ORDIN nr. 3.475 din 17 martie 2017pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2017
  În temeiul prevederilor art. 340 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autoritatea Națională pentru Calificări, Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, instituțiile de învățământ superior acreditate și Direcția generală învățământ superior din cadrul Ministerului Educației Naționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.204/2014 privind aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 13 ianuarie 2015.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale,
  Pavel Năstase


  București, 17 martie 2017.
  Nr. 3.475.


  ANEXĂ

  METODOLOGIE
  de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național
  al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)