franceză) - Limba
  și literatura română

  A

  IF

  180

  75

  Limbi moderne
  aplicate

  Traducere și interpretare
  (engleză, franceză)

  AP

  IF

  180

  40

  Științe ale
  comunicării

  Comunicare și relații
  publice

  A

  IF

  180

  75
  7. La anexa nr. 2, punctul 17 "UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 1 "Facultatea de Arhitectură și Urbanism", numărul curent 4 "Facultatea de Construcții de Mașini", numărul curent 9 "Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului", numărul curent 10 "Facultatea de Inginerie**)" și numărul curent 11 "Facultatea de Litere**)" vor avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea de
  Arhitectură și
  Urbanism

  Arhitectură

  Arhitectură 1)

  A

  IF

  360

  100

  .....................................................................................................................................

  4

  Facultatea de
  Construcții de
  Mașini

  Inginerie
  industrială

  Design industrial

  A

  IF

  240

  60

  Mașini-unelte și sisteme de
  producție

  A

  IF

  240

  30

  Mașini-unelte și sisteme de
  producție (la Bistrița)

  A

  IF

  240

  60

  Tehnologia construcțiilor de
  mașini

  A

  IF

  240

  90

  Tehnologia construcțiilor de
  mașini (în limba germană)

  A

  IF

  240

  40

  Tehnologia construcțiilor de
  mașini (la Alba Iulia)

  A

  IF

  240

  60

  Tehnologia construcțiilor de
  mașini (la Satu Mare)

  A

  IF

  240

  60

  Tehnologia construcțiilor de
  mașini (la Zalău)

  A

  IF

  240

  60

  Tehnologia construcțiilor de
  mașini (în limba engleză)

  AP

  IF

  240

  60

  Inginerie mecanică

  Inginerie mecanică

  AP

  IF

  240

  25

  Inginerie și management

  Inginerie economică
  industrială

  A

  IF

  240

  75

  Inginerie economică
  industrială (la Bistrița)

  A

  IF

  240

  50

  Inginerie economică
  industrială (în limba
  engleză)

  A

  IF

  240

  100

  Inginerie economică
  industrială (la Alba Iulia)

  A

  IF

  240

  50

  Inginerie economică
  industrială (la Satu Mare)

  A

  IF

  240

  50

  Mecatronică și robotică

  Robotică

  A

  IF

  240

  60

  Robotică (în limba
  engleză)

  A

  IF

  240

  60

  Robotică (la Bistrița)

  AP

  IF

  240

  30

  .......................................................................................................................................

  9

  Facultatea de
  Ingineria
  Materialelor și a
  Mediului

  Ingineria materialelor

  Ingineria procesării
  materialelor

  A

  IF

  240

  50

  Ingineria procesării
  materialelor (la Zalău)

  A

  IF

  240

  60

  Știința materialelor

  A

  IF

  240

  60

  Ingineria mediului

  Ingineria și protecția
  mediului în industrie

  A

  IF

  240

  75

  10

  Facultatea de
  Inginerie**)

  Calculatoare și tehnologia
  informației

  Calculatoare

  A

  IF

  240

  50

  Inginerie electrică

  Electromecanică

  A

  IF

  240

  50

  Inginerie electronică și
  telecomunicații

  Electronică aplicată

  A

  IF

  240

  45

  Inginerie energetică

  Ingineria sistemelor
  electroenergetice

  A

  IF

  240

  45

  Inginerie industrială

  Tehnologia construcțiilor de
  mașini

  A

  IF

  240

  46

  Inginerie mecanică

  Echipamente pentru
  procese industriale

  A

  IF

  240

  35

  Inginerie și management

  Inginerie economică în
  domeniul mecanic

  A

  IF

  240

  60

  Ingineria materialelor

  Ingineria procesării
  materialelor

  A

  IF

  240

  25

  Ingineria mediului

  Ingineria și protecția
  mediului în industrie

  A

  IF

  240

  53

  Ingineria valorificării
  deșeurilor

  A

  IF

  240

  50

  Mine, petrol și gaze

  Inginerie minieră

  A

  IF

  240

  30

  Prepararea substanțelor
  minerale utile

  A

  IF

  240

  30

  Mecanică și robotică

  Robotică

  AP

  IF

  240

  27

  11

  Facultatea de
  Litere**)

  Arte vizuale

  Arte plastice (pictură)

  A

  IF

  180

  26

  Asistență socială

  Asistență socială

  A

  IF

  180

  80

  Filosofie

  Filosofie

  A

  IF

  180

  35

  Limbă și literatură

  Limba și literatura română

  A

  IF

  180

  50

  Limba și literatura r
  omână - O limbă și
  literatură modernă
  (engleză, franceză)

  A

  IF

  180

  80

  Limbi moderne aplicate

  Limbi moderne aplicate

  A

  IF

  180

  50

  Studii culturale

  Etnologie

  A

  IF

  180

  30

  Științe ale comunicării

  Jurnalism

  A

  IF

  180

  75

  Științe ale educației

  Pedagogia învățământului
  primar și preșcolar

  AP

  IF

  180

  40

  Teologie

  Teologie ortodoxă didactică

  A

  IF

  180

  25

  Teologie ortodoxă
  pastorală

  A

  IF

  240

  50
  8. La anexa nr. 2, punctul 18 "UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 1 "Facultatea de Agricultură" și numărul curent 2 "Facultatea de Horticultură" vor avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea de
  Agricultură

  Agronomie

  Agricultură

  A

  IF

  240

  120

  Agricultură

  A

  ID

  240

  75

  Agricultură (în limba
  franceză)

  A

  IF

  240

  30

  Exploatarea mașinilor și
  instalațiilor pentru
  agricultură și industria
  alimentară

  AP

  IF

  240

  45

  Montanologie

  A

  IF

  240

  50

  Biologie

  Biologie

  A

  IF

  180

  50

  Biologie

  A

  IFR

  180

  30

  Ingineria mediului

  Ingineria și protecția
  mediului în agricultură

  A

  IF

  240

  60

  Ingineria și protecția
  mediului în agricultură

  AP

  ID

  240

  50

  2

  Facultatea de
  Horticultură

  Horticultură

  Horticultură

  A

  IF

  240

  110

  Horticultură

  A

  ID

  240

  50

  Peisagistică

  A

  IF

  240

  100

  Inginerie geodezică

  Măsurători terestre și
  cadastru

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie și
  management în
  agricultură și
  dezvoltare
  rurală

  Inginerie economică în
  agricultură

  A

  IF

  240

  75

  Inginerie economică în
  agricultură

  A

  IFR

  240

  30

  Inginerie și management în
  alimentația publică și
  agroturism

  A

  IF

  240

  90

  Inginerie și
  management

  Inginerie și management în
  industria turismului

  AP

  IF

  240

  75

  Silvicultură

  Silvicultură

  A

  IF

  240

  100"
  9. La anexa nr. 2, punctul 19 "UNIVERSITATEA «BABEȘ-BOLYAI» DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 8 "Facultatea de Litere", numărul curent 17 "Facultatea de Teologie Ortodoxă" și numărul curent 18 "Facultatea de Teologie Greco-Catolică" vor avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Facultatea de
  Litere

  Limbă și literatură

  Filologie clasică

  A

  IF

  180

  20

  Limba și literatura chineză –
  Limba și literatura
  română/maghiară/modernă/
  latină/greacă veche/ebraică/
  Literatura universală și
  comparată

  A

  IF

  180

  40

  Limba și literatura
  coreeană - Limba și
  literatura română/maghiară/
  modernă (engleză,
  franceză, germană, rusă,
  italiană, spaniolă,
  norvegiană, finlandeză,
  japoneză, chineză,
  ucraineană)/latină/greacă
  veche/ebraică/Literatura
  universală și comparată

  A

  IF

  180

  40

  Limba și literatura
  finlandeză - Limba și
  literatura română/Limba și
  literatura maghiară/Limba
  și literatura modernă
  (engleză, franceză,
  germană, italiană,
  spaniolă, rusă, norvegiană,
  japoneză, chineză,
  coreeană, ebraică)/
  Limba latină/ Limba greacă
  veche/Literatura universală
  și comparată

  AP

  IF

  180

  25

  Limba și literatura
  maghiară

  AP

  IF

  180

  40

  Limba și literatura
  maghiară/modernă
  (engleză, germană,
  franceză, rusă, italiană,
  spaniolă) – Limba și
  literatura română/Limba și
  literatura maghiară/
  modernă (engleză,
  germană, franceză, rusă,
  italiană, spaniolă)/Latină/
  Greacă veche/Ebraică/
  Literatura universală și
  comparată

  A

  IF

  180

  700

  Limba și literatura română –
  Limba și literatura
  maghiară/modernă
  (engleză, germană,
  franceză, rusă, italiană,
  spaniolă)/latină/greacă
  veche/ebraică/ Literatura
  universală și comparată

  A

  IF

  180

  150

  Limba și literatura
  română/Limba și literatura
  maghiară/Literatură
  universală și
  comparată/Limbi și
  literaturi moderne
  (engleză, franceză,
  germană, italiană,
  spaniolă, rusă, ucraineană,
  norvegiană, finlandeză,
  japoneză)/Limbi și literaturi
  clasice (latină) - Limba și
  literatura chineză

  AP

  IF

  180

  25

  Limba și literatura
  română/Limba și literatura
  maghiară/Literatură
  universală și comparată/
  Limbi și literaturi moderne
  (engleză, franceză,
  germană, italiană,
  spaniolă, rusă, ucraineană,
  norvegiană, finlandeză,
  japoneză)/Limbi și literaturi
  clasice (latină) - Limba și
  literatura coreeană

  AP

  IF

  180

  25

  Limba și literatura
  ucraineană - Limba și
  literatura română/
  maghiară/modernă (în
  limbile engleză, germană,
  franceză, rusă, italiană,
  spaniolă, ebraică,
  norvegiană, finlandeză,
  japoneză)/latină/ greacă
  veche/Literatura universală
  și comparată

  A

  IF

  180

  50

  Limba și literatura
  japoneză - limba și
  literatura
  română/maghiară/modernă/
  latină/greacă
  veche/ebraică/Literatura
  universală și comparată

  A

  IF

  180

  40

  Limba și literatura
  norvegiană - Limba și
  literatura română/ maghiară/
  modernă (engleză,
  franceză, germană, rusă,
  italiană, spaniolă,
  coreeană, finlandeză,
  japoneză, chineză,
  ucraineană)/latină/greacă
  veche/ ebraică/Literatura
  universală și comparată

  A

  IF

  180

  40

  Limba și literatura
  română/maghiară/modernă
  (în limbile engleză,
  germană, franceză, rusă,
  italiană, spaniolă) - O
  limbă și literatură modernă
  (ucraineană, ebraică,
  norvegiană, finlandeză,
  japoneză)/latină/greacă
  veche/ebraică/Literatura
  universală și comparată

  A

  IF

  180

  50

  Literatură universală și
  comparată - Limba și
  literatura modernă
  (engleză, franceză,
  germană, italiană,
  spaniolă, rusă, ucraineană,
  norvegiană, finlandeză,
  japoneză, chineză,
  coreeană, ebraică)

  A

  IF

  180

  70

  Limba și literatura
  maghiară/Limba și
  literatura română/Limbă și
  literatură modernă
  (engleză, germană,
  franceză, rusă, italiană,
  spaniolă, ucraineană,
  norvegiană, finlandeză,
  japoneză, chineză,
  coreeană) - Literatura
  universală și comparată
  (în limba maghiară)

  AP

  IF

  180

  35

  Limbi moderne
  aplicate

  Limbi moderne aplicate

  A

  IF

  180

  180

  Studii culturale

  Etnologie (în limba
  maghiară)

  A

  IF

  180

  15

  Studii culturale (în limba
  maghiară)

  AP

  IF

  180

  30

  .......................................................................................................................................

  17

  Facultatea de
  Teologie
  Ortodoxă

  Arte vizuale

  Artă sacră

  A

  IF

  180

  150

  Teologie

  Teologie ortodoxă
  asistență socială

  A

  IF

  180

  50

  Teologie ortodoxă didactică

  A

  IF

  180

  50

  Teologie ortodoxă pastorală

  A

  IF

  240

  150

  18

  Facultatea de
  Teologie Greco-
  Catolică

  Teologie

  Teologie greco-catolică
  asistență socială

  A

  IF

  180

  30

  Teologie greco-catolică
  didactică

  A

  IF

  180

  50

  Teologie greco-catolică
  pastorală

  A

  IF

  240

  50

  Teologie greco-catolică
  pastorală (la Blaj)

  A

  IF

  240

  50

  Teologie greco-catolică
  pastorală (la Oradea)

  A

  IF

  240

  30
  10. La anexa nr. 2, punctul 23 "UNIVERSITATEA «OVIDIUS» DIN CONSTANȚA", numărul curent 1 "Facultatea de Litere" și numărul curent 9 "Facultatea de Științe Economice" vor avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea de
  Litere

  Limbă și literatură

  Limba și literatura
  franceză - Limba și
  literatura engleză

  AP

  IF

  180

  25

  Limba și literatura
  franceză - O limbă și
  literatură modernă (italiană)

  A

  IF

  180

  30

  Limba și literatura
  franceză - Limba și
  literatura portugheză

  A

  IF

  180

  25

  Limba și literatura engleză –
  O limbă și literatură
  modernă (germană, turcă,
  portugheză)

  AP

  IF

  180

  60

  Limba și literatura engleză –
  O limbă și literatură
  modernă (italiană/franceză)

  AP

  IF

  180

  60

  Limba și literatura română –
  O limbă și literatură
  modernă (engleză, italiană)

  A

  IFR

  180

  75

  Limba și literatura română –
  O limbă și literatură
  modernă (engleză, italiană,
  germană, turcă, spaniolă
  portugheză, franceză)

  A

  IF

  180

  90

  Limbi moderne
  aplicate

  Limbi moderne aplicate
  (engleză, franceză)

  A

  IF

  180

  25

  Limbi moderne aplicate
  (engleză, italiană)

  AP

  IF

  180

  25

  Studii culturale

  Studii americane (în limba
  engleză)

  A

  IF

  180

  50

  Științe ale
  comunicării

  Jurnalism

  A

  IF

  180

  75

  .......................................................................................................................................

  9

  Facultatea de
  Științe
  Economice

  Administrarea
  afacerilor

  Economia comerțului,
  turismului și serviciilor

  A

  IF

  180

  250

  Economia comerțului,
  turismului și serviciilor

  A

  ID

  180

  100

   

  Economia firmei

  AP

  IF

  180

  100

  Contabilitate

  Contabilitate și informatică
  de gestiune

  A

  IF

  180

  100

  Contabilitate și informatică
  de gestiune

  A

  ID

  180

  100

  Economie și
  afaceri
  internaționale

  Afaceri internaționale

  A

  IF

  180

  200

  Afaceri internaționale

  A

  ID

  180

  75

  Finanțe

  Finanțe și bănci

  A

  IF

  180

  200

  Finanțe și bănci

  A

  ID

  180

  75

  Management

  Management

  A

  IF

  180

  100

  Marketing

  Marketing

  A

  IF

  180

  100
  11. La anexa nr. 2, punctul 25 "UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA", numărul curent 5 "Facultatea de Drept și Științe Sociale" și numărul curent 10 "Facultatea de Agricultură și Horticultură" vor avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  5

  Facultatea de
  Drept și Științe
  Sociale

  Drept

  Drept

  A

  IF

  240

  300

  Drept

  A

  IFR

  240

  100

  Istorie

  Istorie

  A

  IF

  180

  50

  Relații
  internaționale și
  studii europene

  Relații internaționale și
  studii europene

  A

  IF

  180

  75

  Științe
  administrative

  Administrație publică

  A

  IF

  180

  100

  Administrație publică (la
  Drobeta-Turnu Severin)

  A

  IF

  180

  100

  Asistență managerială și
  secretariat

  A

  IF

  180

  100

  Asistență socială

  Asistență socială

  A

  IF

  180

  100

  Filosofie

  Filosofie

  A

  IF

  180

  50

  Sociologie

  Sociologie

  A

  IF

  180

  100

  Științe politice

  Științe politice

  A

  IF

  180

  75

  .......................................................................................................................................

  10

  Facultatea de
  Agricultură și
  Horticultură

  Agronomie

  Agricultură

  A

  IF

  240

  100

  Agricultură

  AP

  IFR

  240

  75

  Montanologie

  A

  IF

  240

  60

  Biologie

  Biologie

  A

  IF

  180

  60

  Horticultură

  Horticultură

  A

  IF

  240

  60

  Peisagistică

  AP

  IF

  240

  40

  Ingineria mediului

  Ingineria și protecția
  mediului în agricultură

  A

  IF

  240

  60

  Ingineria
  produselor
  alimentare

  Controlul și expertiza
  produselor alimentare

  AP

  IF

  240

  50

  Tehnologia prelucrării
  produselor agricole

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie
  geodezică

  Măsurători terestre și
  cadastru

  A

  IF

  240

  50

  Silvicultură

  Silvicultură

  A

  IF

  240

  50
  12. La anexa nr. 2, punctul 27 "UNIVERSITATEA «DUNĂREA DE JOS» DIN GALAȚI", numărul curent 3 "Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică", numărul curent 4 "Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila", numărul curent 7 "Facultatea de Științe și Mediu" și numărul curent 9 "Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie" vor avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  3

  Facultatea de
  Automatică,
  Calculatoare,
  Inginerie
  Electrică și
  Electronică

  Calculatoare și
  tehnologia
  informației

  Calculatoare

  A

  IF

  240

  120

  Ingineria
  sistemelor

  Automatică și informatică
  aplicată

  A

  IF

  240

  75

  Inginerie electrică

  Electromecanică

  A

  IF

  240

  75

  Electronică de putere și
  acționări electrice

  A

  IF

  240

  75

  Inginerie electrică și
  calculatoare

  AP

  IF

  240

  30

  Inginerie
  electronică și
  telecomunicații

  Electronică aplicată

  A

  IF

  240

  75

  4

  Facultatea de
  Inginerie și
  Agronomie din
  Brăila

  Agronomie

  Agricultură

  A

  IF

  240

  50

  Ingineria mediului

  Ingineria sistemelor
  biotehnice și ecologice

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie mecanică

  Ingineria și managementul
  resurselor tehnologice în
  construcții

  A

  IF

  240

  60

  Utilaje tehnologice pentru
  construcții

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie și
  management

  Inginerie economică în
  domeniul mecanic

  A

  IF

  240

  60

  .......................................................................................................................................

  7

  Facultatea de
  Științe și Mediu

  Chimie

  Chimie

  A

  IF

  180

  30

  Fizică

  Fizică

  A

  IF

  180

  25

  Matematică

  Matematică informatică

  A

  IF

  180

  40

  Știința mediului

  Știința mediului

  A

  IF

  180

  75

  .......................................................................................................................................

  9

  Facultatea de
  Istorie, Filosofie
  și Teologie

  Filosofie

  Filosofie

  A

  IF

  180

  35

  Istorie

  Istorie

  A

  IF

  180

  45

  Sociologie

  Sociologie

  A

  IF

  180

  50

  Teologie

  Teologie ortodoxă
  asistență socială

  AP

  IF

  180

  50

  Teologie ortodoxă didactică

  A

  IF

  180

  50

  Relații internaționale și
  studii europene

  Relații internaționale și
  studii europene (în limba
  engleză)

  AP

  IF

  180

  50
  13. La anexa nr. 2, punctul 28 "UNIVERSITATEA TEHNICĂ «GHEORGHE ASACHI» DIN IAȘI", numărul curent 5 "Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației" va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  "5

  Facultatea de
  Electronică,
  Telecomunicații
  și Tehnologia
  Informației

  Inginerie
  electronică și
  telecomunicații

  Electronică aplicată

  A

  IF

  240

  105

  Microelectronică,
  optoelectronică și
  nanotehnologii

  A

  IF

  240

  105

  Tehnologii și sisteme de
  telecomunicații

  A

  IF

  240

  105

  Tehnologii și sisteme de
  telecomunicații (în limba
  engleză)

  AP

  IF

  240

  50

  Științe inginerești
  aplicate

  Matematică și informatică
  aplicată în inginerie

  AP

  IF

  240

  30"
  14. La anexa nr. 2, punctul 29 "UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ «ION IONESCU DE LA BRAD» DIN IAȘI", numărul curent 1 "Facultatea de Agricultură" va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea de
  Agricultură

  Agronomie

  Agricultură

  A

  IF

  240

  150

  Agricultură

  A

  ID

  240

  50

  Montanologie

  A

  IF

  240

  50

  Exploatarea mașinilor și
  instalațiilor pentru
  agricultură și industria
  alimentară

  AP

  IF

  240

  75

  Biologie

  Biologie

  A

  IF

  180

  30

  Ingineria
  produselor
  alimentare

  Tehnologia prelucrării
  produselor agricole

  A

  IF

  240

  100

  Protecția consumatorului și
  a mediului

  AP

  IF

  240

  75

  Inginerie și management în
  agricultură și dezvoltare
  rurală

  Inginerie economică în
  agricultură

  A

  IF

  240

  75

  Inginerie economică în
  agricultură

  A

  ID

  240

  75
  15. La anexa nr. 2, punctul 30 "UNIVERSITATEA «ALEXANDRU IOAN CUZA» DIN IAȘI", numărul curent 4 "Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor" va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  "4

  Facultatea de
  Economie și
  Administrarea
  Afacerilor

  Administrarea
  afacerilor

  Administrarea afacerilor (în
  limba engleză)

  AP

  IF

  180

  100

  Economia comerțului,
  turismului și serviciilor

  A

  IF

  180

  300

  Economia comerțului,
  turismului și serviciilor
  (Bălți - Republica Moldova)

  AP

  IF

  180

  110

  Economia comerțului,
  turismului și serviciilor
  (la Piatra-Neamț)

  A

  IF

  180

  75

  Cibernetică, statistică și
  informatică economică

  Informatică economică

  A

  IF

  180

  150

  Statistică și previziune
  economică

  A

  IF

  180

  40

  Contabilitate

  Contabilitate și informatică
  de gestiune

  A

  IF

  180

  300

  Contabilitate și informatică de
  gestiune

  A

  ID

  180

  150

  Economie

  Economie agroalimentară

  A

  IF

  180

  75

  Economie generală

  A

  IF

  180

  75

  Economie și finanțe (în
  limba engleză - Economics
  and finance)

  AP

  IF

  180

  100

  Economie și afaceri
  internaționale

  Economie și afaceri
  internaționale

  A

  IF

  180

  400

  Finanțe

  Finanțe și bănci

  A

  IF

  180

  300

  Finanțe și bănci

  A

  ID

  180

  150

  Management

  Management

  A

  IF

  180

  250

  Management

  A

  ID

  180

  175

  Marketing

  Marketing

  A

  IF

  180

  300

  Științe administrative

  Administrație publică

  A

  IF

  180

  200

  Administrație publică

  A

  ID

  180

  100"
  16. La anexa nr. 2, punctul 32 "UNIVERSITATEA DE ARTE «GEORGE ENESCU» DIN IAȘI", numărul curent 2 "Facultatea de Teatru" va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  2

  Facultatea de
  Teatru

  Teatru și artele
  spectacolului

  Artele spectacolului
  (actorie, păpuși-marionete)

  A

  IF

  180

  25

  Artele spectacolului (regie)

  A

  IF

  180

  10

  Artele spectacolului
  (coregrafie)

  AP

  IF

  180

  10

  Teatrologie (Jurnalism
  teatral)

  A

  IF

  180

  12
  17. La anexa nr. 2, punctul 33 "UNIVERSITATEA DIN ORADEA", numărul curent 10 "Facultatea de Medicină și Farmacie" va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  10

  Facultatea de
  Medicină și
  Farmacie

  Sănătate

  Asistență medicală
  generală 1)

  A

  IF

  240

  50

  Balneofiziokinetoterapie și
  recuperare

  A

  IF

  180

  50

  Farmacie 1)

  A

  IF

  300

  50

  Medicină 1)

  A

  IF

  360

  140

  Medicină dentară 1)

  A

  IF

  360

  85

  Medicină (în limba
  engleză) 1)

  AP

  IF

  360

  50

  Radiologie și imagistică

  A

  IF

  180

  30

  Tehnică dentară

  A

  IF

  180

  30
  18. La anexa nr. 2, punctul 34 "UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI", numărul curent 2 "Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică" va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  2

  Facultatea de
  Inginerie Mecanică
  și Electrică

  Calculatoare și
  tehnologia
  informației

  Calculatoare

  A

  IF

  240

  60

  Ingineria
  sistemelor

  Automatică și informatică
  aplicată

  A

  IF

  240

  50

  Ingineria
  transporturilor

  Ingineria transporturilor și a
  traficului

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie electrică

  Electromecanică

  A

  IF

  240

  115

  Instrumentație și achiziții
  de date

  A

  IF

  240

  30

  Inginerie
  energetică

  Energetică industrială

  A

  IF

  240

  28

  Inginerie
  industrială

  Tehnologia construcțiilor de
  mașini

  A

  IF

  240

  40

  Inginerie mecanică

  Echipamente pentru
  procese industriale

  A

  IF

  240

  60

  Mașini și echipamente
  miniere

  A

  IF

  240

  60
  19. La anexa nr. 2, punctul 35 "UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI", numărul curent 1 "Facultatea de Științe" va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea de
  Științe

  Biologie

  Biologie

  A

  IF

  180

  70

  Chimie

  Chimie

  A

  IF

  180

  50

  Horticultură

  Horticultură

  A

  IF

  240

  50

  Ingineria mediului

  Ingineria mediului

  AP

  IF

  240

  40

  Kinetoterapie

  Kinetoterapie și motricitate
  specială

  A

  IF

  180

  60

  Psihologie

  Terapie ocupațională

  AP

  IF

  180

  60

  Sănătate

  Asistență medicală
  generală 1)

  A

  IF

  240

  45

  Știința mediului

  Ecologie și protecția
  mediului

  A

  IF

  180

  110

  Științe inginerești
  aplicate

  Inginerie fizică

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie
  energetică

  Energetică și tehnologii
  nucleare

  AP

  IF

  240

  45
  20. La anexa nr. 2, punctul 37 "UNIVERSITATEA «EFTIMIE MURGU» DIN REȘIȚA", numărul curent 3 "Facultatea de Științe Sociale" va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  3

  Facultatea de
  Științe Sociale

  Drept

  Drept european și
  internațional

  AP

  IF

  240

  50

  Științe
  administrative

  Administrație publică

  A

  IF

  180

  50

  Administrație publică

  A

  ID

  180

  100

  Asistență socială

  Asistență socială

  A

  IF

  180

  65

  Educație fizică și
  sport

  Educație fizică și sportivă

  A

  IF

  180

  50

  Științe ale
  educației

  Pedagogia învățământului
  primar și preșcolar

  AP

  IF

  180

  65

  Teologie

  Teologie ortodoxă didactică
  (la Caransebeș)

  A

  IF

  180

  50

  Sociologie

  Resurse umane

  AP

  IF

  180

  50
  21. La anexa nr. 2, punctul 38 "UNIVERSITATEA «LUCIAN BLAGA» DIN SIBIU", numărul curent 3 "Facultatea de Litere și Arte", numărul curent 5 "Facultatea de Inginerie" și numărul curent 8 "Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului" vor avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  3

  Facultatea de
  Litere și Arte

  Limbă și literatură

  Limba și literatura chineză –
  Limba și literatura engleză

  AP

  IF

  180

  25

  Limba și literatura engleză –
  O limbă și literatură
  modernă (germană,
  franceză)/ Limba și
  literatura română

  A

  IF

  180

  75

  Limba și literatura
  franceză - O limbă și
  literatură modernă (engleză/germană)/
  Limba și literatura română

  A

  IF

  180

  50

  Limba și literatura
  germană - O limbă și
  literatură modernă (engleză, franceză) sau
  Limba și literatura română

  A

  IF

  180

  60

  Limba și literatura română –
  O limbă și literatură
  modernă (engleză,
  germană, franceză)

  A

  IF

  180

  100

  Limbi moderne
  aplicate

  Limbi moderne aplicate

  A

  IF

  180

  100

  Științe ale
  comunicării

  Științe ale informării și
  documentării

  A

  IF

  180

  25

  Teatru și artele
  spectacolului

  Artele spectacolului (actorie)

  A

  IF

  180

  12

  Teatrologie (management
  cultural)

  A

  IF

  180

  12

  .......................................................................................................................................

  5

  Facultatea de
  Inginerie

  Calculatoare și tehnologia
  informației

  Calculatoare

  A

  IF

  240

  100

  Tehnologia informației

  A

  IF

  240

  50

  Ingineria mediului

  Ingineria și protecția
  mediului în industrie

  A

  IF

  240

  60

  Ingineria sistemelor

  Ingineria sistemelor
  multimedia

  A

  IF

  240

  50

  Ingineria transporturilor

  Ingineria transporturilor și a
  traficului

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie electrică

  Electromecanică

  A

  IF

  240

  50

  Inginerie electronică și
  telecomunicații

  Electronică aplicată

  A

  IF

  240

  50

  Inginerie industrială

  Mașini-unelte și sisteme de
  producție

  A

  IF

  240

  30

  Tehnologia construcțiilor de
  mașini

  A

  IF

  240

  140

  Tehnologia tricotajelor și
  confecțiilor

  A

  IF

  240

  50

  Tehnologia tricotajelor și
  confecțiilor (în limba
  engleză)

  AP

  IF

  240

  30

  Inginerie și management

  Inginerie economică
  industrială

  AP

  IF

  240

  50

  Inginerie economică în
  domeniul mecanic

  A

  IF

  240

  80

  Inginerie economică în
  domeniul mecanic

  A

  ID

  240

  50

  Mecatronică și robotică

  Mecatronică

  AP

  IF

  240

  50

  Robotică

  AP

  IF

  240

  30

  Mine, petrol și gaze

  Transportul, depozitarea și
  distribuția hidrocarburilor

  A

  IF

  240

  50

  Transportul, depozitarea și distribuția
  hidrocarburilor

  AP

  IFR

  240

  60

  Științe inginerești
  aplicate

  Informatică industrială

  AP

  IF

  240

  50

  .......................................................................................................................................

  8

  Facultatea de
  Științe Agricole,
  Industrie
  Alimentară și
  Protecția
  Mediului

  Agronomie

  Montanologie

  A

  IF

  240

  50

  Montanologie

  A

  ID

  240

  50

  Biotehnologii

  Biotehnologii pentru
  industria alimentară

  AP

  IF

  240

  30

  Ingineria mediului

  Ingineria și protecția
  mediului în agricultură

  A

  IF

  240

  50

  Ingineria produselor
  alimentare

  Controlul și expertiza
  produselor alimentare

  A

  IF

  240

  40

  Ingineria produselor
  alimentare

  A

  IF

  240

  100

  Ingineria produselor
  alimentare

  A

  ID

  240

  50

  Inginerie și management în
  agricultură și dezvoltare
  rurală

  Inginerie și management în
  alimentația publică și
  agroturism

  A

  IF

  240

  50
  22. La anexa nr. 2, punctul 39 "UNIVERSITATEA «ȘTEFAN CEL MARE» DIN SUCEAVA", numărul curent 6 "Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării" va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  6

  Facultatea de
  Litere și Științe
  ale Comunicării

  Limbă și literatură

  Limba și literatura
  engleză - Limba și
  literatura germană/
  Limba și literatura română

  A

  IF

  180

  80

  Limba și literatura
  franceză - O limbă și
  literatură modernă
  (engleză, germană)

  A

  IF

  180

  70

  Limba și literatura
  română - O limbă și
  literatură modernă
  (franceză, germană,
  spaniolă, italiană)

  A

  IF

  180

  130

  Limba și literatura
  română - O limbă și
  literatură modernă
  (franceză, germană)

  A

  ID

  180

  50

  Limba și literatura
  ucraineană - O limbă și
  literatură modernă
  (franceză, engleză)/
  Limba și literatura română

  A

  IF

  180

  35

  Limba și literatura
  franceză - O limbă și
  literatură modernă
  (spaniolă, italiană)

  AP

  IF

  180

  50

  Științe ale
  comunicării

  Comunicare și relații
  publice

  A

  IF

  180

  75
  23. La anexa nr. 2, punctul 40 "UNIVERSITATEA «VALAHIA» DIN TÂRGOVIȘTE", numărul curent 4 "Facultatea de Științe Umaniste" va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  4

  Facultatea de
  Științe Umaniste

  Educație fizică și
  sport

  Educație fizică și sportivă

  A

  IF

  180

  90

  Istorie

  Istorie

  A

  IF

  180

  70

  Geografie

  Geografie

  A

  IF

  180

  90

  Geografia turismului

  AP

  IF

  180

  75

  Kinetoterapie

  Kinetoterapie și motricitate
  specială

  AP

  IF

  180

  50
  24. La anexa nr. 2, punctul 41 "UNIVERSITATEA «CONSTANTIN BRÂNCUȘI» DIN TÂRGU JIU", numărul curent 2 "Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor" și numărul curent 4 "Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale" vor avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  2

  Facultatea de
  Științe
  Economice
  și Gestiunea
  Afacerilor

  Administrarea
  afacerilor

  Economia comerțului,
  turismului și serviciilor

  A

  IF

  180

  100

  Economia comerțului,
  turismului și serviciilor

  A

  ID

  180

  60

  Contabilitate

  Contabilitate și informatică
  de gestiune

  A

  IF

  180

  75

  Contabilitate și informatică
  de gestiune

  A

  ID

  180

  60

  Finanțe

  Finanțe și bănci

  A

  IF

  180

  75

  Finanțe și bănci

  A

  ID

  180

  75

  Management

  Management

  A

  IF

  180

  75

  Management

  A

  ID

  180

  75

  Marketing

  Marketing

  A

  IF

  180

  60

  .....................................................................................................................................

  4

  Facultatea de
  Științe Medicale
  și
  Comportamentale

  Educație fizică și
  sport

  Educație fizică și sportivă

  A

  IF

  180

  60

  Kinetoterapie

  Kinetoterapie și motricitate
  specială

  AP

  IF

  180

  30

  Sănătate

  Asistență medicală
  generală 1)

  AP

  IF

  240

  30

  Arte vizuale

  Arte plastice - Sculptură

  AP

  IF

  180

  20
  25. La anexa nr. 2, punctul 46 "UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI «REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI» DIN TIMIȘOARA", numărul curent 3 "Facultatea de Management Agricol" va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  3

  Facultatea de
  Management
  Agricol

  Inginerie și
  management
  în agricultură și
  dezvoltare rurală

  Inginerie economică în
  agricultură

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie economică în
  agricultură

  A

  ID

  240

  75

  Inginerie și management în
  alimentația publică și
  agroturism

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie și management în
  alimentația publică și
  agroturism

  A

  ID

  240

  150

  Inginerie și
  management

  Inginerie și management în
  industria turismului

  AP

  IF

  240

  50
  26. La anexa nr. 2, punctul 47 "UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA", numărul curent 7 "Facultatea de Sociologie și Psihologie", numărul curent 9 "Facultatea de Arte și Design" și numărul curent 11 "Facultatea de Educație Fizică și Sport" vor avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  7

  Facultatea de
  Sociologie și
  Psihologie

  Asistență socială

  Asistență socială

  A

  IF

  180

  100

  Asistență socială

  A

  ID

  180

  50

  Psihologie

  Psihologie

  A

  IF

  180

  250

  Sociologie

  Resurse umane

  AP

  IF

  180

  50

  Sociologie

  A

  IF

  180

  60

  Științe ale
  educației

  Pedagogia învățământului
  primar și preșcolar

  A

  IF

  180

  60

  Pedagogie

  A

  IF

  180

  175

  Psihopedagogie specială

  A

  IF

  180

  50

  .....................................................................................................................................

  9

  Facultatea de
  Arte și Design

  Arte vizuale

  Arte plastice (fotografie –
  videoprocesarea
  computerizată a imaginii)

  A

  IF

  180

  40

  Arte plastice (pictură,
  grafică, sculptură)

  A

  IF

  180

  96

  Arte textile - design textil

  A

  IF

  180

  31

  Ceramică - sticlă - metal

  A

  IF

  180

  31

  Conservare și restaurare

  A

  IF

  180

  31

  Design

  A

  IF

  180

  75

  Istoria și teoria artei

  A

  IF

  180

  15

  Modă - design vestimentar

  A

  IF

  180

  31

  Pedagogia artelor plastice
  și decorative

  A

  IF

  180

  31

  .....................................................................................................................................

  11

  Facultatea de
  Educație Fizică
  și Sport

  Educație fizică și
  sport

  Educație fizică și sportivă

  A

  IF

  180

  75

  Educație fizică și sportivă

  A

  IFR

  180

  75

  Kinetoterapie

  Kinetoterapie și motricitate
  specială

  A

  IF

  180

  75
  27. La anexa nr. 2, punctul 49 "ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREȘTI", numărul curent 2 "Facultatea de Sisteme Electronice și Informatice Militare" va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  2

  Facultatea de
  Sisteme
  Electronice și
  Informatice
  Militare

  Calculatoare și
  tehnologia
  informației

  Calculatoare și sisteme
  informatice pentru apărare
  și securitate națională

  A

  IF

  240

  85

  Ingineria
  sistemelor

  Echipamente pentru
  modelare, simulare și
  conducere informatizată a
  acțiunilor de luptă

  A

  IF

  240

  30

  Inginerie
  electronică și
  telecomunicații

  Echipamente și sisteme
  electronice militare

  A

  IF

  240

  50

  Transmisiuni

  A

  IF

  240

  50
  28. La anexa nr. 3, punctul 6 "UNIVERSITATEA «SPIRU HARET» DIN BUCUREȘTI", numărul curent 5 "Facultatea de Management Financiar-Contabil", numărul curent 8 "Facultatea de Relații Internaționale, Istorie și Filozofie", numărul curent 15 "Facultatea de Management Financiar-Contabil din Craiova" și numărul curent 19 "Facultatea de Arhitectură" vor avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  5

  Facultatea de
  Management
  Financiar-
  Contabil

  Contabilitate

  Contabilitate și informatică
  de gestiune

  A

  IF

  180

  300

  Contabilitate și informatică
  de gestiune

  AP

  IFR

  180

  75

  Contabilitate și informatică
  de gestiune

  AP

  ID

  180

  120

  Management

  Management

  A

  IF

  180

  100

  Management

  AP

  IFR

  180

  75

  Management

  AP

  ID

  180

  75

  Administrarea afacerilor

  Economia comerțului,
  turismului, serviciilor și
  managementul calității

  AP

  IF

  180

  100

  ...................................................................................................................................

  8

  Facultatea
  de Relații
  Internaționale,
  Istorie și Filosofie

  Istorie

  Istorie

  A

  IF

  180

  50

  Arhivistică

  AP

  IF

  180

  75

  Relații
  internaționale și
  studii europene

  Relații internaționale și
  studii europene

  A

  IF

  180

  100

  Relații internaționale și
  studii europene

  AP

  IFR

  180

  50

   

  Relații internaționale și
  studii europene

  AP

  ID

  180

  50

  .....................................................................................................

  .............................

  15

  Facultatea
  de Management
  Financiar-
  Contabil
  din Craiova

  Contabilitate

  Contabilitate și informatică
  de gestiune

  A

  IF

  180

  150

  Contabilitate și informatică
  de gestiune

  AP

  IFR

  180

  75

  Finanțe

  Finanțe și bănci

  A

  IF

  180

  100

  Finanțe și bănci

  A

  IFR

  180

  50

  Management

  Management

  AP

  IF

  180

  75

  ...................................................................................................................................

  19

  Facultatea
  de Arhitectură

  Arhitectură

  Arhitectură*1)

  A

  IF

  360

  120

  Arhitectură (în limba
  engleză)*1)

  AP

  IF

  360

  50
  29. La anexa nr. 3, punctul 14 "INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREȘTI", numărul curent 1 "Facultatea de Teologie Penticostală" va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea de
  Teologie
  Penticostală

  Teologie

  Teologie penticostală pastorală

  A

  IF

  240

  50

  Teologie penticostală pastorală

  AP

  IFR

  240

  30
  30. La anexa nr. 3, punctul 17 "UNIVERSITATEA DE VEST «VASILE GOLDIȘ» DIN ARAD", numărul curent 2 "Facultatea de Științe Economice" va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  2

  Facultatea de
  Științe
  Economice

  Administrarea
  afacerilor

  Administrarea afacerilor

  A

  IF

  180

  50

  Administrarea afacerilor (în
  limba engleză)

  A

  IF

  180

  50

  Economia comerțului,
  turismului și serviciilor
  (la Sebiș)

  A

  IF

  180

  50

  Contabilitate

  Contabilitate și informatică
  de gestiune

  A

  IF

  180

  50

  Contabilitate și informatică
  de gestiune (la Baia Mare)

  AP

  IF

  180

  50

  Contabilitate și informatică
  de gestiune (la Satu Mare)

  A

  IF

  180

  100

  Marketing

  Marketing

  A

  IF

  180

  50

  Marketing (la Baia Mare)

  A

  IF

  180

  25

  Marketing (la Marghita)

  AP

  IF

  180

  50

  Marketing (la Satu Mare)

  A

  IF

  180

  75

  Marketing (la Zalău)

  A

  IF

  180

  60

  Management

  Managementul dezvoltării
  rurale durabile (la Baia
  Mare)

  AP

  IF

  180

  50
  31. La anexa nr. 3, punctul 18 "UNIVERSITATEA «GEORGE BACOVIA» DIN BACĂU", numărul curent 1 "Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative" va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea de
  Științe
  Economice,
  Juridice și
  Administrative

  Administrarea
  afacerilor

  Economia comerțului,
  turismului și serviciilor

  A

  IF

  180

  75

  Finanțe

  Finanțe și bănci

  A

  IF

  180

  50

  Management

  Management

  A

  IF

  180

  75

  Drept

  Drept

  AP

  IF

  240

  100
  32. La anexa nr. 3, punctul 19 "UNIVERSITATEA «GEORGE BARIȚIU» DIN BRAȘOV", numărul curent 1 "Facultatea de Drept", numărul curent 2 "Facultatea de Științe Economice" și numărul curent 3 "Facultatea de Finanțe și Bănci din Ploiești" vor avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea
  de
  Drept

  Drept

  Drept

  A

  IF

  240

  75

  2

  Facultatea de
  Științe
  Economice

  Administrarea
  afacerilor

  Economia comerțului,
  turismului și serviciilor

  A

  IF

  180

  400

  Contabilitate

  Contabilitate și informatică
  de gestiune

  A

  IF

  180

  50

  3

  Facultatea de
  Finanțe și Bănci
  din Ploiești

  Finanțe

  Finanțe și bănci

  AP

  IF

  180

  75

  Finanțe și bănci

  AP

  IFR

  180

  25
  33. La anexa nr. 3, punctul 23 "UNIVERSITATEA «SAPIENTIA» DIN CLUJ-NAPOCA**)", numărul curent 2 "Facultatea de Științe din Miercurea-Ciuc" va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  2

  Facultatea de
  Științe din
  Miercurea-Ciuc

  Ingineria mediului

  Ingineria și protecția
  mediului în industrie

  A

  IF

  240

  50

  Ingineria
  produselor
  alimentare

  Ingineria produselor
  alimentare

  A

  IF

  240

  50

  Inginerie și
  management
  în agricultură și
  dezvoltare rurală

  Inginerie și management în
  alimentația publică și
  agroturism

  AP

  IF

  240

  30

  Sociologie

  Sociologie

  A

  IF

  180

  50

  Resurse umane

  AP

  IF

  180

  25

  Științe ale
  comunicării

  Comunicare și relații
  publice

  A

  IF

  180

  50

  Biotehnologii

  Biotehnologii pentru
  industria alimentară

  AP

  IF

  240

  45

  Inginerie genetică

  AP

  IF

  240

  25
  34. La anexa nr. 4, punctul 9 "FUNDAȚIA LUMINA - INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT - UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD EST - LUMINA" va avea următorul cuprins:

  9. FUNDAȚIA LUMINA - INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT - UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD EST - LUMINA

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii universitare
  de licență [locația geografică de desfășurare*1)
  și limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de credite
  de studii
  transferabile

  Număr maxim de
  studenți care pot fi
  școlarizați

  Administrarea
  afacerilor

  Administrarea afacerilor

  AP

  IF

  180

  50

  Administrarea afacerilor (în limba
  engleză)

  AP

  IF

  180

  25

  Calculatoare și
  tehnologia informației

  Tehnologia informației

  AP

  IF

  240

  50

  Inginerie electronică și
  telecomunicații

  Tehnologii și sisteme de
  telecomunicații

  AP

  IF

  240

  50

  Relații internaționale și
  studii europene

  Relații internaționale și studii
  europene

  AP

  IF

  180

  50

  Relații internaționale și studii
  europene (în limba engleză)

  AP

  IF

  180

  25

  Limbi moderne aplicate

  Limbi moderne aplicate

  AP

  IF

  180

  50

  Științe ale educației

  Pedagogie

  AP

  IF

  180

  25

  Kinetoterapie

  Kinetoterapie și motricitate specială

  AP

  IF

  180

  30


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum și aprobarea titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 și 2013-2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 16 iulie 2014, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb

  București, 26 noiembrie 2014.
  Nr. 1.071.
  ------